środa, 22 lutego 2017

Oracle Management Cloud – firmowa informatyka w formie usługi

Webcast Oracle, 9.03.2017
Usługi Oracle Management Cloud, to zestaw niezwykle pożytecznych narzędzi do monitorowania środowiska IT, zarządzania nim oraz analizowania danych operacyjnych przy użyciu technologii Big Data i maszynowego uczenia.

Zapraszamy na webcast prowadzony przez ekspertów działu Systems Management regionu Oracle EMEA, podczas którego będzie można poznać z pierwszej ręki zalety i możliwości Oracle Management Cloud. 
Narzędzia te zostały zaprojektowane do kompleksowego zarządzania aplikacjami lokalnymi, chmurowymi i heterogenicznymi – zarówno już istniejącymi, jak i tymi które dopiero powstaną.

Inne tematy webcastu:
  • Poprawa efektywności IT dla uzyskania lepszych doświadczeń użytkowników
  • Zapobieganie przestojom w pracy aplikacji
  • Zwiększenie elastyczności DevOps
  • Bezpieczeństwo i ochrona przed zagrożeniami
Data: 9 marca 2017
Godzina: 14:00
Czas trwania: 1 godzina
Więcej informacji: Dana Puntigam, Senior Marketing Manager Oracle CE, dana.puntigam@oracle.com

Zarejestruj się
Program spotkania i sylwetki prelegentów

poniedziałek, 20 lutego 2017

Rozwiązania Oracle do ochrony danych biznesowych

Paweł Gregorczyk, kierownik Działu wsparcia sprzedaży infrastruktury w Oracle Polska
Budując środowiska, powinniśmy szczególnie skupić się na ochronie danych biznesowych, które są najcenniejszym zasobem organizacji. Dobrym przykładem są dane o tym jak działa nasze przedsiębiorstwo, czyli baza danych systemu ERP. 
Dane osobowe klientów firmy, składowane np. w systemie CRM (lub ich kopia przekazana do działu marketingu) to też bardzo wrażliwa kwestia, szczególnie w kontekście nadchodzących regulacji Unii Europejskiej. Kiedy takie dane znajdują się w rękach hakera, firma może być szantażowana lub narazić się na utratę zaufania klientów. 

Backup i archiwizacja

Jednym ze sposobów ochrony jest odpowiedni backup i archiwizacja danych. Celem rozwiązań Backup & Recovery jest zabezpieczenie przed uszkodzeniami sprzętu w serwerowni, katastrofami, czy błędami logicznymi na poziomie oprogramowania. Architektura systemu backup powinna skupiać się przede wszystkim na szybkiej możliwości odtworzenia danych, które są podatne na błędy logiczne (np. administrator bazy danych usuwa przypadkowo jedną z tabel). Drugim bardzo ważnym aspektem jest to, aby proces ten w najmniejszy możliwy sposób obciążał działanie środowisk produkcyjnych. 

Aktualnym trendem na rynku jest wykonywanie kopii zapasowych na urządzenia dyskowe. W Oracle przykładem są macierze ZFS Storage Appliance (ZS5-2 i ZS5-4), które umożliwiają integrację ze środowiskami produkcyjnymi przez bardzo wydajną sieć InfiniBand. Macierze wspierają mechanizmy kompresji, deduplikacji a także pozwalają na bardzo ekonomiczne budowanie pojemności dyskowej dzięki mechanizmom cache-centric. ZFS Storage Appliance pozwala również na integrację systemu backup wraz ze środowiskami testowo-deweloperskimi dzięki efektywnym mechanizmom kopii migawkowych i klonowania danych.

Archiwizacja z kolei powinna skupiać się wokół długotrwałego składowania danych na ekonomicznych nośnikach – takich, jak taśmy. Dodatkowo, nośniki te powinny być przechowywane w więcej niż jednej kopii, z jedną kopią poza centrami przetwarzania danych, aby były dostępne w przypadku katastrofy. Na te potrzeby mogą odpowiadać Oracle’owe biblioteki SL150, gdzie wykorzystane są napędy klasy LTO lub większe biblioteki SL3000, które umożliwiają wykorzystanie napędów klasy Enterprise charakteryzujących się większym upakowaniem danych oraz wyższą przepustowością. 

Kontrola dostępu i maskowanie

Zabezpieczać dane można też na inne sposoby. Przede wszystkim, firmy powinny trzymać się zasady “least privilige” czyli nadawania pracownikom najmniejszych możliwych uprawnień do wykonywania ich obowiązków. Czy administrator systemu powinien mieć dostęp do danych osobowych pracowników? Czy pracownik działu HR musi mieć dostęp do bazy danych klientów firmy? Segregacja ról jest bardzo ważna -z pomocą przychodzą mechanizmy Role-Based Access Control w systemie Solaris czy Database Vault w bazie danych Oracle. Równie ważne są spójne mechanizmy uwierzytelniania i wykorzystanie narzędzi Single Sign-on, które w ogromnym stopniu ułatwiają działania pracowników firmy.

Kolejny krok to maskowanie danych - czy pracownicy marketingu muszą mieć dostęp do pełnych danych osobowych? Zazwyczaj wystarczają wybrane dane do potwierdzenia z kim mamy do czynienia. Mechanizmy Data Masking pozwolą na “ukrycie” nadmiarowych danych. Dane należy również zaszyfrować. Kiedy haker wejdzie w posiadanie tak zabezpieczonych danych - nie mają one dla niego wartości. Szyfrowanie można wykorzystać na poziomie macierzowym - np. w macierzach ZFS Storage Appliance, czy na poziomie baz danych – za pomocą narzędzi Oracle Database Advanced Security

Dowiedz się więcej
Oracle Storage
Oracle Data Masking
Oracle Database Vault
Oracle Role-Based Access Control

czwartek, 16 lutego 2017

Oracle rozszerza platformę Oracle Cloud o usługę Oracle Data Integrator Cloud

Oracle rozszerzył ofertę produktów do integracji danych dostępnych w ramach Oracle Cloud Platform o usługę Oracle Data Integrator Cloud. Usługa ta znacznie upraszcza i przyspiesza integrację danych, umożliwiając wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym, które pomagają przedsiębiorstwu w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

W miarę jak coraz więcej danych przenosi się do chmury, dostarczanie informacji do właściwych osób i właściwych aplikacji we właściwym czasie staje się coraz trudniejsze. Korzystając z nowej usługi Oracle Data Integrator Cloud, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć elastyczność poprzez szybszą realizację projektów, zmniejszyć ryzyko dzięki używaniu ogólnie dostępnej, niezastrzeżonej technologii oraz obniżyć koszty dzięki zwiększeniu produktywności.

„Aby działać efektywnie i elastycznie, przedsiębiorstwa potrzebują bezproblemowej komunikacji i przepływu danych pomiędzy źródłami a odbiorcami. Dotyczy to danych pochodzących z urządzeń IoT, Internetu i aplikacji biznesowych, jak również danych przechowywanych w chmurze lub w środowisku lokalnym” — powiedział Jeff Pollock, wiceprezes Oracle, szef działu zarządzania produktami. „Usługa Oracle Data Integrator Cloud to wydajna, prosta i zintegrowana usługa chmurowa umożliwiająca przekształcanie danych tam, gdzie się one znajdują, bez konieczności ręcznego kodowania i bez niepotrzebnego kopiowania danych”.

Usługa Oracle Data Integrator Cloud pomaga organizacjom zwiększyć produktywność, zmniejszyć koszty tworzenia oprogramowania oraz obniżyć całkowity koszt posiadania dzięki łatwiejszemu i sprawniejszemu przesyłaniu i przekształcaniu danych pomiędzy systemami, źródłami danych i aplikacjami biznesowymi. Udostępnia deklaratywny interfejs użytkownika oparty na przepływach, a także funkcje zarządzania wersjami, które pozwalają klientom zwiększyć produktywność i lepiej zarządzać swoim środowiskiem programistycznym, testowym i produkcyjnym. Architektura wysokiej dostępności z funkcjami E-LT (wyodrębniania, ładowania i przekształcania danych) i zaawansowanymi opcjami paralelizmu umożliwiają szybsze i sprawniejsze ładowanie i przekształcanie w przypadku hurtowni danych i systemów do obsługi zbiorów Big Data.

Usługa Oracle Data Integrator Cloud jest w pełni zintegrowana z ofertą Oracle PaaS, w tym z Oracle Database Cloud, Oracle Database Exadata Cloud i Oracle Big Data Cloud. Oracle oferuje również wbudowane opcje integracji z rozwiązaniami innych producentów, co umożliwia użytkownikom bezproblemowe przechodzenie pomiędzy stosowanymi przez nich technologiami Big Data takimi jak Hive, HDFS, HBase i Sqoop.

wtorek, 14 lutego 2017

Baza danych Oracle 12c v2 dostępna w modelu cloud-first

Biuro badawcze Ovum opublikowało niedawno raport „The Cloud-First Strategy of Oracle Database 12c Release 2”, w którym opisuje strategię Oracle oferowania tej wersji bazy danych, jako podstawowej platformy dla Chmury. 
W momencie publikacji raportu wersja 12.2c była ogólnie dostępna we wszystkich usługach Oracle Cloud Database Services, w tym w nowej usłudze Exadata Express Cloud Service, stanowiącej podstawowy poziom usługi Oracle DBaaS. 

Opinia Ovum 

Chmurę coraz trudniej jest zignorować: zgodnie z najnowszym badaniem Ovum „ICT Enterprise Insights” w 2017 roku 40–45% przedsiębiorstw planuje zwiększyć wydatki na chmurę. Oracle przewiduje, że w ciągu najbliższej dekady chmurę wdroży ok. 80% jej klientów. 

Oracle wprowadził istotną aktualizację bazy danych, aby nadążyć za trendami w dziedzinie wdrożeń chmury, modelu obsługi wielu klientów i integracji wielkich zbiorów danych. Głównym czynnikiem wyróżniającym Oracle jest najlepsze na rynku podejście do baz danych używanych przez wielu klientów: pojedyncze kontenery bazy danych (PDB — pluggable database containers). 

Warto również zwrócić uwagę na zastosowanie przez Oracle shardingu, czyli rozmieszczania danych w różnych partycjach baz danych, co stanowi lżejszą, bardziej nowoczesną alternatywę dla modelu Oracle Real Application Clusters w przypadku rozproszonego przetwarzania transakcji w skali internetowej. Lepsza integracja ze środowiskiem Hadoop udostępnia natomiast nowe sposoby dołączenia narzędzi do analizy wielkich zbiorów danych.

Najważniejsze wnioski raportu
  • Wiele rozszerzeń do Database 12.2c opracowano z myślą o chmurze. Funkcje takie jak sharding* dobrze się nadają do chmury, ponieważ to właśnie tam będą prawdopodobnie uruchamiane największe obciążenia.
  • Database 12.2c zawiera szereg rozszerzeń usprawniających obsługę danych w modelu obejmującym wielu użytkowników, a także integrację z narzędziami do analizy wielkich zbiorów danych. 
  • Wersja ta udostępnia również inne funkcje, które z pewnością będą atrakcyjne zarówno dla klientów chmurowych, jak i tych korzystających z bazy danych w środowisku lokalnym. Najważniejsze z nich to możliwość wprowadzenia rozszerzeń w celu uwzględnienia różnych rodzajów danych (np. JSON, tekst, wykresy) oraz obsługi wielkich zbiorów danych, co na pewno spodoba się dotychczasowym klientom korzystającym z bazy danych w środowisku lokalnym
*) Sharding umożliwia horyzontalne partycjonowanie bazy danych, dzięki czemu może ona działać na wielu węzłach bez współużytkowania zasobów przez poszczególnych klientów (każdy węzeł jest niezależny, ma swoją własną moc obliczeniową i pamięć masową). 

Przeczytaj raport Ovum

środa, 8 lutego 2017

Na co powinni postawić dyrektorzy działów kadr w 2017 roku?

Bertrand Dussert, Oracle
Miesiąc po rozpoczęciu nowego roku to dla dyrektorów działów kadr i ich zespołów dobry czas na to, aby pomyśleć o ważnych zadaniach, które powinni wykonać w 2017 roku. Poniżej podaję kilka najważniejszych:

Jasno sformułuj cel firmy i obietnicę marki, aby cały czas budować zaufanie

Według najnowszego globalnego raportu LinkedIn dotyczącego trendów w dziedzinie rekrutacji, podczas oceny potencjalnych pracodawców „kultura organizacyjna i wartości” są dla kandydatów najważniejsze. „Misja i wizja” zajmują trzecie miejsce. Biorąc pod uwagę, że dyrektor HR jest liderem w dziedzinie kadr, odgrywa on kluczową rolę w prezentowaniu tego, na czym polega praca w firmie i dlaczego utalentowani pracownicy powinni wybrać właśnie ją spośród wielu innych organizacji. 

Zgodnie z najnowszą ankietą przeprowadzoną przez PwC wśród dyrektorów generalnych 93% z nich zgadza się, że wyartykułowanie celu firmy oraz uzyskanie wysokiego poziomu zaufania jest teraz dużo ważniejsze niż wcześniej. 64% dyrektorów generalnych uważa wręcz, że sposób zarządzania danymi przez firmy w przyszłości będzie czynnikiem pozwalającym wyróżnić się na tle konkurencji. Pod tym względem dyrektorzy działów kadr mają do odegrania dużą rolę jako zarządcy wszystkich „danych dotyczących osób” w przedsiębiorstwie. Powinni podejmować odpowiednie działania w celu uniknięcia utraty reputacji na skutek naruszenia bezpieczeństwa danych pracowników na wielką skalę lub rażących nieprawidłowości w ich zachowaniu.

Cały czas pracuj nad „cyfrowymi relacjami” z pracownikami

W zeszłorocznej edycji tego artykułu doradzaliśmy liderom działów kadr, aby rozbudowywali posiadane dane o osobach, ponieważ wiedzę o tym, jak znaleźć, wybrać, zatrudnić i wdrożyć utalentowanych pracowników, a także jak nimi zarządzać, wynagradzać ich i wspierać rozwój zawodowy, można powiększyć za pomocą szerszych informacji, sugestii i kontekstu. Takie kompetencje w zakresie danych to również niezbędny warunek zapewnienia pracownikom wysokiej jakości cyfrowej obsługi podczas wszystkich interakcji z działem kadr.

W wielu dużych korporacjach prace nad tymi zagadnieniami są już dość zaawansowane, ale nie osiągnięto jeszcze fazy pełnego wdrożenia i ciągłego doskonalenia. W 2017 roku firmy powinny wprowadzić model interakcji kadrowych, który jest mobilny, umożliwia bezproblemowe przechodzenie pomiędzy urządzeniami i kanałami oraz jest dostępny dla większości pracowników firmy. 

Rób ważne rzeczy szybciej, a nad resztą niech pracują dane i technologie

Liderzy HR powinni uważnie się przyjrzeć procesom o niewielkiej wartości dodanej, które zajmują firmie zbyt wiele czasu, trwają za długo lub mogą zostać zautomatyzowane za pomocą technologii. Do odpowiadania na pytania pracowników dotyczące płac, świadczeń i innych spraw kadrowych można na przykład wykorzystać chatboty zamiast drogich centrów usług HR. Działy kadr mogą również usprawnić powolne, pracochłonne procesy zarządzania kadrami i wydajnością za pomocą rekomendacji dotyczących ścieżek kariery, opartych na automatycznym uczeniu. 

Ponadto działy kadr coraz częściej korzystają z danych spoza organizacji, aby dostarczać pracownikom informacje zwrotne lub alerty o wydajności w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Przykładem mogą być dane pobrane z chmurowego systemu kadrowego, które mówią menedżerowi, że istnieje ryzyko przejścia jednego z pracowników do konkurencji lub że jakieś zespoły działają w sposób odbiegający od normy. W przyszłości interakcje pracowników z działem kadr muszą być szybsze i bardziej zautomatyzowane oraz dostosowane do większej liczby urządzeń. 

