wtorek, 27 września 2011

ThinkQuest Competition 2012


Konkurs ThinkQuest Competition 2012 jest sponsorowany przez fundację Oracle Education Foundation; odbywa się na poziomie globalnym i jest przeznaczony dla uczniów i studentów z całego świata. W Polsce patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.

Zadaniem uczestników ThinkQuest Competition 2012 jest zdefiniowanie interesującego problemu wziętego z rzeczywistego otoczenia, znalezienie jego rozwiązania i stworzenie pracy konkursowej, która zaprezentuje zarówno samo rozwiązanie jak i proces jego powstawania. Uczestnicy pracujący pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna, mogą zaprezentować swoje prace konkursowe za pomocą różnych technologii, w tym aplikacji interaktywnych, gier online, serwisów internetowych, ilustrowanych zdjęciami esejów, dzienników/blogów online, animacji i filmów.

Zespoły muszą opracować i przekazać swoje zgłoszenia do 25 kwietnia 2012 r. Zgłoszenia te zostaną ocenione przez międzynarodową komisję sędziowską. Wśród nagród znajdą się m.in.: laptopy, wycieczka na ceremonię ThinkQuest Live organizowaną na terenie obszaru metropolitalnego San Francisco Bay Area, nagrody w gotówce dla szkoły lub instytucji nauczyciela/opiekuna grupy, certyfikaty potwierdzające udział w konkursie oraz wyróżnienia dla najlepszych zespołów. Uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat i którzy znajdą się w gronie 10% najlepszych, będą mogli ubiegać się o staż w fundacji Oracle Education Foundation.

W ubiegłorocznym konkursie uczestniczyło ponad 7600 zespołów z 52 krajów. Więcej informacji na temat konkursu ThinkQuest Competition 2012 można znaleźć pod adresem thinkquest.org/competition.


Powiedzieli o ThinkQuest
"Konkurs ThinkQuest Competition motywuje uczniów i studentów do przygotowywania i prezentowania swoich najlepszych prac publiczności z całego świata. Dzięki udziałowi w tym konkursie jego uczestnicy rozwijają umiejętności potrzebne im do odniesienie sukcesu w szkole, na uczelni i w pracy".

Brad Saffer, wiceprezes działu inicjatyw edukacyjnych Oracle (Oracle Education Initiatives)

"Konkurs ThinkQuest Competition sprawił, że moja klasa wyszła poza ramy naszej szkoły i w ramach zdobywania wiedzy ruszyła w świat. Okazało się, że mamy podobne problemy i zainteresowania, a gdy współpracujemy z ogólnoświatową społecznością, poszerzamy swoją wiedzę i zwiększamy nasze zdolności do rozwiązywania rzeczywistych problemów".

Javier González-Delgado, opiekun wyróżnionej grupy uczestników konkursu ThinkQuest Competition

Informacje o fundacji Oracle Education Foundation
Fundacja Oracle Education Foundation to organizacja non-profit finansowana przez firmę Oracle. Prowadzi ona platformę szkoleniową online pod nazwą ThinkQuest, która pomaga uczniom i studentom rozwijać zdolności potrzebne w XXI wieku - komunikatywność, myślenie krytyczne i umiejętności techniczne. Platforma ThinkQuest zawiera środowisko projektowe umożliwiające wspólną naukę, udział w konkursach technicznych zachęcających uczniów i studentów do rozwiązywania problemów, znakomitą bibliotekę ThinkQuest Library, zasoby szkoleniowe wykorzystywane przez miliony zainteresowanych osób oraz program rozwoju zawodowego dla nauczycieli. Platforma ThinkQuest obsługuje ponad 622 tys. uczniów, studentów i nauczycieli z 69 krajów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz