czwartek, 18 maja 2017

Nowości Oracle Management Cloud w sferze bezpieczeństwa

Witold Świerzy, PaaS Expert Presales, Oracle Polska
https://cloud.oracle.com/management
Niniejszy artykuł jest kolejnym odcinkiem cyklu, który przybliża czytelnikowi kwestie związane z bezpieczeństwem usług Chmury Oracle (część pierwszą można przeczytać TUTAJ). Dziś przedstawiamy usługi Compliance Cloud Service oraz Security Monitoring and Analytics.

Poprzednim razem zajmowaliśmy się zagadnieniami monitorowania bezpieczeństwa na poziomie dostawcy chmury. Aby nasze systemy nadzorcze były kompletne i spójne, potrzebny jest jeszcze zestaw narzędzi nadzorujących pracę samych usług/wirtualnych maszyn.
Oracle w swojej ofercie chmurowej posiada system umożliwiający dogłębny monitoring poszczególnych wirtualnych maszyn i „tego co w nich”. Jest to, rzecz jasna, Oracle Management Cloud.

OMC do tej pory rozpatrywany był główne w kontekście strojenia wydajności i rozwiązywania problemów z nią związanych - zaszyte w nim algorytmy pozwalają na łatwą diagnostykę problemu nawet w bardzo złożonych systemach. Z drugiej strony, dzięki tym właśnie mechanizmom i umiejętności posługiwania się zdywersyfikowanymi źródłami danych zewnętrznych, można sobie wyobrazić OMC jako idealny wręcz system nadzorujący bezpieczeństwo tych usług. Compliance Cloud Service i Security Monitoring and Analytics są dwiema nowymi usługami w naszej ofercie umożliwiającymi takie właśnie wykorzystanie Oracle Management Cloud.

Compliance Cloud Service dostarcza możliwości oszacowania zgodności nadzorowanego systemu z istniejącymi standardami i polisami, jego podatności na zarządzanie konfiguracją. CCS umożliwia nadzór zarówno nad systemami umieszczonymi w chmurze, jak i rozwiązaniami tradycyjnymi „on-premise”. CCS, co ważne, ewoluuje wraz z nadzorowanymi systemami: testy ewaluacyjne przeprowadzane są wielokrotnie, w przypadku wykrycia nowych odstępstw od przyjętych standardów administratorzy informowani są bezzwłocznie. System akceptuje bogaty zestaw różnych kategorii informacji o przyjętych standardach/polisach: STIGs (Security Technical Implementation Guides), informacje dot. bezpieczeństwa systemów operacyjnych, zestaw „best practices” oferowanych przez dostawców rozwiązań chmurowych etc. Wyniki badania mogą stanowić źródło danych wejściowych do analiz dla następnej nowości omawianej w tym artykule – Security Monitoring and Analytics (SMA).

Security Monitoring and Analytics jest narzędziem analitycznym zorientowanym na problemy związane z bezpieczeństwem. Jak i pozostałe narzędzia zgrupowane w OMC, SMA może posługiwać się danymi generowanymi przez bardzo różnorodne systemy: usługi katalogowe, serwery aplikacji, bazy danych, systemy operacyjne (Linux, Windows, etc.), czy usługi sieciowe (DNS, DHCP). Dane te poddawane są szczegółowej analizie, rozpatrującej m.in. takie aspekty, jak:
·  tożsamość użytkowników, kontekst (np. odpowiedź na pytanie, czy użytkownik ma uprawnienia do wykonywania analizowanej operacji);
·  zagrożenie (np. jak bezpieczny jest URL, do którego użytkownik próbuje się odwołać, czy obserwowana komunikacja sieciowa odwołuje się do podejrzanych adresów IP, etc).
Wyniki analizy prezentowane są syntetycznie na głównej stronie systemu; możemy również, dzięki zastosowaniu metody „drill-down”, uzyskać informacje szczegółowe na temat wykrytego incydentu.

