czwartek, 19 stycznia 2017

Oracle dostarczył polskim klientom ponad 50 maszyn Engineered Systems

Od roku 2008 Oracle posiada w swoim portfolio unikatowe rozwiązania, które noszą nazwę „Engineered Systems”, lub inaczej „systemy programowo-sprzętowe”. Te zintegrowane maszyny zawierają w jednej obudowie serwery, pamięci masowe, rozwiązania sieciowe oraz specjalistyczne oprogramowanie. 

Oracle Engineered Systems spotkały się z doskonałym przyjęciem na polskim rynku, czego dowodem jest fakt sprzedania ponad 50 maszyn tej klasy klientom z niemal wszystkich sektorów gospodarki. „Okrągły”, 50-ty egzemplarz został dostarczony w marcu 2016 roku, obecnie możemy mówić o liczbie ok. 60 maszyn, pracujących w większości jako platforma dla hurtowni danych, a także dla konsolidacji baz danych oraz przetwarzania OLTP.

Oracle Engineered Systems – rys historyczny
Pierwszym urządzeniem klasy Engineered Systems była maszyna bazodanowa Oracle Exadata. Głównym powodem jej zaprojektowania była chęć rozwiązania problemów użytkowników systemów IT, wynikających z powolnego dostępu do podsystemu dyskowego. Zastosowana w maszynie Exadata integracja warstw serwerów, storage, sieci i oprogramowania pozwoliła na znacznie skrócenie czasu dostępu do danych. Pierwszy model Exadata wprowadzony w roku 2008, dedykowany był dla hurtowni danych. Przełomowa wydajność została uzyskana dzięki temu, że część przetwarzania bazodanowego, takiego jak skanowanie tabel, było obsługiwane przez warstwę podsystemu dyskowego, rozumiejącego działanie bazy danych Oracle. 
Produkt ten od razu zdobył uznanie na polskim rynku IT, gdzie odbyła się pierwsza na świecie sprzedaż tej maszyny do firmy QXL Poland, ówczesnego właściciela platformy transakcyjnej Allegro. Obecnie Allegro jest posiadaczem kilku urządzeń programowo-sprzętowych Oracle, zaś maszyna Oracle Exadata pozostaje liderem sprzedaży urządzeń Engineered Systems, stanowiąc aż 80% maszyn tej klasy sprzedanych w Polsce.

Oracle Exadata - druga odsłona
Krótko po upublicznieniu informacji o zamiarze przejęcia firmy Sun Microsystems, Oracle wprowadził do oferty drugą generację maszyny bazodanowej: Exadata V2. W całości oparta o sprzęt Sun Microsystems, wykorzystująca szkielet sieciowy InfiniBand, została ona dodatkowo wyposażona w pamięć Flash. Diametralną zmianą było również umożliwienie uruchamiania środowisk transakcyjnych (OLTP) równolegle ze środowiskami raportowymi. 
Kolejna generacja Exadata X2 została wprowadzona na rynek już po finalizacji przejęcia Sun Microsystems. Od tej pory jednym z głównych zastosowań maszyn Exadata jest konsolidacja baz danych Oracle. Przez kolejne lata Oracle stopniowo wzbogacał ofertę rozwiązań "Engineered Systems" wprowadzając do oferty maszyny dla różnych zastosowań - takich jak Serwer Aplikacyjny, Wirtualizacja, Big Data, Analityka Biznesowa. Pionierska Exadata również przeszła rewolucyjne zmiany, a ilość optymalizacji wynikających z integracji sprzętu i oprogramowania jest wielokrotnie bogatsza od jej pierwszych generacji.

