poniedziałek, 19 marca 2018

Prognozy Oracle na 2018: Internet Rzeczy przejdzie z fazy pojedynczych komponentów do zintegrowanych platform

W prognozie firmy Gartner na rok 2018 analityk David Cearley w swojej wypowiedzi na temat IoT stwierdził, że w roku tym pojawi się znacząco więcej inteligentnych urządzeń, przy czym pojedyncze egzemplarze zostaną zastąpione przez „roje” urządzeń współdziałających ze sobą. 

Zdaniem firmy Oracle w bieżącym roku zacznie się praktyczne wdrażanie systemów informatycznych do obsługi takich „rojów”. Internet Rzeczy przejdzie zatem z fazy pojedynczych urządzeń do zintegrowanych platform, które będą przekształcać napływające dane w informacje wartościowe dla biznesu oraz tworzyć modele oparte na bogatych zasobach danych. 

Problemy z Internetem Rzeczy dotyczą przede wszystkim trzech obszarów: integracji, analizy i bezpieczeństwa. Chodzi o to, że gdy „roje” wymieniają informacje, inteligentne urządzenia współużytkują coraz więcej rozproszonych między nimi danych, które następnie trafiają z powrotem do systemu przedsiębiorstwa. Kontrolowanie tych obszarów będzie więc coraz bardziej skomplikowane. Równocześnie firmy uświadamiają sobie, że do rozwiązania tych problemów można wykorzystać technologie chmurowe. Oto najważniejsze wnioski z niedawnych badań przeprowadzonych przez Longitude i Oracle, opublikowanych w raporcie „Lessons from the Cloud”: 
  • Modernizacja procesów zarządzania danymi ułatwia eksperymenty. Zarządzanie danymi w chmurze zwiększa możliwości ich praktycznego wykorzystania. 80% firm, które od dawna korzystają z chmury, stwierdziło, że ułatwia im ona eksperymentowanie z różnymi modelami danych, a 77% powiedziało to samo o generowaniu wartościowych informacji na podstawie danych i dodało, że był to dla nich główny powód migracji do chmury. 
  • Łączenie i rozszerzanie aplikacji zwiększa ich funkcjonalność, a model platformy jako usługi (PaaS) ma korzystny wpływ na różne aspekty integrowania aplikacji. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że platforma taka pomaga im w integrowaniu aplikacji działających w chmurze i środowiskach lokalnych, łączeniu aplikacji przez zintegrowane strumienie danych oraz w dodawaniu do aplikacji nowych funkcjonalności i usług.  
  • Chmura ułatwia uzyskiwanie wartościowych, przydatnych w praktyce informacji. Przedsiębiorstwa, które od dawna z niej korzystają, mają większe możliwości w zakresie analizy danych: ponad 60% stwierdziło, że dzięki chmurze może efektywniej analizować większość typów danych oraz szerzej korzystać z automatyzacji i wizualizacji opartej na automatycznym uczeniu. Ponad połowa respondentów wskazała również na duże możliwości analizy danych nierelacyjnych. 40% całej badanej próby zauważyło poprawę w tych obszarach, z czego wynika, że im dłużej firma korzysta z chmury, tym większy ma potencjał w zakresie generowania wartościowych informacji na podstawie swoich danych.

czwartek, 15 marca 2018

W 2018 roku większość z nas porozmawia z chatbotem

Jak wynika z analiz firmy Forrester, dbanie o wysoką jakość obsługi klienta i jak najlepsze doświadczenia z interakcji pomiędzy firmą a odbiorcą, jest priorytetem dla aż 72% globalnych przedsiębiorstw. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że nieefektywna komunikacja może być powodem utraty klientów.

W tym roku większość z nas zamieni przynajmniej jedno zdanie z chatbotem. Ze względu na ogromne możliwości automatyzacji kontaktu z klientem, a co za tym idzie ograniczenie kosztów, coraz więcej firm jest zainteresowanych implementacją tej technologii.