CCS i SMA są częścią składową Oracle Management Cloud – dzięki takiemu „unixo-podobnemu” podejściu, w którym z relatywnie prostych składowych budujemy skomplikowany mechanizm, nie musimy troszczyć się o jego spójność i kompatybilność z pozostałymi elementami oferty. Z drugiej strony należy pamiętać, że usługi te nie powinny być traktowane jako konkurencja do naszego produktu CASB CS. Obydwie kategorie rozwiązań są komplementarne. CASB CS należy postrzegać jako narzędzie umożliwiające monitoring w warstwie Cloud Providera, natomiast CCS i SMA – jako narzędzia monitorujące już konkretne wirtualne maszyny, czy wręcz serwisy wewnątrz nich uruchomione (serwery aplikacji, baz danych, etc.).
C.D.N.

Udostępnij na LinkedIn
 

Dowiedz się więcej:
Oracle Compliance Cloud Service
Oracle Security Monitoring and Analytics
Oracle Management Cloud

środa, 17 maja 2017

Oracle oblicza oszczędności wynikające z migracji do chmury

Ile tak naprawdę pieniędzy można zaoszczędzić dzięki chmurze?” — to kluczowe pytanie, które zadaje sobie każda firma przy podejmowaniu decyzji o migracji do chmury. 
A ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw przechodzi obecnie na ten model przetwarzania — przewiduje się, że w 2019 r. globalne wydatki na IaaS wyniosą 28 mld USD1, czyli o 155% więcej niż w 2015 r.2 — pytanie to wymaga szybkiej odpowiedzi. 

Na szczęście jest już nowy kalkulator całkowitego kosztu posiadania (TCO) stworzony przez Oracle. Jest to jedno z szerokiej oferty narzędzi obejmującej bezpłatne wersje próbne, zamawianie za pomocą jednego kliknięcia oraz praktyczne wskazówki od firm, które przeszły już migrację. Wszystko to ma pomóc przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu transformacji do chmury.   
Kalkulator TCO jest ogólnie dostępny i uwidocznia użytkownikom różnicę pomiędzy kosztami korzystania z infrastruktury lokalnej a kosztami korzystania z infrastruktury w chmurze Oracle — niezależnie od tego, czy chcą oni przenieść do chmury swoje centrum przetwarzania danych, zarządzać pracami programistycznymi i eksploatacją w chmurze czy tworzyć i uruchamiać aplikacje przeznaczone do działania w chmurze. 

Kalkulator jest łatwy w obsłudze i wymaga podania jedynie podstawowych informacji. Na ich podstawie narzędzie generuje spersonalizowany raport przedstawiający konkretne oszczędności, co pomaga działom IT w podejmowaniu świadomych decyzji i uzasadnianiu migracji z biznesowego punktu widzenia.  

Oracle zwiększa swój udział w rynku IaaS, ponieważ zarówno duże korporacje, jak i rozwijające się przedsiębiorstwa zwracają się do niej o pomoc w korzystaniu z infrastruktury w chmurze. Prezes zarządu Oracle i dyrektor ds. technicznych Larry Ellison prognozuje, że w ostatecznym rozrachunku IaaS będzie największym filarem chmurowej działalności Oracle.

Więcej informacji na temat migracji do chmury Oracle można znaleźć tutaj

Skorzystaj z kalkulatora TCO

Udostępnij na LinkedIn

1) Statista, „Wydatki na sprzęt i oprogramowanie w formie infrastruktury jako usługi (IaaS) w chmurze publicznej od 2015 do 2026 r., w podziale na segmenty (w mld USD)”. 
2) Forbes, „Zestawienie prognoz i szacunków rynkowych dotyczących przetwarzania w chmurze, 2016 r.”.

wtorek, 16 maja 2017

Oracle Polska nagrodzony w konkursie Best in Cloud 2017

Konkurs „Best in Cloud 2017” został zorganizowany przez magazyn Computerworld i miał na celu wyłonienie najciekawszych rozwiązań i usług oferowanych w modelu chmurowym na polskim rynku.
W tegorocznej edycji konkursu Oracle Polska zwyciężył w kategorii „Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze” za pakiet usług Oracle Management Cloud (OMC), otrzymał także wyróżnienie w kategorii „Bezpieczna chmura” za usługę Oracle Cloud Access Security Broker (CASB).
 

Zwycięzców wytypowali menedżerowie IT polskich firm znajdujący się na liście CIO100. Do finału dopuszczono 25 dostawców, którzy zgłosili 29 rozwiązań w 8 kategoriach:
·  Bezpieczna chmura
·  Wydajność i integracja
·  Najlepszy produkt ERP
·  Najlepszy produkt CRM
·  Najlepszy produkt Unified Comms
·  Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze
·  Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej
·  Najlepszy start-up technologii cloud

Oracle Management Cloud otrzymał tak prestiżową nagrodę, ponieważ jest to unikatowa na rynku usługa do monitorowania i analizowania danych maszynowych, działająca w chmurze i zoptymalizowana dla epoki chmury. Kapituła konkursu uwzględniła także fakt, że OMC wykorzystuje w analizach technologię Big Data oraz charakteryzuje się takimi cechami, jak minimalny czas wdrożenia, pełna heterogeniczność oraz rozpoznawanie wzorców i anomalii, co pozwala na proaktywną identyfikację i wyprzedzające przeciwdziałanie awariom.

Udostępnij na LinkedIn

poniedziałek, 15 maja 2017

Przenoszenie aplikacji do Chmury – cz. 1: „Lift-and-shift”

Artur Kuliński, Cloud Technology Customer Advisor w Oracle Polska
Historię informatyki określają pojawiające się co chwila nowe trendy, z których jedne zajmują miejsce niszowe - rozwiązując dość ograniczoną grupę problemów, a inne trwale i gruntownie zmieniają świat, w którym wielu z nas przyszło zawodowo funkcjonować.
 

Z pewnością wszechobecna koncepcja chmury należy do tej drugiej kategorii i w niedalekiej przyszłości będzie głównym środowiskiem tworzenia i uruchamiania aplikacji. Bo to one właśnie są głównym tematem informatyki biznesowej. Infrastruktura, sieć, platformy, etc. są tylko środkiem do udostępnienia użytkownikowi biznesowemu funkcjonalności w postaci szeroko rozumianych aplikacji. Istotnym pytaniem jest zatem:
W jaki sposób wykorzystać zalety chmury i uruchomić w niej nasze aplikacje? 

Najefektywniejszym podejściem wydaje się wykorzystanie aplikacji w modelu SaaS, które zostały przez dostawcę przeniesione do chmury i zoptymalizowane lub powstały jako natywnie chmurowe rozwiązania. Przykładem mogą tutaj być aplikacje Oracle z takich obszarów jak Human Capital Management, Customer Experience, Enterprise Resource Planning i wiele innych…

Niestety nie żyjemy w świecie idealnym, nasze aplikacje są często konglomeratem modułów napisanych w różnym czasie, w różnych technologiach i nie zawsze z architekturą w centrum uwagi. Pierwsza decyzja, którą musimy podjąć, to: czy przenosimy aplikację bez zmian, czy inwestujemy w jej dostosowanie do środowiska chmurowego.
Skupmy się na pierwszej opcji, którą w terminologii chmurowej nazywamy „lift-and-shift”, czyli spróbujmy uruchomić aplikację w modelu 1:1 (prawie) w chmurze. 

Aplikacja przeniesiona w ten sposób do chmury pozwoli wykorzystać wszelkie zalety związane z optymalizacją wydatków na infrastrukturę. Podejście lift-and-shift może być także użyteczne w przypadku budowy ośrodków zapasowych dla aplikacji, w których modernizację nie chcemy lub nie możemy inwestować.