Rodzina Oracle Engineered Systems
-Oracle Exadata - maszyna dedykowana do przyspieszenia przetwarzania baz danych Oracle, wprowadzona na rynek w 2008 roku.
-Oracle Exalogic - maszyna dedykowana dla obsługi Serwerów Aplikacyjnych, Szyny Danych, premiera w 2010 roku.
-Oracle Exalytics - maszyna dedykowana dla Analityki Biznesowej, korzystającej z bazy danych In-Memory (2011).
-Oracle Database Appliance - klaster dla baz danych Oracle dedykowany na rynek średniej wielkości przedsiębiorstw (2011).
-Oracle SuperCluster - maszyna dedykowana do konsolidacji baz danych Oracle i aplikacji (również firm trzecich), oparta o procesory SPARC - wprowadzona na rynek także w 2011 roku.
-Oracle Private Cloud Appliance - maszyna dedykowana do tworzenia chmury prywatnej w modelu IaaS przy wykorzystaniu wirtualizacji Oracle VM - premiera w 2013 roku.
-Oracle Big Data Appliance - maszyna dedykowana do obsługi przetwarzania Big Data (2013).
-Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance - maszyna do obsługi procesów wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania bazy danych Oracle, wprowadzona na rynek w 2014 roku.
-Oracle MiniCluster - klaster dla baz danych Oracle charakteryzujący się prostotą wdrożenia i najwyższym stopniem bezpieczeństwa (wykorzystujący mechanizmy Solaris), ukazał się w 2016 roku.

Wszystkie maszyny serii Oracle Engineered Systems, to rozwiązania wyjątkowe na rynku, przynoszące użytkownikom wymierne korzyści wynikające przede wszystkim z redukcji kosztów oraz stopnia złożoności środowiska” – komentuje Michał Wawrzyński, dyrektor ds. Converged Infrastructure w Oracle Platform Business Group. „Wynika to z takich cech tej platformy, jak bardzo duża wydajność pracującego na niej oprogramowania Oracle - co umożliwia ograniczenie liczby licencji i konfiguracji sprzętowej, czy umożliwienie zarządzania całym stosem - od aplikacji do sprzętu - z jednego punktu, dzięki czemu użytkownicy uzyskują radykalne zmniejszenie nakładów pracy na utrzymanie i rozwój środowiska. Inne zalety Engineered Systems, na które zwracają uwagę nasi klienci to ograniczenie ryzyka poprzez wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania przez jednego producenta, a także zwiększenie niezawodności całego środowiska. Jednocześnie wszystkie Engineered Systems dostarczane do klientów są odpowiednio zabezpieczone na wielu poziomach stosu, co umożliwia budowanie automatycznych raportów bezpieczeństwa”.

Polski rynek doskonale przyjął koncepcję Engineered Systems, o czym świadczy fakt sprzedania na naszym rynku ponad 50 maszyn tej klasy” – powiedziała Monika Mróz, Dyrektor działu Oracle Systems w Oracle Polska. „Nasi klienci, to organizacje z wielu sektorów gospodarki. Największą grupę stanowią instytucje sektora Administracji publicznej, stanowiący aż 1/4 bazy wszystkich klientów. Firmy sektora Usług finansowych, to 20% sprzedaży, kolejne sektory, to Energetyka (20%), sektor technologiczny (15%), Logistyka i Telekomunikacja (po 10%). Ogólnie można powiedzieć, że rozwiązaniami Engineered Systems interesują się firmy używające oprogramowania Oracle na klasycznym sprzęcie i poszukujące sposobów jego optymalizacji, modernizacji i konsolidacji bez konieczności przepisywania aplikacji, a także wszyscy zainteresowani upraszczaniem wdrożenia i utrzymania infrastruktury IT. Obie te grupy mogą skorzystać z zalet Engineered Systems we własnym data center lub w chmurze Oracle”.

Informacje dodatkowe
Oracle Systems
Oracle Exadata Database Machine
Systemy sprzętowo-programowe Oracle

wtorek, 17 stycznia 2017

Oracle Cloud w pigułce

Oferta usług Oracle Cloud jest dziś bardzo zróżnicowana, obejmuje swoim zakresem wszystkie warstwy chmury – IaaS, PaaS oraz SaaS.  
Wśród kilkudziesięciu usług technologicznych znajdują się praktycznie wszystkie komponenty, potrzebne do skonfigurowania sprawnie działającego systemu IT. Warto je poznać, oglądając webcast przygotowany przez konsultanta sprzedaży Oracle Kamila Wieczorka. Nie tylko dowiemy się z tego filmu, jak działają i współpracują poszczególne usługi, ale także poznamy korzyści, jakie odnosi firma, która z nich korzysta.
 

