poniedziałek, 21 maja 2018

Oracle kupuje firmę DataScience.com

Oracle ogłosił, że zawarł porozumienie na temat przejęcia firmy DataScience.com, która jest autorem platformy do konsolidowania narzędzi, projektów oraz infrastruktury do zarządzania danymi według nowoczesnych metod Data Science, co tworzy razem jednolite i łatwe do zarządzania środowisko pracy.

Zespoły zajmujące się przetwarzaniem danych metodą Data Science wykorzystują tę platformę do organizowania pracy, uzyskiwania dostępu do danych i zasobów oraz budowania kompleksowych przepływów pracy w procesach projektowych. Wiodące organizacje, takie jak Amgen, Rio Tinto i Son dnyos, korzystają z platformy DataScience.com, aby podnieść produktywność, obniżyć koszty operacyjne i szybciej wdrażać rozwiązania uczenia maszynowego podczas cyfrowej transformacji swoich firm.

DataScience.com umożliwia badaczom danych dostarczanie menedżerom biznesowym wyników swoich prac w krótszym czasie, umożliwiając przy tym samoobsługowy dostęp do potrzebnych narzędzi, danych i innych zasobów, a także poprawiając zdolność zespołów IT do wspierania tych działań. Oracle wbudowuje mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego w aplikacjach chmurowych (SaaS) i usługach platformy (PaaS), wykorzystując także technologie Big Data, analiz biznesowych i zabezpieczania danych, aby pomagać przedsiębiorstwom w procesach ich cyfrowej transformacji.
Oracle i DataScience.com wspólnie zapewnią klientom jednolitą platformę do zarządzania danymi według najnowszych metod naukowych, która będzie wykorzystywać infrastrukturę chmurową Oracle oraz szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań SaaS i PaaS, aby pomóc im w pełnym wykorzystaniu potencjału uczenia maszynowego.

"Każda organizacja próbuje dzisiaj stosować model Data Science i uczenie maszynowe jako sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, jednak brak odpowiednich narzędzi często powoduje, że projekty te nie są w pełni udane", powiedział Amit Zavery, wiceprezes Oracle, szef działu Cloud Platform. "Dzięki połączeniu firm Oracle i DataScience.com klienci będą mogli wykorzystać wspólną platformę badania danych, aby efektywniej wykorzystywać uczenie maszynowe i zbiory Big Data do wykonywania analiz predykcyjnych i uzyskiwania w ten sposób lepszych wyników biznesowych."

"Nowe metody badawcze wymagają kompleksowej platformy upraszczającej operacje i przynoszącej wartość z przetwarzania danych na wielką skalę" - powiedział Ian Swanson, dyrektor generalny DataScience.com. "Dzięki DataScience.com klienci korzystają z solidnej i łatwej w obsłudze platformy, która eliminuje bariery we wdrażaniu modeli uczenia maszynowego w ich działalności biznesowej. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do współpracy z wiodącą platformą chmurową Oracle, dzięki której nasi klienci będą mogli czerpać więcej korzyści z inwestycji w rozwiązania Data Science."

Więcej informacji na temat niniejszego komunikatu można znaleźć na stronie oracle.com/datascience

Informacje dodatkowe
•  Oracle i DataScience.com
•  List do klientów i partnerów
•  FAQ
•  Prezentacja ogólna

środa, 16 maja 2018

Oracle prezentuje aplikacje chmurowe dla przemysłu wyposażone w technologię sztucznej inteligencji

Oracle zaprezentował nowe aplikacje chmurowe dla firm z branży produkcyjnej wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji (AI), pomagające obniżyć koszty i zwiększyć zyski dzięki szybszym analizom i większym możliwościom wyciągania przydatnych wniosków. Nowe aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing wykorzystują funkcje automatycznego uczenia i sztucznej inteligencji do przetwarzania danych ze środowisk produkcyjnych oraz szybkiego identyfikowania problemów, co pozwala zwiększyć wydajność operacyjną.

Dzięki aplikacjom Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing firmy produkcyjne mogą dostrzec anomalie podczas produkcji, znaleźć pierwotną przyczynę problemów oraz przewidywać potencjalne awarie. Aplikacje te zapewniają producentom wgląd we wszystkie etapy procesu produkcji i pozwalają przewidywać wadliwe procesy i elementy oraz śledzić wpływ problemów od etapu produkcji aż do dostawy do klienta.

Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing udostępniają m.in. następujące funkcje:
•  Analiza wzorców i korelacji: Pozwala wykryć kluczowe wzorce i korelacje w obrębie złożonych zbiorów obejmujących wiele różnorodnych czynników, takich jak pracownicy, maszyny, metody, materiały i zarządzanie. Użytkownicy mogą następnie połączyć te informacje z produkcyjnymi wskaźnikami biznesowymi - takimi jak wydajność, jakość, długość cyklu, koszt, odpady, przeróbki i zwroty.
•  Analiza pochodzenia i śledzenie: Rozwiązanie zostało wyposażone w wysoce intuicyjne interfejsy użytkownika oraz autonomiczny mechanizm analiz ad hoc. Dzięki temu stanowi ono fundament analiz ukierunkowanych na „inteligentne wycofywanie”, udostępniając kompleksowe możliwości wstecznego i proaktywnego śledzenia produktów i procesów w celu szybkiego identyfikowania produktów, usług i klientów, na których dany problem wywarł wpływ. 
•  Analiza predykcyjna: Rozwiązanie wykorzystuje analizę wzorców i korelacji uzyskanych dzięki automatycznemu uczeniu i algorytmom AI, aby przewidywać prawdopodobieństwo pojawienia się kluczowych zjawisk - takich jak wydajność, defekty, odpady, przeróbki, długość cyklu i koszty, w odniesieniu do bieżących działań produkcyjnych.

Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing zostały zaprojektowane z myślą o pracy w złożonych i heterogenicznych systemach - takich jak systemy Manufacturing Execution Systems (MES), Quality Management, Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM), Customer Relationship Management (CRM) i Operational Technology (OT).


poniedziałek, 14 maja 2018

Oracle Cloud wykorzystywany do prac analitycznych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Baza danych Oracle w chmurze to technologia przetwarzania dostępna przez Internet. Dostęp do zasobów można uzyskać z poziomu różnych platform sprzętowych ― od komputerów stacjonarnych, poprzez tablety, po urządzenia mobilne. Usługa Oracle Database Cloud obejmuje szeroką gamę narzędzi dla użytkownika, w tym kreatory programistyczne oraz elastyczne, interaktywne narzędzia do tworzenia raportów.
„Z punktu widzenia projektantów i twórców oprogramowania, ogromną zaletą Oracle Database Cloud i dostarczanych narzędzi do tworzenia aplikacji, jest możliwość szybkiego budowania aplikacji bazodanowych oraz ich szybkiego wdrażania, a następnie ulepszania poprzez cykliczne wprowadzanie szybkich zmian” – mówi Sławomir Koźluk, Customer Success Manager w Oracle Polska – „Ponieważ usługa ta jest oparta całkowicie na technologii bazy danych Oracle, użytkownik może zapisywać swoje dane i wykonywać aplikacje wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do Oracle Database w chmurze, czyli np. na własnym laptopie, tablecie lub smartfonie”.

Jednym z użytkowników usługi Oracle Database Cloud jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), który rozpoczął współpracę z Oracle w wyniku postępowania przetargowego. Rozpoczęcie wykorzystania Chmury Oracle odbyło się przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów OPI PIB oraz przy wsparciu Oracle CSM i ekspertów Oracle Pre-sales, którzy organizowali warsztaty produktowe w siedzibie klienta oraz na bieżąco odpowiadają na pojawiające się pytania związane z Oracle Cloud.

„Zespół analityczno-deweloperski OPI PIB prowadzi prace, które mają na celu przeprowadzenie analizy danych naszych systemów jako źródła zasilania tworzonej hurtowni danych” – komentuje Bartłomiej Bułkszas, administrator baz danych w OPI PIB – „Drugi kierunek działań tego zespołu, to udostępnienie danych relacyjnych w formacie JSON (JavaScript Object Notation) dla systemów opartych o technologie Big Data” – dodaje.

„Przy pracy zespołowej przydatniejsza jest wersja serwera Oracle Database Cloud z opcją multitenant. Pozwala ona na to, aby każdy z zespołów miał do dyspozycji własne, niezależne od innych środowisko, dostępne tylko dla pracowników z danej grupy” – komentuje Sławomir Koźluk. „Bazy w modelu pluggable pozwalają stworzyć dla użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami obrazy danych z kilku różnych chwil czasowych w jednym fizycznym serwerze bazy danych” – podsumowuje Bartłomiej Bułkszas.

Więcej informacji o OPI PIB 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to jednostka naukowa realizująca systemy informatyczne dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, służące całemu środowisku naukowemu, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Narodowemu Centrum Nauki oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Z danych korzysta także wielu innych odbiorców instytucjonalnych.

środa, 9 maja 2018

Oracle udostępnia kolejny zestaw autonomicznych usług platformy

Podczas konferencji prasowej w swojej głównej siedzibie w Redwood Shores Oracle poinformował o wprowadzeniu usług Oracle Autonomous Analytics Cloud, Oracle Autonomous Integration Cloud i Oracle Autonomous Visual Builder Cloud. 
Są to nowe usługi PaaS wykorzystujące zaawansowane wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia. Pozwalają one zautomatyzować najważniejsze zadania lub całkiem wyeliminować konieczność ich wykonywania, co umożliwia przedsiębiorstwom obniżenie kosztów i ryzyka, przyspieszenie wprowadzania innowacji oraz uzyskiwanie cennych prognoz. Wcześniej w bieżącym roku Oracle wprowadził również autonomiczną bazę danych dla hurtowni danych.

„W usługach chmurowych Oracle są wbudowane funkcje sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia, które zapewnią użytkownikom całkiem nowe sposoby wprowadzania innowacji” - powiedział Amit Zavery, wiceprezes ds. rozwoju Oracle Cloud Platform. „Te nowe usługi przetwarzania w chmurze wpisują się w strategię Oracle zakładającą wprowadzenie pierwszych w branży autonomicznych funkcji, które pozwolą klientom znacznie obniżyć koszty operacyjne i ryzyko oraz zwiększyć produktywność”. 

Usługa Oracle Autonomous Analytics Cloud łączy w sobie uczenie automatyczne, adaptacyjne analizy i automatyzację usług, tworząc platformę analityczną pozwalającą pokonywać bariery pomiędzy ludźmi, miejscami, danymi i systemami. Ponadto usługa ta znacząco zmienia sposób, w jaki ludzie analizują, rozumieją i wykorzystują dane. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
•  Użytkownicy mogą zadawać pytania za pomocą swoich urządzeń mobilnych, a funkcja przetwarzania języka naturalnego zamienia je w zapytania w systemie zaplecza w celu zapewnienia szczegółowych wizualizacji na urządzeniu.  
•  Usługa pozwala określić ukryte prawidłowości i czynniki wpływające na wydajność dzięki analizom predykcyjnym i wyjaśnieniom w języku naturalnym w oparciu o automatyczne uczenie.
•  Usługa umożliwia przeprowadzanie analiz predykcyjnych na danych IoT oraz Big Data z czujników oraz historycznych prawidłowości, przy zastosowaniu algorytmów automatycznego uczenia.

Usługa Oracle Autonomous Integration Cloud przyspiesza transformację cyfrową przez umożliwienie realizacji procesów biznesowych obejmujących wiele usług SaaS Oracle i innych firm oraz aplikacji biznesowych dzięki połączeniu automatycznego uczenia, najlepszych procedur, integracji aplikacji i automatyzacji procesów. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
•  Usługa przyspiesza integrację w złożonym procesie odwzorowywania atrybutów obiektów w różnych aplikacjach dzięki wykorzystaniu danych pozyskanych ze wszystkich przeprowadzonych integracji oraz automatycznego uczenia.
•  Usługa pozwala zwiększyć elastyczność i wydajność dzięki integracjom z automatycznym działaniem i dostrajaniem w celu inteligentnego zarządzania dużymi obciążeniami.
•  Usługa umożliwia automatyzację procesów przez roboty dzięki sztucznej inteligencji/automatycznemu uczeniu w celu automatyzacji ostatniego etapu zarządzania przypadkami i procesami w ramach systemów nieobsługujących interfejsów API.

Usługa Oracle Autonomous Visual Builder Cloud pomaga przyspieszyć tworzenie i wdrażanie aplikacji mobilnych i WWW przez umożliwienie programistom i użytkownikom biznesowym tworzenia tych aplikacji bez konieczności programowania. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
•  Usługa automatyzuje generowanie kodu przy użyciu najnowszych technologii. Można ją wdrożyć za pomocą jednego kliknięcia, co umożliwia nawet zwykłym użytkownikom szybkie programowanie. 
•  Usługa automatyzuje dostarczanie aplikacji mobilnych na wielu różnych platformach, w tym iOS i Android.
•  Usługa jest łatwo rozszerzalna i oparta na standardowej technologii open source (Oracle JET, Swagger).

Dowiedz się więcej
Wypróbuj platformę Oracle Cloud Platform 
Dowiedz się więcej na temat autonomicznych usług Oracle Cloud Platform

poniedziałek, 7 maja 2018

Oracle prezentuje kompilator GraalVM

Obecnie stosowane maszyny wirtualne (VM) pracujące w środowisku produkcyjnym zapewniają wysoką wydajność opracowywanych programów tylko dla danego języka lub niewielkiego zestawu języków. Takie operacje jak kompilacja, zarządzanie pamięcią i obsługa programów narzędziowych są realizowane oddzielnie w poszczególnych językach, co narusza zasadę „nie powtarzaj się” (ang. don’t repeat yourself — DRY). 
Obciąża to nie tylko zespół wdrażający maszyny wirtualne, lecz także programistów z powodu niespójnych narzędzi, wydajności i konfiguracji. Ponadto komunikacja między programami napisanymi w różnych językach wymaga kosztownego opracowania logiki serializacji i deserializacji. Oprócz tego w wysokowydajnych maszynach wirtualnych stosowane są mocno rozbudowane procesy o wysokim zużyciu pamięci, które są trudne do wbudowania.

Aby przezwyciężyć te braki, Oracle Labs kilka lat temu rozpoczął realizację nowego projektu badawczego dotyczącego nowatorskiej architektury maszyn wirtualnych. Wizja tego projektu przewidywała stworzenie pojedynczej maszyny wirtualnej, która zapewniałaby wysoką wydajność dla wszystkich języków programowania, ułatwiając w ten sposób komunikację między programami. Nowa architektura obsługiwałaby ujednolicone narzędzia, niezależne od języka, co ułatwiałby utrzymanie oprogramowania.

Kompilator GraalVM


Oracle prezentuje GraalVM w wersji 1.0 — uniwersalną maszynę wirtualną zaprojektowaną do obsługi wielu języków. GraalVM zapewnia wysoką wydajność dla poszczególnych języków, a także zgodność operacyjną bez jakiegokolwiek obciążenia wydajności przy tworzeniu wielojęzycznych aplikacji. Zamiast konwertować struktury danych na granicach pomiędzy różnymi językami, GraalVM zezwala na używanie obiektów i macierzy bezpośrednio w językach obcych.
Przykładowe warianty stosowania przewidują np. uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności zgromadzonych w bibliotece Java przy pomocy kodu Node.js, wywoływanie procedury statystycznej Pythona z języka Java lub użycie R do tworzenia złożonego wykresu SVG na podstawie danych zarządzanych w innym języku. Dzięki GraalVM programiści mogą swobodnie używać języka, który według nich najlepiej się nadaje do rozwiązania bieżącego zadania.

GraalVM 1.0 pozwala uruchomić:


·  języki oparte na JVM, takie jak Java, Scala, Groovy lub Kotlin
·  JavaScript (łącznie z Node.js)
·  format plików LLVM bitcode (utworzone z programów napisanych np. w C, C++ lub Rust)
·  eksperymentalne wersje Ruby, R i Pythona

GraalVM może być stosowany jako samodzielne narzędzie lub może być wbudowany w platformy takie jak OpenJDK lub Node.js, a nawet w bazy danych – takie, jak MySQL lub Oracle RDBMS. Aplikacje można elastycznie wdrażać w całym stosie przy pomocy standardowych środowisk wykonawczych GraalVM. W przypadku mechanizmów przetwarzania danych GraalVM udostępnia programom dane przechowywane w niestandardowych formatach bezpośrednio, bez żadnych kosztów konwersji.

Główną zaletą środowiska GraalVM jest narzędzie niezależne od języka, które ma zastosowanie we wszystkich wdrożeniach GraalVM. Podstawowa wersja GraalVM zapewnia niezależny od języka debuger, profiler i przeglądarkę stosu.
 

Informacje dodatkowe
  • Binarna wersja GraalVM v1.0 (przedpremierowa wersja) Community Edition (CE) stworzona na podstawie repozytorium z otwartymi kodami źródłowymi GraalVM w serwisie GitHub jest dostępna TUTAJ.
  • Uwagi i komentarze na temat proponowanej wersji można zamieszczać w serwisie GitHub w formie zgłoszeń problemów lub informacji o proponowanych zmianach (ang. pull requests).
  • Najnowsze aktualne pliki do pobrania i dokumentację można znaleźć na stronie https://www.graalvm.org.
Zachęcamy do śledzenia udoskonaleń, przysyłania próśb o ulepszenia lub do zgłaszania problemów za pośrednictwem repozytorium GitHub.
Przeczytaj ten artykuł na Oracle Developers Blog


środa, 2 maja 2018

Programowanie w czasach innowacji

Sztuczna inteligencja, blockchain, chatboty – to tylko niektóre z najnowszych technologii, które mogą odmienić życie programistów w 2018 roku. Przedstawiamy kilka wybranych  innowacji, które mogą znacząco wpłynąć na pracę deweloperów. 

Konteneryzacja programowania
Wykorzystanie konteneryzacji do prototypowania, tworzenia, uruchamiania i działania aplikacji stanie się niebawem podstawową czynnością dla wszystkich programistów i DevOp-ów. Idea tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem konteneryzacji umożliwia bardzo łatwe dzielenie się tworzonym kodem z innymi programistami i specjalistami DevOps, co znacznie przyśpiesza wdrażanie aplikacji. 

Samonaprawa, samozarządzanie i samokonfiguracja 
W nadchodzących miesiącach i latach masowe wykorzystanie technologii uczenia maszynowego czy projektowania aplikacji w chmurze, może pomóc programistom w stworzeniu komplementarnego narzędzia do monitoringu aplikacji. Będzie ono automatycznie diagnozować niestandardowe zachowania, a także identyfikować elementy odpowiedzialne za zakłócenia jej pracy. Następnie podpowie, co trzeba usprawnić w systemie. 

Uczenie maszynowe powszechną praktyką 
Aplikacje oparte na zaawansowanych procesach uczenia maszynowego staną się niebawem zwykłą codziennością. Dzisiaj jeszcze technologia ta jest budzącą zainteresowanie innowacją, ale coraz więcej firm dostrzega, że uczące się aplikacje pozwalają na zaoszczędzenie czasu, zwiększenie zysków i automatyzację procesów analitycznych oraz biznesowych. 

Sztuczna inteligencja nowym interfejsem użytkownika
Zapowiadana od lat zmiana już w tym roku może stać się faktem. Sztuczna inteligencja (AI- artificial intelligence) będzie wkrótce spełniać rolę nowego interfejsu użytkownika (UI – user interface). Aplikacje cały czas przetwarzają setki danych o naszych działaniach, nadal jednak wiele czynności użytkownik musi wykonać samodzielnie. Implementacja zaawansowanych systemów uczenia maszynowego może sprawić, że aplikacje będą wiedziały co zrobić, zanim użytkownik nawet wciśnie przycisk. 

Chatboty wypierają tradycyjne aplikacje 
Skoro mowa o AI, to już niebawem cała komunikacja biznesowa może odbywać się przy użyciu chatbotów, a nie stron internetowych czy aplikacji mobilnych. Programiści będą więc w znacznie większym stopniu tworzyć chatboty, które dzięki rozwijającym się procesom samouczenia maszynowego, będą w stanie uczyć się zachowań użytkownika i w efekcie udzielać znacznie bardziej spersonalizowanych odpowiedzi. 

Blockchain wesprze transakcje B2B 
Już niebawem programiści będą musieli skupić się także na wdrożeniu technologii blockchain w tradycyjnych usługach finansowych. Biznes coraz bardziej dostrzega, że technologia, która do tej pory zyskiwała popularność głównie na rynku wirtualnych walut, może także w obszarze klasycznych finansów zagwarantować bezpieczeństwo, niezawodność i większą wydajność. 

Wszystkie powyższe trendy, narzędzia i nowe programistyczne wyzwania już 11 maja 2018 r. będą tematem referatów, dyskusji i kuluarowych rozmów podczas Oracle Code 2018 w Warszawie. To pierwsza taka konferencja w Polsce!

Chcesz dowiedzieć się więcej o metodach programowania w czasach innowacji? ZAREJESTRUJ SIĘ


niedziela, 29 kwietnia 2018

Firmy Oracle i KPMG opublikowały raport na temat zagrożeń w chmurze

Firmy Oracle i KPMG LLP przeprowadziły niedawno globalne badanie z udziałem 450 specjalistów ds. informatycznych. Jego wyniki dowodzą, że przedsiębiorstwa mają trudności z ochroną swoich danych przed rosnącą liczbą naruszeń bezpieczeństwa. 
Raport z badania Oracle i KPMG na temat zagrożeń w chmurze na rok 2018 dowodzi, że 90% specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji klasyfikuje ponad połowę danych ich firm w chmurze jako dane wrażliwe. Co więcej, 97% dysponuje zdefiniowanymi regułami na potrzeby chmury, zdecydowana większość (82%) niepokoi się jednak o to, czy pracownicy ich przestrzegają.

Dla przedsiębiorstw przechowujących dane wrażliwe w chmurze kluczem do ich monitorowania i ochrony jest zoptymalizowana strategia bezpieczeństwa. 40% respondentów stwierdziło wręcz, że wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem w chmurze i reagowanie na nie należy obecnie do ich najważniejszych wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W ramach starań ukierunkowanych na sprostanie temu wyzwaniu 4 na 10 firm zatrudniły wyspecjalizowanych architektów zabezpieczeń w chmurze, a 84% stawia na szerzej zakrojoną automatyzację, aby skutecznie chronić się przed wyrafinowanymi atakami. 

Inne kluczowe wnioski: 
•  Zmieniające się środowisko zagrożeń niesie ze sobą wyzwania — tylko 14% ankietowanych jest w stanie skutecznie analizować zdecydowaną większość posiadanych danych na temat zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa oraz na nie reagować.
•  Wydatki na cyberbezpieczeństwo rosną — 89% ankietowanych szacuje, że ich przedsiębiorstwo zwiększy inwestycje w cyberbezpieczeństwo w następnym roku finansowym.
•  Niespójność reguł stosowanych w chmurze — 26% respondentów jako jedno z najważniejszych wyzwań wskazało brak spójnych reguł w infrastrukturach IT.
•  Użytkownicy mobilni oznaczają dla firm wyzwania w dziedzinie zarządzania tożsamością i dostępem — 36% ankietowanych stwierdziło, że urządzenia i aplikacje mobilne utrudniają kontrolę i monitorowanie tożsamości i dostępu.
•  Potencjalne wsparcie ze strony automatyzacji — 29% respondentów korzysta z automatycznego uczenia w ograniczonym zakresie, 18% robi to w dużym stopniu, a 24% wprowadza automatyczne uczenie do istniejących już narzędzi zabezpieczających.

Dowiedz się więcej 
Raport Oracle i KPMG na temat zagrożeń w chmurze do pobrania
Więcej informacji na temat usług Oracle Cloud Security
Więcej informacji na temat usług KPMG w zakresie cyberbezpieczeństwa

KPMG LLP, firma świadcząca usługi audytorskie, podatkowe i doradcze, jest niezależnym przedsiębiorstwem wchodzącym w skład KPMG International Cooperative. Spółki członkowskie należące do KPMG International zatrudniają 197 000 specjalistów w 154 krajach.