Od strony technologicznej przy podejściu lift-and-shift wykorzystujemy najczęściej usługi warstwy IaaS – takie, jak Oracle Compute Cloud, Oracle Storage Cloud, z powiązanymi usługami sieciowymi. Za cenę większej pracochłonności (w porównaniu z wykorzystaniem usług PaaS) otrzymujemy możliwość dalszego administrowania praktycznie wszystkimi warstwami oraz ogromną elastyczność w konfiguracji środowiska chmurowego, pozwalającą zazwyczaj odtworzyć dość dobrze zależności przenoszonego środowiska. W przypadku szczególnych wymagań, związanych z wydajnością i elastycznością pomocna jest dostępna w chmurze Oracle usługa Bare Metal, dająca dostęp do warstwy poniżej hypervisora i zapewniająca maksymalną wydajność.

Częstym problemem przy podejściu lift-and-shift jest poziom skomplikowania przenoszonej aplikacji, a w szczególności liczba powiązań z innymi elementami (aplikacje pomocnicze, usługi warstwy sieciowej, etc.). Szczególnie przy próbie stworzenia chmurowych środowisk nieprodukcyjnych (rozwojowych, testowych) nakład zasobów i pracy na odtworzenie takich zależności może być dosyć spory.
W takiej sytuacji ciekawym podejściem jest wykorzystanie rozwiązania Oracle Ravello, które pozwala na przenoszenie 1:1 złożonych, zwirtualizowanych środowisk do chmury publicznej. 

Ravello dokonuje analizy zależności pomiędzy maszynami wirtualnymi, konfiguruje adresację, routing i inne usługi sieciowe i tworzy rodzaj kapsuły, która może być wielokrotnie uruchomiona w chmurze publicznej tworząc wierne kopie oryginalnego środowiska.

W zależności od wykorzystywanych przez aplikację komponentów możliwe jest także podejście mieszane, w którym część komponentów uruchamiana jest w chmurze z wykorzystaniem usług IaaS, a część z wykorzystaniem usług PaaS – przykładowo: elementy wykorzystujące serwery aplikacyjne uruchamiamy na usłudze Java Cloud Service oraz bazę danych jako Database Cloud Service. Każde wykorzystanie usług warstwy PaaS powinno zmniejszyć nakład pracy niezbędny do administracji przeniesionego środowiska.
Oczywiście dużo ciekawsza sytuacja ma miejsce, gdy architektura naszej aplikacji pozwala na podejście hybrydowe. Ale o tym napiszemy więcej w kolejnym artykule... 


Udostępnij na LinkedIn

Dowiedz się więcej 
Oracle PaaS
Oracle IaaS infowall
Wypróbuj Oracle Cloud

czwartek, 11 maja 2017

Skuteczna i efektywna analityka biznesowa – eSeminarium 17.05

Hasło Big Data, to jeden z najbardziej „gorących tematów” w informatyce biznesowej. Za przyczyną szybkiego rozwoju opartych na Internecie platform kontaktu, biznes przeżywa w ostatnich latach prawdziwą rewolucję związaną z pojawieniem się wielu nieznanych dawniej informacji na temat zachowań klientów. W efekcie firmy gromadzą ogromne ilości danych bez ustalonej struktury, co uniemożliwia ich przetwarzanie przez klasyczne systemy IT i wymaga zastosowania specjalnych technologii zaliczanych do kategorii Big Data.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym eSeminarium poświęconym analityce Big Data, które organizujemy wraz z Redakcją Computerworld. Transmisja rozpocznie się 17 maja o godz. 10:00.
W trakcie szkolenia wystąpią eksperci z Oracle Polska oraz IDG, którzy zaprezentują najnowsze tendencje na rynku aplikacji analitycznych, a także przedstawią narzędzia Oracle dla Big Data i pokażą, jakie korzyści przynoszą one w codziennej pracy przedsiębiorstwa.

Tematy eSeminarium:

  • Sytuacja na rynku analityki biznesowej oraz główne trendy
  • Narzędzia do wizualizacji analiz Big Data
  • Prezentacja konkretnych wdrożeń
  • Analizy IDG dotyczące rynku analiz biznesowych
  • Panel dyskusyjny
Zarejestruj się już teraz i odkryj najlepsze rozwiązania do gromadzenia oraz analizy danych biznesowych, dostępne dziś na rynku!