Podczas 30-minutowej prezentacji, nasz ekspert omawia usługi z kategorii infrastruktury oraz platformy, przedstawiając je w zwięzłej i łatwej do zrozumienia formie, idealnej zwłaszcza dla kogoś, kto jeszcze nie miał do czynienia z Oracle Cloud.
Oto wybrane tematy:

IaaS

 • Nowa usługa Bare Metal
 • Elastic oraz Dedicated Compute
 • Container Service
 • Ravello
 • Cloud at Customer
 • Podejście hybrydowe
PaaS
 • Data Management (w tym bazy danych, backup, big data)
 • Projektowanie aplikacji (m.in. Low Code Development, Java)
 • Integracja (dane oraz aplikacje, API, procesy biznesowe, IoT)
 • Zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwo
 • Zarządzanie IT (w tym monitorowanie wydajności, analizy logów, planowanie pojemności)
 • Analityka biznesowa
Zapraszamy do oglądania!

środa, 11 stycznia 2017

Oracle Systems Tech Summit 2017

24 stycznia 2017, Hotel Bellotto, Warszawa, ul. Senatorska 13/15
Serdecznie zapraszamy na pierwszą w 2017 roku edycję konferencji Oracle Systems Tech Summit, poświęconą głównie zagadnieniom bezpieczeństwa przetwarzania danych w chmurze.

Podczas spotkania eksperci Oracle Polska omówią szereg tematów związanych z bezpieczeństwem systemów IT oraz synergią pomiędzy chmurą prywatną, publiczną i podejściem hybrydowym. Zaprezentowane też będą nowości w ofercie infrastrukturalnej Oracle.

Referaty programowe wygłoszą zaproszeni goście specjalni: Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.pl opowie o metodach ochrony danych osobowych, zaś aspekty bezpieczeństwa systemów IT w chmurze prywatnej i publicznej omówi Martien Ouwens, ekspert Oracle specjalizujący się w tematyce chmur hybrydowych.

Przedstawimy także przykład wdrożenia platformy Oracle oraz pokazy technologii na żywo, obejmujące takie zagadnienia, jak: porównanie wskaźników wydajności platform SPARC i x86 w szyfrowanym środowisku bazodanowym, mechanizmy macierzy ZFS Storage Appliance oraz usługi IaaS, jako narzędzia wspierające DevOps.

Prezentacje specjalistów Oracle będą prowadzone według nowego, interaktywnego modelu. Oto wybrane tematy:
 • Efektywne metody budowania infrastruktury IT
 • Wirtualizacja z głową - jak uniknąć "podatku" wirtualizacyjnego? 
 • Wprowadzenie do Oracle Infrastructure-as-a-Service 
 • Nowoczesna architektura pamięci masowej dla baz danych 
Na zakończenie spotkania odbędzie się kolacja, podczas której będzie okazja do wielu dyskusji w mniej formalnej atmosferze.

Szczegółowy program konferencji i REJESTRACJA

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Oracle integruje dane w czasie rzeczywistym w Banku Zachodnim WBK


Oracle Polska informuje, że zakończył się projekt informatyczny o nazwie Data Grid dla Banku Zachodniego WBK. Istotą projektu było stworzenie platformy integracji danych z systemów bankowych w czasie rzeczywistym na potrzeby systemów CRM obsługujących kontakty z klientami.

Głównym wykonawcą wdrożenia była firma Advatech, partner Oracle na poziomie Gold, wspierana przez Oracle Consulting Services (OCS) oraz Advanced Customer Services (ACS). System będzie dostarczał zawsze aktualny i kompletny zestaw danych biznesowych, do wykorzystania przez bankowe systemy operacyjne – początkowo aplikacje front-end w oddziałach, w placówkach partnerskich banku oraz bankową infolinię, potem również przez moduły bankowości internetowej i mobilnej.

System Data Grid został zbudowany przy zastosowaniu produktów z rodziny Oracle Fusion Middleware oraz Oracle Data Integration, głównie Oracle Coherence i Oracle GoldenGate. Oprogramowanie Oracle Coherence tworzy zestawy obiektów dostępnych w pamięci RAM, natomiast Oracle GoldenGate odpowiada za masową replikację danych z kluczowych systemów banku zawierających informacje o klientach, w tym z korporacyjnej hurtowni danych. Takie działania umożliwią w pełni wielokanałową obsługę klientów, dając pracownikom Banku pełną i przekrojową informację o relacjach z nimi we wszystkich kanałach.