O autorze
Bertrand Dussert jest wiceprezesem Oracle odpowiedzialnym za transformację zarządzania kapitałem ludzkim i liderem opinii w tej dziedzinie. Jest głównym prelegentem i reprezentantem Oracle na konferencjach dotyczących zarządzania kadrami.

Przeczytaj pełną wersję artykułu na stronach Forbes Oracle Voice

poniedziałek, 6 lutego 2017

Big Data: Nowy poziom innowacyjności, konkurencyjności i produktywności

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
W ostatnich latach ilość danych gwałtownie wzrosła, a analiza dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) w przyszłości stanie się podstawą konkurencyjności, dając początek nowym falom wzrostu produktywności oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach — jak pokazuje badanie przeprowadzone przez MGI i dział technologii biznesowych firmy McKinsey. Oto najważniejsze wnioski:
 
1. Dane przeniknęły do wszystkich branż i działów biznesowych oraz stanowią obecnie ważny czynnik w procesie produkcji — obok robocizny i kapitału. Szacuje się, że w 2009 r. w prawie wszystkich sektorach amerykańskiej gospodarki firmy zatrudniające ponad 1000 osób przechowywały średnio co najmniej 200 TB danych.

2. W ujęciu ogólnym wielkie zbiory danych mogą przynosić firmom korzyści na pięć różnych sposobów. (1) Generują znaczne korzyści poprzez zapewnianie przejrzystości i użyteczności informacji w znacznie krótszym czasie. (2) Ponieważ przedsiębiorstwa generują i przechowują więcej danych transakcyjnych w formie cyfrowej, mogą uzyskać dokładniejsze i bardziej szczegółowe informacje o wydajności w wielu różnych obszarach — od stanów magazynowych do liczby dni zwolnień lekarskich. (3) Wielkie zbiory danych umożliwiają jeszcze bardziej szczegółową segmentację klientów, a co za tym idzie — udostępnianie im lepiej dopasowanych produktów i usług. (4) Zaawansowane analizy mogą znacznie usprawnić podejmowanie decyzji. (5) Wielkie zbiory danych można wykorzystać do lepszego tworzenia produktów i usług nowej generacji.

3. Wykorzystanie wielkich zbiorów danych stanie się podstawą konkurencyjności i rozwoju firm. Dlatego też firmy powinny traktować je poważnie. W większości branż zarówno firmy o ugruntowanej pozycji, jak i debiutanci będą stosować strategie oparte na danych, aby wprowadzać innowacje, zdobyć przewagę nad konkurencją i czerpać korzyści ze szczegółowych informacji — również tych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym.

4. Wykorzystanie wielkich zbiorów danych zapoczątkuje nowe fale wzrostu produktywności i nadwyżki konsumenta. Szacuje się, że detalista wykorzystujący pełny potencjał Big Data może zwiększyć swoją marżę z działalności operacyjnej o ponad 60%. Wielkie zbiory danych mogą przynieść znaczne korzyści zarówno konsumentom, jak i firmom i instytucjom. Na przykład usługi możliwe dzięki danym dotyczącym lokalizacji osób mogą umożliwić uzyskanie 600 mld USD nadwyżki ekonomicznej.

5. Wielkie zbiory danych przyniosą korzyści wszystkim sektorom, ale w niektórych sektorach będą one większe niż w innych. Sektory, które mają szansę na duże korzyści z wykorzystania Big Data, to informatyka, elektronika, finanse i ubezpieczenia oraz administracja publiczna.

Dowiedz się więcej na temat Oracle Big Data

Platforma innowacji: Oracle Big Data 
Prognozy dla Big Data
Oracle Big Data Appliance
Oracle Big Data na platformie Facebook

środa, 1 lutego 2017

Najważniejsze priorytety dla CIO w roku 2017, cz. 2

W pierwszym odcinku niniejszego artykułu, Rob Preston wymienia konieczność kierowania cyfrową transformacją i skupienie się na usprawnieniu obsługi klienta, jako priorytety dla dyrektorów IT w 2017 roku. Dzisiaj kolejne dwa kluczowe zagadnienia...
 

Internet Rzeczy: niech oprogramowanie i analiza danych staną się podstawą Twojej firmy
 
Tzw. Internet Rzeczy (IoT) to nie tylko pasjonujące opowieści o lodówkach podłączonych do Internetu. Pozwala on firmom z wielu różnych branż zwiększyć ekonomiczność, niezawodność systemów, jakość produktów i poziom usług, a jednocześnie tworzyć zupełnie nowe strumienie przychodów i modele biznesowe.

IoT oznacza zbieranie danych z czujników wbudowanych w szereg maszyn, środowisk pracy, urządzeń do noszenia na sobie oraz innych przedmiotów, a następnie analizowanie tych danych w celu uzyskania nowej wiedzy i możliwości biznesowych. Szacuje się, że do 2020 r. liczba przedmiotów podłączonych do Internetu sięgnie ok. 50 miliardów. Oznacza to ok. 6,3 przedmiotów na osobę. Według firmy IDC globalny rynek produktów i usług IoT wzrośnie z 1,9 biliona USD w 2013 r. do 7,1 biliona USD w 2020 r. — co stanowi prawie dwukrotną wartość obecnego globalnego rynku informatycznego i telekomunikacyjnego. Nie ma wątpliwości, że czekają nas wielkie zmiany.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma produkuje opakowania, eksploatuje pociągi towarowe, zajmuje się uprawą soi, produkuje silniki samolotowe, prowadzi wypożyczalnie skuterów, hoduje bydło, dostarcza energię do gospodarstw domowych czy wytwarza pompy basenowe — zadaniem dyrektora IT jest analiza możliwości zastosowania IoT i przyspieszenie wdrożeń w tym zakresie. Prawdziwe korzyści pojawią się wtedy, gdy firmy przestaną się ograniczać do pojedynczych projektów IoT i przyjmą kompleksowe podejście, czyli będą budować całe działy ukierunkowane na funkcje IoT, a nie tylko wykorzystywać te funkcje do obniżania kosztów czy doskonalenia dotychczasowych produktów.

Przenieś wszystkie możliwe dane do chmury — aby zwiększyć bezpieczeństwo
 

Co roku w wielu badaniach dyrektorzy ds. informatycznych podają bezpieczeństwo jako jeden ze swoich najważniejszych priorytetów. Dlaczego nie są w stanie nadążyć za potrzebami w tym zakresie? Są przytłoczeni coraz większą liczbą ataków i atakujących, całą masą produktów zabezpieczających, pochodzących od różnych producentów oraz niemożnością znalezienia i zatrudnienia ekspertów ds. bezpieczeństwa.

Przyszedł czas na zmianę podejścia. W przeszłości dyrektorzy IT niechętnie przenosili wrażliwe dane korporacyjne do chmury ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem. Obecnie bezpieczeństwo to ważny argument za przeniesieniem ich do chmury, ponieważ najwyższy poziom bezpieczeństwa stanowi jedną z kluczowych kompetencji i korzyści oferowanych przez większość dużych dostawców usług chmurowych.

Dostawcy korporacyjnych usług chmurowych opracowują i stosują najlepsze procedury w dziedzinie bezpiecznego programowania i architektury aplikacji. Zaawansowane i wielopoziomowe bezpieczeństwo fizyczne w ich centrach przetwarzania danych dorównuje ambasadom — są tam strefy buforowe pomiędzy ośrodkami, grube betonowe mury, bariery bezpieczeństwa przy wjazdach dla samochodów i czytniki biometryczne. Dostawcom usług chmurowych jest również łatwiej przyciągnąć utalentowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa, których ich klienci często nie są w stanie znaleźć.

O autorze

Rob Preston jest głównym redaktorem w dziale Oracle Content, gdzie zamieszcza artykuły i analizy dotyczące szeregu tematów ważnych dla szefów IT i innych menedżerów zarządzających informatyką biznesową.