Strona rejestracyjna i program eSeminarium

środa, 10 maja 2017

Ekspresem do Chmury, czyli Oracle Fixed Scope

Rafał Kopała, SaaS Partner Transformation Manager w Oracle Polska
O tym czym jest SaaS, można przeczytać niemal na każdym blogu, który ma coś wspólnego z technologiami IT. Software as a Service, oprogramowanie jako usługa czy chmura obliczeniowa, to prawdziwe „gorące tematy” ostatnich lat. 

Do tego SaaS jest bez wątpienia jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku informatycznego oraz jednym z tych trendów w IT, które osiągają ciągły, wysoki wzrost (por. komunikat Gartnera z lutego 2017).

Jako że cięgle rośnie świadomość użytkowników końcowych, coraz więcej dużych wdrożeń rozwiązań IT w USA (mówi się o ok. 50%) zawiera w sobie elementy SaaS lub innych chmurowych rozwiązań. Firmy średnie i małe stają się użytkownikami SaaS w jeszcze większym procencie. Trend ten jest widoczny wśród klientów od lat i bez wątpienia jego motorem są zalety rozwiązań chmurowych. Poza tak oczywistymi aspektami, jak brak konieczności zakupu i konfiguracji serwerów aplikacyjnych, czy baz danych oraz korzystna zmiana struktury kosztów, SaaS umożliwia uruchomienie usług w znacząco krótszym czasie.

Dziś, gdy to biznes jest właścicielem projektów informatycznych i często sam poszukuje rozwiązań IT usprawniających działanie poszczególnych procesów, czas do uruchomienia rozwiązania staje się coraz istotniejszym elementem. 
Chciałbym skupić się tym ważnym aspekcie: czasie potrzebnym do uruchomienia produkcyjnego rozwiązania SaaS od momentu zamówienia do uruchomienia.

Jednym z elementów usprawniających czas wdrożenia są bez wątpienia rozwiązania Oracle Fixed Scope Offering: prekonfigurowane, sprawdzone i zaakceptowane przez Oracle rozwiązania, które łączą elementy Oracle Cloud oraz wiedzę i doświadczenie Partnerów w określonym obszarze, czy segmencie rynku, łatwe do wyszukania w Oracle Cloud Marketplace oraz Oracle Solutions Catalog.

Nie bez znaczenia jest też opracowana przez Oracle metodologia wdrożeniowa rozwiązań Oracle Cloud, która pozwala partnerom przeprowadzić klienta przez proces wdrożenia w klarowny sposób, jasno definiując zakres współpracy, opierając się na projektowym podejściu do konfiguracji, optymalizując rozwiązanie iteracyjne etapami. Znając i wykorzystując zaszyte w systemie funkcjonalności, bazujące na najlepszych rynkowych praktykach, unika się czasochłonnego tworzenia nowych funkcji, których przygotowanie i dokumentacja pochłania dodatkowy czas i atencję członków projektu. 

Keep it simple! 
Takie podejście gwarantuje szybkie wdrożenie, dopasowane do potrzeb i osiągnięte w efektywny kosztowo sposób, pozwala uniknąć ryzyk dzięki stosowaniu przygotowanych wcześniej szablonów i praktyk Oracle lub partnera.
Trzeba też pamiętać, że Oracle Cloud to automatyczne patche rozwiązań, dostarczane w cyklu co najmniej miesięcznym. Dzięki przygotowaniu wdrożeń w oparciu o kastomizacje i konfigurację rozwiązania, takie procesy odbywają się automatycznie i nie wymagają zaangażowania użytkownika. Dodatkowo są one aplikowane w pierwszej fazie do środowiska testowego klienta, gdzie mogą być sprawdzane pod kątem ich wpływu na istniejącą konfigurację. 