Od prostych odpowiedzi do rozmowy

Oracle prognozuje, że to właśnie w 2018 roku zaobserwujemy znaczące przyspieszenie adaptacji inteligentnych robo-rozmówców przez przedsiębiorstwa. Będzie to spowodowane głównie faktem, iż jest to rok wprowadzania na rynek chatbotów znacznie bardziej funkcjonalnych niż te dotychczasowe, do których firmy nie zawsze były przekonane.

Chodzi tutaj nie tylko o szybkie odpowiadanie na zadane pytania, prowadzenie przez proces zakupowy czy całodobową dostępność chatbotów, ale o bardziej naturalny sposób prowadzenia przez nich rozmowy – Nie oszukujmy się – chatbot sam w sobie nie stanowi żadnej rewolucji. Od momentu pojawienia się pierwszego tego typu rozwiązania, czyli ELIZY, jeszcze w latach 60’, minęło naprawdę sporo czasu. Aby mówić o rzeczywistym postępie w rozwoju chatbotów, nie mogą one jedynie serwować uprzednio przygotowanych prostych odpowiedzi, ale umieć poprowadzić nawet dość złożoną rozmowę z klientem nie popełniając przy tym żadnych błędów językowych. Warto wspomnieć, iż w badaniu Publicis Groupe, aż 73% respondentów przyznało, że nie chciałoby więcej korzystać z chatbotów już po jednym negatywnym doświadczeniu z nimi – tłumaczy Arkadiusz Kuczorski, CTO Oracle Polska. – Dziś ta technologia jest na tyle zaawansowana, że realne staje się zbudowanie rozwiązania, w którym rozmowa z wirtualnym doradcą funkcjonalnie nie będzie odbiegać od tej z żywym człowiekiem– dodaje. 

Wirtualni doradcy będą więc w znacznie większym stopniu niż dotąd wykorzystywać zarówno sztuczną inteligencję jak i przetwarzanie języka naturalnego. Po to, by wykształcić w nich lepiej zindywidualizowane podejście do rozmówców, elokwencję a nawet „wrażliwość”. To niezbędny krok w ewolucji chatbotów. Warto przytoczyć tutaj wyniki badania Chatbot Consumer Report, w którym aż 71% respondentów zwróciło uwagę, że niechętnie podchodzą oni do robo-rozmówców, gdy nie są oni w stanie udzielić wystarczająco satysfakcjonującej odpowiedzi.

To zmienia się już dzisiaj. Facebook ogłosił właśnie plany uczenia chatbotów przeprowadzania typowych „pogawędek”, abstrahujących od głównej tematyki rozmowy. Persona Chat, gdyż taką nazwę nosi jeden z uruchomionych projektów, w przeprowadzonych testach potrafił udzielać odpowiedzi na luźno zadawane pytania dotyczące kulinariów, sportu czy kultury i choć ich jakość pozostawiała jeszcze wiele do życzenia, nie sposób odmówić im spójności. Przykładem chatbota, który z kolei potrafi „uczyć się” swojego rozmówcy jest Sam, obsługujący klientów firmy FCM Travel Solutions. Im częściej rozmawia z nim konkretny użytkownik, prosząc o pomoc w planowaniu podróży, chcąc uzyskać informacje o miejscu docelowym czy np. wymaganych szczepieniach, tym lepiej spersonalizowane komunikaty otrzymuje, kształcąc poziom inteligencji chatbota. – W przypadku wirtualnych doradców stosowanych przez biznes, ich większa złożoność także będzie pozwalała na uzyskanie większego zakresu użyteczności. Na przykład, dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi lub pracownicy będą mogli za pośrednictwem chatbotów zadawać pytania dotyczące różnych danych biznesowych przedsiębiorstwa, specjaliści - tacy jak lekarze, farmaceuci, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie czy pracownicy serwisu ― uzyskiwać informacje techniczne, a obywatele i konsumenci ― komunikować się z firmami i instytucjami – dodaje Arkadiusz Kuczorski.