Powiedzieli o projekcie

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie tak nowatorskiego projektu głównie dla zwiększenia jakości obsługi naszych klientów. Wielokanałowość komunikacji z klientem oraz jej personalizacja to sprawdzone metody na osiągniecie celów biznesowych. System Data Grid doskonale integruje w czasie rzeczywistym dane przepływające pomiędzy kluczowymi systemami naszego banku, co umożliwia nam uzyskanie zawsze aktualnej informacji - zarówno na potrzeby operacyjne jak i analityczne.
Patryk Nowakowski, CIO Banku Zachodniego WBK.

Zbudowany w Banku Zachodnim WBK system Data Grid, to rozwiązanie niezwykle nowatorskie, oparte na najnowocześniejszych i innowacyjnych technologiach dostępnych obecnie na rynku. Warunkami powodzenia projektu była także doskonała współpraca ekspertów Oracle OCS i Oracle ACS z partnerem wdrożeniowym oraz zespołem specjalistów Banku Zachodniego WBK, a także elastyczna polityka licencyjna i kompleksowe podejście do zagadnienia, jakie zaprezentowaliśmy naszemu klientowi.
Małgorzata Zielińska, odpowiedzialna za sprzedaż technologii Oracle do Sektora usług finansowych.

piątek, 6 stycznia 2017

IaaS: Niezbędny w zestawie narzędzi biznesowych

Pascal Giraud, starszy dyrektor ds. IaaS i PaaS w Oracle EMEA
Infrastruktura jako usługa (IaaS) stale się rozwija. Przez lata jej zdolność do szybkiego i opłacalnego skalowania zasobów była postrzegana jako główna korzyść dla firm. 

Ponieważ dynamika pracy stale się zmienia, najnowsza generacja IaaS zapewnia nowy poziom szybkości operacji przy znacznie mniejszych kosztach. I nie tylko – IaaS oferuje również elastyczność umożliwiającą obsługę najszerszego możliwego zakresu aplikacji i danych przy minimalnych tylko wymaganiach związanych z zarządzaniem. Możliwości te są kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa, które chce próbować nowych rzeczy, wprowadzać innowacje i zwiększać zakres swojej działalności. Z tego powodu używana infrastruktura informatyczna musi być szybka i właściwie dostosowana oraz zapewniać odpowiedni czas reakcji, aby firma mogła jak najszybciej i jak najskuteczniej wykorzystać nowo odkryte możliwości. 

Przedsiębiorstwa od dawna wiedzą, że zgromadzenie niezbędnych serwerów, sieci, pamięci masowych i urządzeń peryferyjnych w siedzibie firmy jest czasochłonne i wymaga dużych nakładów finansowych, nie wspominając o stałej potrzebie wprowadzania poprawek, aktualizowania i zapewniania zgodności z przepisami. Prawidłowo wdrożona i skonfigurowana chmura firmowa jest zawsze aktualna, zawsze legalna i zawsze gotowa do pracy, a także w pełni skalowalna i dostosowana zarówno do istniejących, jak i nowych usług, które zostaną dodane w przyszłości.

Jednakże brak otwartości infrastruktury IaaS może stanowić problem przy wdrażaniu w pełni zintegrowanego modelu chmury firmowej. Takie działanie jest przyczyną dużych ograniczeń i raczej zmniejsza dostępne możliwości niż otwiera nowe. Przykładowo każda firma, która jako usługi obliczeniowe oparte na chmurze wybierze Amazon Web Services (AWS) może analizować tylko jedną bazę danych w chmurze, która dodatkowo nie jest obsługiwana przez żadnego innego dostawcę IaaS. 