Podobnie rzecz się ma z upgrade'ami. Proces ten odbywa się przynajmniej dwa razy w roku i daje klientowi dostęp zarówno do skumulowanych patchy, jak i dodatkowych, nowych funkcjonalności. Takie podejście daje klientom szybki dostęp do zawsze najnowszych technologii.

wtorek, 9 maja 2017

Grupa Orange konsoliduje finanse w chmurze Oracle ERP Cloud i dostarcza klientom cyfrowe usługi nowej generacji

Do prowadzonego w Grupie Orange uspójnienia procesów finansowych w Chmurze wybrano Oracle ERP Cloud, jako produkt najlepiej odpowiadający potrzebom klienta w tym zakresie.

Orange to czołowy światowy operator telekomunikacyjny, obsługuje 250 mln klientów w 29 krajach, zatrudnia 157 tys. pracowników. Od roku 2015 w Grupie Orange wdrażany jest program „Essential 2020”, który zakłada m.in. usprawnienie obsługi klientów zgodnie z najnowszymi trendami i dostarczenie im cyfrowych usług nowej generacji. Realizacja tego programu wymaga reorganizacji procesów biznesowych, a także zwiększenia sprawności operacyjnej działów finansowych.

Grupa Orange zdecydowała się na przejście do Chmury Oracle ERP Cloud, co pozwala na konsolidację i unifikację systemów finansowych działających w różnych krajach. Wdrożenie Oracle ERP Cloud umożliwi reorganizację procesów opartych na najlepszych w swojej kategorii standardach, które są wbudowane w rozwiązanie Oracle.

Wdrożenie Oracle ERP Cloud rozpoczęło się w Belgii. Dwa kolejne kraje objęte projektem, to Francja i Polska. Wdrożenie realizowane jest przez zespół Orange przy pomocy partnerów technologicznych. W pierwszej kolejności wdrożeniu podlegają procesy księgi głównej, należności i zobowiązań. Następnie, zakładane jest wdrożenie procesów zakupów i projektów w modelu Chmury Oracle.

„Oracle ERP Cloud  zapewnia Grupie Orange zwiększenie produktywności i szybkości pracy, a także radykalnie redukuje koszty operacyjne” – komentuje Piotr Witczyński, Dyrektor Generalny Oracle Polska. „Już na etapie ewaluacji rozwiązania Oracle okazało się, że nasz model chmury jest bezpieczny, wydajny i zgodny ze standardami, zapewnia elastyczność, wsparcie dla mobilności i mediów społecznościowych.

„Już w pierwszym okresie użytkowania Oracle ERP Cloud we Francji osiągnęliśmy ogromny wzrost zadowolenia naszych pracowników obsługujących systemy ERP” – mówi Christophe Eouzan, Group Chief Accounting Officer z Orange. „Pracownicy są entuzjastycznie nastawieni do pracy w nowym modelu, mając dostęp do najnowocześniejszych technologii dostępnych dziś na rynku. Warto dodać, że tak nowoczesne rozwiązanie ERP ułatwia nam rekrutację młodych pracowników z grupy „digital natives”, dla których rozwiązania cyfrowe są codziennością. Oracle ERP Cloud okazał się dla naszych potrzeb najlepszy ze wszystkich dostępnych rozwiązań i spodziewamy się po jego instalacji osiągnąć nawet 50% oszczędności w działalności operacyjnej w najbliższych latach”.

Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska ds. finansów dodaje: „Zdecydowaliśmy się na wdrożenie jednolitego systemu Oracle Cloud w Grupie Orange, ponieważ ta zmiana pozwoli nam na uproszczenie procesów, zwiększenie automatyzacji i wydajności zespołów finansowych oraz obniżenie kosztów utrzymania systemów informatycznych. Nie bez znaczenia jest także aspekt bezpieczeństwa w rozwiązaniu Oracle”.

Dowiedz się więcej
Oracle ERP Cloud
Oracle SaaS
Oracle Cloud