Czas na Voiceboty

Jak przekonywało IDC w opublikowanych niedawno prognozach, do 2020 roku będziemy obserwować rozwój oraz urozmaicenie interfejsów używanych do komunikacji na linii człowiek – technologia. Ma to swoje odzwierciedlenie także w przypadku chatbotów, które coraz częściej będą potrafiły rozumieć komunikaty głosowe oraz odpowiadać w ten sam sposób. Według Consumer Technology Association, w minionym roku sprzedano aż 5 milionów tego typu rozwiązań, zaś w 2018r. wartość ta ma się podwoić. Pozwala to zatem uwierzyć, że już do końca tego roku aż 30% wszystkich interakcji ludzi z technologią będzie zachodzić właśnie przy użyciu interfejsów głosowych.

Wyższe umiejętności komunikacyjne oraz wykorzystanie rozmów głosowych przez chatboty pozwoli na znacznie podwyższenie jakości obsługi klienta – odsetek zakończonych w pełni efektywnie i pozbawionych błędów interakcji z nimi z zaledwie 20% w 2017 roku ma, jak przekonuje firma nativeMsg, wzrosnąć do 93% do końca dekady. Jednocześnie przyspieszy także implementacja wirtualnych doradców przez firmy i organizacje dostrzegające ewolucję tych narzędzi – zgodnie z raportem Oracle Can Virtual Experiences Replace Reality, do którego zaproszono 800 profesjonalistów marketingu z regionu EMEA, aktualnie z chatbotów korzysta 36% respondentów, lecz w 2020 roku wsparcie obsługi klienta przy ich pomocy deklaruje aż 80%. 

Na jakie oszczędności z tytułu automatyzacji procesów zachodzących w takich obszarach jak sprzedaż, obsługa klienta a także ubezpieczenia i finanse przy pomocy chatbotów mogą liczyć firmy? Jak donosi McKinsey & Company będzie to nawet niemal 175 mld dolarów każdego roku. 

wtorek, 13 marca 2018

Oracle wprowadza nowe funkcje do chmury Oracle IoT Cloud

Podczas Konferencji Oracle Modern Finance Experience w Nowym Jorku Oracle zaprezentował nowe funkcje związane z ideą Przemysłu 4.0 dla chmury Oracle Internet of Things (IoT) Cloud
Dzięki zaawansowanym funkcjom monitorowania i analizy dostępnym w nowej ofercie, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i identyfikować nowe źródła przychodów poprzez zaawansowane śledzenie zasobów, pracowników i pojazdów, wykrywanie problemów w czasie rzeczywistym oraz analizę predykcyjną.

Według organizacji The Economist Intelligence Unit 63% firm produkcyjnych albo w znacznym stopniu przeszła już cyfrową transformację, albo jest w trakcie przekształcania części swojego przedsiębiorstwa, a 19% firm opracowuje strategie transformacji. Aby utrzymać konkurencyjność we współczesnej gospodarce, przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać nowe technologie w celu modernizacji łańcuchów dostaw, zwiększenia widoczności, przeprowadzania analizy predykcyjnej oraz wprowadzenia automatyzacji poprzez połączone przepływy pracy. 

Nowe funkcje w zakresie rzeczywistości rozszerzonej, rozpoznawania wizualnego, digital twin i analizy danych dostępne w chmurze Oracle IoT Cloud dają organizacjom szczegółowy wgląd w wydajność zasobów, maszyn, pracowników i pojazdów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zoptymalizować swój łańcuch dostaw, produkcję i logistykę, szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek oraz stosować nowe modele biznesowe.  

„Internet Rzeczy to ważny czynnik pozwalający wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0, zapewniający widoczność w czasie rzeczywistym i możliwość natychmiastowego reagowania na każdym etapie procesu produkcji — od surowców, aż po dostawę do klienta” — powiedział Bhagat Nainani, wiceprezes Oracle, szef działu aplikacji IoT. „Oracle pomaga organizacjom tworzyć inteligentne fabryki i nowoczesne łańcuchy dostaw dzięki modelom interakcji pomiędzy aplikacjami biznesowymi a sprzętem fizycznym”.

•  Digital Twin: Umożliwia zdalnym użytkownikom monitorowanie stanu zasobów w celu zapobiegania awariom, jak również przeprowadzanie symulacji na podstawie scenariusza „co-jeśli”.
•  Rzeczywistość rozszerzona: Umożliwia operatorom i kierownikom zakładów przeglądanie wskaźników operacyjnych i powiązanych informacji dotyczących sprzętu w kontekście zasobów fizycznych w celu szybszego rozwiązywania problemów i przeprowadzania wspomaganej konserwacji. 
•  Rozpoznawanie wizualne: Umożliwia szczegółowe inspekcje procesów bez zakłócania pracy, które mogą wykryć defekty niewidoczne gołym okiem, przy czym cały proces może być wykonywany bardzo szybko i na dużą skalę. Po szybkiej inspekcji mechanizmy „widzenia maszynowego” uruchamiają odpowiednie działania naprawcze w przypadku wykrycia błędów i anomalii.
•  Automatyczna analiza danych: Automatyczne funkcje analizy danych biznesowych i algorytmy sztucznej inteligencji cały czas analizują wykorzystanie zasobów, wydajność i wielkość produkcji, zapasy, wydajność floty oraz bezpieczeństwo pracowników, aby przewidywać potencjalne problemy. Dzięki funkcjom automatycznej analizy danych użytkownicy mogą obserwować wskaźniki wydajności dotyczące każdego etapu nowoczesnego łańcucha dostaw oraz zgłębić poszczególne problemy w każdej z lokalizacji bez korzystania z pomocy analityków.

czwartek, 8 marca 2018

Oracle organizuje Cloud Hackathon dla Partnerów

Warszawa, 20-22 marca 2018
Chmura i inne technologie cyfrowe dojrzewają, a rynek szybko zmienia się wraz z nimi. Na całym świecie obserwujemy radykalną transformację modeli biznesowych, zaś migracja systemów IT do chmury nabiera tempa.

Aby ułatwić swoim Partnerom przenoszenie ich rozwiązań do chmury, Oracle organizuje warsztaty pod hasłem Oracle Cloud Hackathon. Podczas tego wydarzenia zespoły deweloperskie będą mogły pracować na już istniejącej aplikacji - w celu jej wzbogacenia o elementy chmurowe, lub opracować całkiem nowe rozwiązanie i zaimplementować je w technologii Oracle Cloud.

Warsztaty organizowane są przez Dział Współpracy z Partnerami Oracle oraz zespół Cloud Partner Excellence przy współpracy firmy Arrow ECS, dystrybutora Oracle.
Oracle Cloud Hackathon będzie nadzorowany przez konsultantów Oracle, którzy:
•  podzielą się opinią na temat zgłoszonego pomysłu, czy rozwiązania,
•  pomogą w ewentualnych problemach technicznych, na które może napotkać zespół.

Organizatorzy zapewniają dostęp do wszystkich niezbędnych środowisk. Po implementacji rozwiązania pozostaną w chmurze i będą udostępniane na życzenie w celach prezentacyjnych. 
Opis każdego rozwiązania będzie umieszczony na stronie firmowej Partnera, a także w Oracle Market Place oraz na stronie Cloud Corner która jest dedykowana dla rynku polskiego. Na zakończenie Partner będzie miał możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania w gronie sprzedawców i przedstawicieli firmy Oracle.

Jeśli jesteś Partnerem Oracle Polska, chcesz dowiedzieć się więcej na temat opracowywania aplikacji w chmurze, przyłącz się do wyzwania i uzyskaj innowacyjne rozwiązanie cyfrowe w swojej ofercie!

Data: 20-22 marca 2018
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66
Rejestracja: na stronie wydarzenia

Więcej informacji
Zarejestruj się


wtorek, 6 marca 2018

Oracle wprowadza nowe aplikacje dla finansów, wykorzystujące sztuczną inteligencję

Podczas konferencji „Modern Finance Experience 2018” Oracle ogłosił wprowadzenie nowych aplikacji finansowych wykorzystujących sztuczną inteligencję. 

Stosując zaawansowane mechanizmy analizy danych i automatycznego uczenia, nowe aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for Enterprise Resource Planning (ERP) pomagają zautomatyzować przetwarzanie transakcji i usprawnić procesy biznesowe. Aplikacje te zostały zaprojektowane z myślą o rozbudowie istniejących aplikacji z pakietu ERP Cloud, w tym aplikacji z obszaru finansów, zaopatrzenia, zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, zarządzania zamówieniami oraz produkcji.

„Aby zwiększyć elastyczność, organizacje muszą wykorzystywać odpowiednie narzędzia w celu zwiększenia wydajności procesów i wyciągania wniosków, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa” — powiedział Rondy Ng, wiceprezes Oracle, szef działu aplikacji. „Oracle pomaga liderom finansowym kierować transformacją biznesową dzięki aplikacjom, które łączą w sobie zaawansowane mechanizmy automatycznego uczenia z najbardziej kompleksowym pakietem aplikacji chmurowych w branży, aby dostarczać natychmiastowe korzyści i rezultaty”.

Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP przynoszą liderom finansowym następujące korzyści:
•  Lepszy wgląd: Wykorzystanie analiz i sztucznej inteligencji w dziale finansów może zwiększyć wydajność i elastyczność procesów dotyczących zobowiązań, należności i zaopatrzenia oraz procesów zamknięcia okresów obrotowych. 
•  Większa wydajność: Automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja umożliwiają automatyczne przetwarzanie transakcji, co ogranicza ryzyko błędów ludzkich do minimum.
•  Lepsze wyniki biznesowe: Oracle wprowadził mechanizmy automatycznego uczenia w całym pakiecie aplikacji biznesowych: dane pochodzące z Oracle Data Cloud i od partnerów są wykorzystywane do generowania wniosków w wielu kanałach i platformach, takich jak finanse, kadry i zarządzanie projektami.
•  Lepsza decyzyjność: Bogactwo wniosków dostępnych dla liderów finansowych dzięki sztucznej inteligencji umożliwia dyrektorom finansowym tworzenie prognoz dla przedsiębiorstwa oraz podejmowanie mądrych decyzji, co z kolei zwiększy rolę dyrektora finansowego i działu finansowego w organizacji.

Nowe adaptacyjne aplikacje inteligentne stosują zaawansowane mechanizmy analizy i automatycznego uczenia w odniesieniu do danych pochodzących z systemów Oracle z całej sieci oraz innych danych przedsiębiorstwa. Dzięki temu aplikacje te potrafią reagować, uczyć się i dostosowywać w czasie rzeczywistym w oparciu o dane historyczne i dynamiczne oraz dostarczać coraz lepsze wnioski biznesowe.

piątek, 2 marca 2018

Konferencja Oracle Code zawita do Warszawy!

11 maja 2018, Hotel Hilton
Oracle Code, to inicjatywa Oracle, w ramach której w wielu miejscach na całym świecie od roku odbywają się konferencje poświęcone tematyce programowania w nowoczesnych technologiach, w tym także projektowania aplikacji w Chmurze. 

Oracle Code, to dla programistów doskonała okazja, aby poznać najnowsze techniki budowania aplikacji z wykorzystaniem popularnych technologii open source i metodyk – takich, jak kontenery, mikro usługi, projektowanie API, chatboty czy DevOps. Wśród tematów konferencji są także techniki programowania w bazach danych oraz w języku Java.

Seria konferencji Oracle Code została zainaugurowana 1 marca ubiegłego roku w San Francisco, od tego czasu odbyło się ponad 20 edycji wydarzenia, w których wzięło udział (także online) ponad 600 tys. deweloperów i programistów. 11 maja 2018 roku Oracle Code zawita do Warszawy.

Rejestracja jest już otwarta. Zachęcamy wszystkich programistów, deweloperów i wizjonerów do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!

Zarejestruj się
Zgłoś swój temat
Program konferencji i prelegenci
Harmonogram konferencji Oracle Code w roku 2018

wtorek, 27 lutego 2018

Oracle liderem w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites”

Oracle został uznany za lidera w raporcie pt. 2018 Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites*, który jest pierwszym w historii raportem Gartnera dotyczącym rozwiązań z tego segmentu. 

Tradycyjnie technologie do konfigurowania, wyceniania i ofertowania są postrzegane wyłącznie jako narzędzia sprzedaży. Jednakże z uwagi na coraz wyższe wymagania klientów oraz fakt, że przedstawiciele handlowi są zmuszani do osiągania coraz lepszych wyników przy użyciu coraz mniejszych środków, technologie te stały się kluczowe w usprawnianiu procesu zakupowego i zwiększaniu jakości obsługi klienta. Oracle CPQ Cloud udostępnia funkcje oparte na sztucznej inteligencji oraz jest fabrycznie zintegrowany z systemami obsługi klienta i ERP. Jest to jedyne rozwiązanie klasy korporacyjnej działające w chmurze, które obsługuje pełny proces zakupowy (od złożenia oferty do zapłaty i od zapytania ze strony klienta do realizacji zamówienia). 

„Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku znakomita obsługa klienta powinna być wpisana w DNA każdego przedsiębiorstwa. Oracle CPQ Cloud usprawnia proces sprzedaży, co owocuje lepszą jakością obsługi klienta we wszystkich kanałach przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu akceptacji przez użytkowników oraz wolumenu i wartości wszystkich transakcji”  powiedział Ken Volpe, wiceprezes Oracle ds. rozwoju aplikacji. „Fakt, że analitycy Gartnera umieścili nas w polu liderów w tym segmencie odzwierciedla inwestycje poczynione przez Oracle oraz nasze zaangażowanie we wspieranie klientów w osiąganiu wyższej efektywności procesu sprzedaży”.

Oracle został uznany za lidera pośród 11 dostawców ocenionych w tym raporcie. Oceniono m.in. kompletność wizji (w obszarach takich jak znajomość rynku, strategia marketingowa, strategia sprzedaży, strategia produktowa, model biznesowy, strategia branżowa, innowacyjność i strategia zwiększania zasięgu geograficznego) oraz zdolność do jej realizacji (w obszarach takich jak produkt lub usługa, ogólna opłacalność, realizacja sprzedaży/ceny, reagowanie na potrzeby rynku, realizacja strategii marketingowej, obsługa klienta i działalność operacyjna). 

Oracle CX Cloud Suite umożliwia firmom zastosowanie inteligentnych metod zarządzania obsługą klienta i transformacji biznesowej. Dzięki tej niezawodnej platformie biznesowej, która łączy dane, doświadczenia i wyniki, firma może uprościć rozwiązania informatyczne, zapewnić swoim klientom innowacyjną obsługę oraz uzyskiwać przewidywalne, konkretne rezultaty biznesowe. W skład pakietu Oracle CX Cloud Suite – oprócz Oracle CPQ Cloud, wchodzą dodatkowo usługi Oracle Commerce Cloud, Oracle Marketing Cloud, Oracle Sales Cloud i Oracle Service Cloud.


Pobierz raport firmy Gartner pt. 2018 Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites

*Gartner, „Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites,” autorzy: Mark Lewis, Melissa A. Hilbert, 29 stycznia 2018 r.