Larry Ellison, dyrektor ds. technologii Oracle, powiedział ostatnio, że taka struktura bardziej przypomina staromodne, zamknięte systemy typu mainframe niż nowoczesne otwarte usługi IaaS – i łatwo zrozumieć, co miał na myśli. Dostawcy usług w chmurze powinni dążyć do ułatwienia – a nie utrudnienia – przedsiębiorstwom wyboru i zmiany tych usług, ich skalowania w każdym kierunku czy importowania i eksportowania zależnie od potrzeb. Bez najlepszej dostępnej platformy i oprogramowania chmura nie będzie wystarczająco sprawna, tak samo jak mało wytrzymały będzie dom, który mimo doskonałych fundamentów ma słabej jakości podłogi i elementy mocujące. Właśnie takie podejście sprawiło, że firma Oracle ostatnio wprowadziła na rynek ponad 20 nowych usług w zakresie platform chmurowych i aplikacji. 

A ponieważ stawiamy na otwartość, nasze systemy obsługują również rozwiązania innych producentów. Nasza nowa usługa Ravello Cloud Service to pierwsza w branży usługa umożliwiająca przedsiębiorstwom uruchamianie procesów VMware i maszyn wirtualnych KVM w chmurze publicznej bez żadnych zmian. Dzięki temu firmy korzystające z VMware mogą testować i rozwijać nowe idee w najlepszy dla siebie sposób.

wtorek, 3 stycznia 2017

Marketing baz danych

W cyklu o automatyzacji marketingu opublikowaliśmy już dwa artykuły, można je sobie przypomnieć TUTAJ i TUTAJ.

Dzisiaj omawiamy zagadnienia związane z tworzeniem bazy danych dla działań marketingowych. Bez odpowiedniego zarządzania danymi i higieny danych działania marketingowe nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, ponieważ bardzo trudno będzie dopracować i odpowiednio posegmentować dane potencjalnych klientów.

Zarządzanie danymi należy traktować jako podstawowy element każdego programu. Jeśli informacje są zdecentralizowane i niedostosowane do procesów biznesowych, nie można zoptymalizować widoczności danych w systemie ani procesu generowania na ich podstawie wartościowych informacji. Dlatego odpowiednie strategie w zakresie gromadzenia danych i zarządzania nimi pomagają w prowadzeniu kampanii oraz tworzeniu odpowiednich ofert dla klientów i potencjalnych klientów. Innym problemem, oprócz brakujących atrybutów, jest dezaktualizacja danych. Jak informuje firma SiriusDecisions, w relacjach B2B dane kontaktowe szybko stają się przestarzałe, ponieważ średnio 2-3% pracowników miesięcznie zmienia stanowisko pracy lub miejsce zatrudnienia.

Dobra jakość danych umożliwia generowanie odpowiednich komunikatów w czasie rzeczywistym. Jeśli grupa docelowa ma być oparta na danych demograficznych, trzeba mieć pewność, że dane te są zgodne z prawdą, dokładne i aktualne. Brak takiej pewności wpływa niekorzystnie na efektywność kampanii. Dysponując danymi kontaktowymi, demograficznymi, społecznościowymi i firmowymi klientów i potencjalnych klientów, dział marketingu może generować informacje potrzebne na kolejnych etapach cyklu zakupu. Często zdarza się jednak, że brak niektórych danych, np. dotyczących stanowiska służbowego, uniemożliwia utworzenie wartościowego rekordu potencjalnego klienta i jego przekazanie do działu sprzedaży. Nawet jeśli sprzedawca otrzyma taki rekord, to nie skontaktuje się z potencjalnym klientem, co zmniejszy ogólne wskaźniki konwersji.

Dane są obecnie najważniejszym obszarem, który każda firma powinna uwzględniać w swojej działalności. Ścisłe kierownictwo nie zawsze jednak zdaje sobie z tego sprawę. Bez dobrej jakości danych dział marketingu traci czas i pieniądze, i odwrotnie ― dzięki dokładnym i aktualnym danym rosną wskaźniki, w tym dotyczące konwersji, oraz przychody firmy. Aby zoptymalizować automatyzację marketingu i zwiększyć wydajność kampanii, specjaliści ds. marketingu integrują platformy automatyzacji z bazami danych. Zintegrowany proces przetwarzania danych pomaga w polepszeniu wskaźników KPI dotyczących kampanii, takich jak liczba odsłon i kliknięć, a także wskaźników konwersji potencjalnych klientów.

Automatyzacja marketingu pomaga w efektywnym zarządzaniu danymi, co z kolei ułatwia realizację następujących zadań:·  Usprawnienie targetowania i segmentacji w ramach kampanii
·  Koordynacja tworzenia ofert w całej organizacji, na obszarach generowania popytu, marketingu, sprzedaży
·  Usuwanie z systemów CRM danych nieaktualnych lub zduplikowanych
·  Zwiększenie wydajności kampanii dzięki efektywniejszemu angażowaniu klientów poprzez marketing emailowy


Zapraszamy też na stronę oracle.com/marketingcloud
C.D.N.

czwartek, 29 grudnia 2016

Czego dział HR może spodziewać się w 2017 roku?

Melanie Hache-Barrois, dyrektor ds. strategii HCM w firmie Oracle @mhacheB
Rok 2016 upłynął pod znakiem cyfrowej transformacji. Działy HR z niecierpliwością czekają na wprowadzenie tych nowych idei w życie w przyszłym roku. Poniżej podaję trzy idee, które powinny być na pierwszych miejscach listy życzeń każdej firmy.

Kultura ciągłości

Technologie cyfrowe i mobilne stworzyły kulturę natychmiastowego działania. Dzielimy się doświadczeniami w ciągu sekund za pomocą selfies, kupujemy przez Internet za pomocą kilku kliknięć i ustawiamy powiadomienia przychodzące na nasze telefony, aby mieć pewność, że będziemy zawsze na bieżąco ze sprawami, które nas interesują.

To samo dotyczy miejsca pracy. Niezbędna jest tutaj wygoda i ciągłość. Pracownicy oczekują, że przełożeni będą im przekazywać informacje zwrotne na bieżąco. Chcą również mieć możliwość ciągłego uczenia się oraz ciągłej współpracy. Stosowanie procesów i technologii potrzebnych do stworzenia takiej kultury ciągłości pomoże pracownikom osiągać lepsze wyniki, a także zwiększy ich zaangażowanie w pracę.

Nowy interfejs użytkownika

Technologie cyfrowe nie tylko zmieniły nasz stosunek do czasu, lecz także zwiększyły nasze wymagania wobec urządzeń podłączonych do Internetu. Problem w tym, że technologie działów kadr nie nadążają za tymi zmianami. Interfejs używany przez pracowników ma się tak do interfejsu używanego przez klientów jak pole namiotowe do luksusowego hotelu. Podczas gdy zarezerwowanie wakacji na smartfonie zajmuje 2 minuty, przebijanie się przez strony logowania i zawiłe systemy w celu znalezienia prostej informacji o liczbie dni urlopu może zająć nawet godzinę.

Działy kadr muszą zniwelować tę różnicę, ponieważ nie tylko spowalnia ona procesy, lecz także źle wpływa na relacje pracowników z przedsiębiorstwem. Kierownicy działów kadr powinni postawić się w sytuacji pracownika za pomocą metod takich jak Employee Experience Journey Mapping, aby przewidywać problemy administracyjne i usuwać je ze swoich procesów. Prosty i wydajny interfejs użytkownika na pewno zajmuje wysokie miejsce na liście życzeń personelu, a działy kadr powinny mu go zapewnić, jeśli zależy im na zadowoleniu utalentowanych pracowników.

Nawiązanie kontaktu z chatbotami

Relacje pomiędzy pracownikami a działem kadr powinny być osobiste, ale w firmie zatrudniającej setki osób nie zawsze jest to proste. I tutaj do gry wkraczają chatboty. Mogą one przejąć proste zadania, które są istotne, lecz zajmują działom kadr dużo czasu — np. zapytania dotyczące liczby dni urlopu i poprzednich ocen wydajności, a nawet wnioski o wyrobienie wizytówek. Dzięki temu działy kadr będą mogły się skupić na bardziej strategicznych inicjatywach, takich jak uzupełnianie luk w kwalifikacjach i radzenie sobie w coraz bardziej niepewnej sytuacji ekonomicznej. Co ważne, dzięki technologii sztucznej inteligencji (AI) chatboty są już teraz w stanie zapewnić pracownikom spersonalizowaną obsługę przypominającą zwykłą rozmowę.

Taka jest zatem moja lista życzeń dla nowoczesnego działu kadr na rok 2017. A czego TY oczekujesz w nadchodzącym roku?