czwartek, 1 lutego 2018

Mistrzowie chmury szybciej osiągają przewagę nad konkurencją

Globalne badanie przeprowadzone przez firmę Longitude, które objęło 730 specjalistów ds. informatycznych, pokazuje, że na rynku pojawiła się nowa grupa „mistrzów chmury”. Ta niewielka grupa myślących przyszłościowo przedsiębiorstw osiągnęła już dojrzałość chmurową (średnio co najmniej 70% ich aplikacji działa w chmurze) i wyprzedza swoich konkurentów.

„Mistrzowie chmury”, stanowiący 12% respondentów badania, to przedsiębiorstwa w większym stopniu oparte na danych, ponieważ mają większe możliwości uzyskiwania dostępu do swoich danych biznesowych, eksperymentowania z nimi i czerpania z nich wartościowych informacji. Są też innowacyjne i potrafią trafniej, szybciej i elastyczniej odpowiadać na potrzeby klientów. Osiągnęły również największy wzrost produktywności i konkurencyjności. Ponad jedna trzecia (35%) ankietowanych dyrektorów ds. informatycznych stwierdziła, że ich strategie chmurowe są w pełni opracowane i w dużej mierze realizowane, jednak tylko niewiele ponad jedna piąta tej grupy (18%) stanowi „mistrzów chmury”, co wskazuje na rozbieżność pomiędzy tym, o czym firmy mówią, a tym, co faktycznie robią. 

Chmura to nie jedyna technologia, w którą firmy chcą zainwestować w 2018 roku. Badanie Oracle pokazało, że przedsiębiorstwa chcą w tym roku czerpać korzyści z innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, automatyczne uczenie i automatyzacja. Ponad jedna czwarta dyrektorów ds. informatycznych uważa, że możliwości automatyzacji są istotne dla ich przedsiębiorstwa — plasują się one już na drugim miejscu, za zdolnością przedsiębiorstwa do oferowania funkcji obejmujących wiele platform. Jedna piąta dyrektorów ds. informatycznych kładzie też nacisk na zastosowanie technologii sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia w swoich firmach.

Andrew Sutherland, wiceprezes Oracle i szef działu systemów i technologii na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Dalekiego Wschodu, tak skomentował te wyniki: „W 2018 roku przepaść pomiędzy ‘mistrzami chmury’ a przedsiębiorstwami pozostającymi za nimi w tyle może się znacznie powiększyć. Jesteśmy świadkami tego, jak firmy z największym doświadczeniem chmurowym najszybciej czerpią zyski z nowych technologii i metod tworzenia oprogramowania oraz najszybciej wykorzystują je do tego, aby zachwycić klientów i uzyskać przewagę nad konkurencją — jeszcze zanim technologie te stają się ogólnie dostępne. Ta szybkość wprowadzania produktów na rynek wynika z doświadczenia w stosowaniu nowych technologii w przedsiębiorstwach oraz z zainwestowania w odpowiednie chmurowe narzędzia, platformę i infrastrukturę. Dzięki temu firmy te mogą szybciej osiągnąć przewagę nad konkurencją — a jeśli inne przedsiębiorstwa teraz nie dotrzymają im kroku, mogą już na zawsze pozostać w tyle”.  

Badanie pokazało również duże różnice w możliwościach analitycznych pomiędzy firmami o dużym poziomie wdrożenia chmury a firmami o mniejszej dojrzałości chmurowej. Ponad 60% firm dojrzałych chmurowo uważa, że ma większą zdolność do analizowania większości typów danych oraz czerpie korzyści z ulepszeń w zakresie automatyzacji i wizualizacji opartej na automatycznym uczeniu — w porównaniu z ok. jedną trzecią firm o mniejszej dojrzałości chmurowej. 8 na 10 firm dojrzałych chmurowo twierdzi, że czerpie istotne korzyści z przeniesienia zarządzania danymi do chmury i może eksperymentować z różnymi modelami danych, w porównaniu z ok. połową firm o mniejszej dojrzałości chmurowej. 

Informacje o badaniu
Pod koniec lata 2017 r. firmy Oracle i Intel we współpracy z Longitude Research przeprowadziły internetową ankietę wśród 730 dyrektorów najwyższego szczebla i dyrektorów działów informatycznych z 13 krajów, do których należały: Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Kanada, Meksyk, Niemcy, RPA, Singapur, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ankieta objęła firmy osiągające roczne przychody w wysokości co najmniej 1 mld USD.

Raport „Lessons from the Cloud” opracowany przez Oracle i Intel we współpracy z Longitude Research można pobrać tutaj: Your Platform Report

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz