czwartek, 17 sierpnia 2017

Wyznaczanie tempa chmurowej transformacji

Nowe badanie przeprowadzone przez MIT Technology Review i Oracle pokazuje, w jaki sposób działy kadrowe i finansowe współpracują ze sobą, aby wspólnie zaprowadzić przedsiębiorstwo do ujednoliconej chmury.

CHMURA ŁĄCZY ZE SOBĄ DZIAŁY KADROWE I FINANSOWE

INTEGRACJA I NOWE TECHNOLOGIE WYMAGAJĄ
SZERSZYCH KOMPETENCJI

DZIAŁY BIZNESOWE POMAGAJĄ PRACOWNIKOM ZAPLECZA
W OPANOWANIU CHMURY

Działy kadrowe i finansowe wyznaczają tempo chmurowej transformacji przedsiębiorstw. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak Oracle wspiera transformację działów zaplecza.

Badanie zostało przeprowadzone przez Oracle wspólnie z MIT Technology Review i objęło 700 specjalistów ds. kadr, finansów i informatyki w Ameryce Północnej, Azji i regionie EMEA.

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Oracle przedstawia aplikacje chmurowe nowej generacji

Pakiet Oracle Cloud Applications Release 13 zawiera nowe funkcje i rozszerzenia wprowadzone w usługach Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite, Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud i Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud
Oracle udoskonalił również funkcje obsługi użytkownika, aby pomóc klientom w spersonalizowaniu używanych rozwiązań, dostępie do użytecznych informacji oraz dalszym zwiększaniu produktywności i usprawnianiu współpracy.

Oracle SCM Cloud zapewnia pełną widoczność i dostęp do wiedzy oraz funkcje, których firmy potrzebują do tworzenia inteligentnych łańcuchów dostaw. W wersji Oracle SCM Cloud Release 13 pakiet został rozszerzony o ponad 200 ważnych funkcji oraz sześć nowych usług, które obsługują planowanie sprzedaży i operacji (Sales and Operation Planning), zarządzanie popytem (Demand Management), planowanie zaopatrzenia (Supply Planning), współpracę (Collaboration), zarządzanie jakością (Quality Management) i serwisowanie (Maintenance).

Oracle CX Cloud Suite jest niezawodną platformą biznesową, która łączy informacje o klientach z ich kompleksową obsługą. Wersja Oracle CX Cloud Suite Release 13 wprowadza w środowisku Oracle Sales Cloud takie innowacje, jak rozszerzone funkcje obsługi urządzeń mobilnych i wizualizacji danych oraz szereg funkcji zwiększających produktywność przedstawicieli handlowych. Ponadto Oracle rozszerzył pakiet Oracle CX Cloud Suite o nowe rozwiązanie Oracle Engagement Cloud, które łączy funkcje sprzedaży i usług, aby pomóc firmom w zwiększeniu zadowolenia i lojalności klientów oraz przy sprzedaży powiązanej.

Oracle ERP Cloud to sprawdzona i bezpieczna platforma finansowa, dostępna w chmurze Oracle Cloud. Pomaga ona przedsiębiorstwom we wprowadzaniu innowacji i przekształceń dzięki zwiększeniu elastyczności, obniżeniu kosztów i uproszczeniu środowiska informatycznego. Wersja Oracle ERP Cloud Release 13 posiada rozszerzoną funkcjonalność w zakresie finansów, zaopatrzenia i zarządzania portfelem projektów oraz kompleksowe funkcje obsługi domen Dynamic Discounting i Multi-Funding. Lista obsługiwanych branż powiększyła się o szkolnictwo wyższe, usługi serwisowe i przemysł przetwórczy. 

Oracle HCM Cloud udostępnia nowoczesne technologie do zarządzania kadrami, które ułatwiają współpracę, optymalizują zarządzanie talentami, zapewniają pełny wgląd w informacje o pracownikach, zwiększają wydajność operacyjną i umożliwiają użytkownikom połączenie z systemem z dowolnego urządzenia. W wersji Release 13 aż 80% rozszerzeń jest inspirowanych sugestiami użytkowników. Kompleksowe rozwiązanie obejmujące procesy zarządzania kapitałem ludzkim zostało rozszerzone o personalizację obsługi użytkownika, dodatkową obsługę lokalizacji oraz udoskonalone funkcje przeznaczone dla przedsiębiorstw, których pracownicy zrzeszeni są w związkach zawodowych.

czwartek, 10 sierpnia 2017

Oracle Monetization Cloud obsłuży modele cenowe oparte na przychodach cyklicznych

Oracle wprowadził na rynek usługę Oracle Monetization Cloud, która pozwoli sprzedawcom stosować atrakcyjne modele cenowe w epoce handlu cyfrowego. 
Ta nowa usługa chmurowa przyspiesza wprowadzanie na rynek produktów i usług cyfrowych oraz udostępnianych na zasadzie abonamentu, uwzględniając przy tym całą relację z klientem — od jego pozyskania przez przygotowanie oferty, zaawansowane określanie stawek i rabatów, rozliczanie i niestandardowe fakturowanie - aż po raportowanie.

Przedsiębiorstwa coraz częściej skupiają się na generowaniu przychodów cyklicznych i budowaniu trwałych relacji z klientami przez przechodzenie od zakupów jednorazowych do modeli opartych na powtarzających się transakcjach. W tym celu potrzebują elastycznych narzędzi rozliczeniowych, które ułatwiają dostawcom usług cyfrowych generowanie wpływów z nowych ofert i wyróżnianie swoich usług na rynkach, na których panuje ostra konkurencja. Oracle Monetization Cloud łączy możliwości skalowalnych narzędzi do generowania wpływów z prostotą, elastycznością i bezpieczeństwem platformy Oracle Cloud, przyspieszając wprowadzanie usług cyfrowych na rynek.

Użytkownicy Oracle Monetization Cloud mają do dyspozycji następujące korzyści:

·  Narzędzia do obsługi cyklu życia — usługa obejmuje cały cykl życia usług abonamentowych, od pozyskiwania abonentów, przez szybkie wprowadzanie i modyfikowanie innowacyjnych ofert, wykorzystywanie elastycznych narzędzi do określania stawek, rabatów i rozliczeń – aż po analizowanie wyników biznesowych w oparciu o zaawansowane raporty. 
·  Łatwa integracja — nowe, natychmiast gotowe do pracy konektory i standardowe, internetowe interfejsy API SOAP i REST pozwalają firmom bez trudu zintegrować usługę z systemami do obsługi klientów i systemami zaplecza, uwzględniając przy tym rozwiązania Oracle, Chase Paymentech i inne produkty CRM, systemy handlu elektronicznego i ERP oraz bramki płatnicze i podatkowe. 
·  Ograniczenie ryzyka i kosztów — pełna zgodność ze standardami Payment Card Industry (PCI) i amerykańskimi standardami rachunkowości GAAP oraz stosowne certyfikaty, a także obsługa refakturowania i uznawania siedmiu typów przychodów pozwala klientom zmniejszyć ryzyko, zniwelować utratę przychodów i zadbać o zgodność z kryteriami audytów. 
·  Pełna gama możliwości generowania wpływów — rozwiązanie do generowania wpływów wchodzi w skład kompleksowej platformy, która obejmuje całą relację z klientem - od nawiązania kontaktu w kanałach społecznościowych przez obserwowanie, przygotowywanie innowacyjnych usług dla nowych abonentów - aż po określanie stawek, rozliczanie, uznawanie przychodów i zapewnianie zgodności z przepisami.

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Nie jesteś sam podczas wdrożenia rozwiązań SaaS

Rafał Kopała, SaaS Partner Transformation Manager w Oracle Polska
Każdy proces wdrożeniowy niesie ze sobą wiele zagrożeń. Nie każda firma posiada wewnętrzne doświadczone zespoły IT, zaprawione we wdrożeniach rozwiązań nowych technologii w nowych obszarach. Odpowiadając na takie potrzeby, Oracle wspiera swoich klientów podczas procesu wdrożenia aplikacji SaaS, oddając do dyspozycji ekspertów których zadaniem jest przeprowadzenie klienta przez cały cykl projektu. W niniejszym artykule przedstawiamy pokrótce najważniejsze zespoły, ich rolę i wkład w poszczególne etapy wdrożenia. 

Już na etapie planowania przedsięwzięcia warto skontaktować się z Oracle, aby już we wczesnej fazie planowania zaangażować osobę zwaną Insight Manager, która pomoże wskazać i oszacować zwrot z poniesionej inwestycji. Insight Managerowie są często wyspecjalizowani w określonych branżach i rozwiązaniach, posiadają doświadczenie zarówno biznesowe i techniczne. Nie bez znaczenia są również eksperci zwani Cloud Architects - osoby mające za zadanie wspierać zarówno klientów, jak i partnerów, podczas planowania architektury rozwiązania oraz całego procesu Transformacji do Chmury. Osoby w tej roli można znaleźć zarówno w firmie Oracle, jak i w zespołach dedykowanych partnerów wdrożeniowych. 

Aby ułatwić klientom podróż do Chmury, podczas samego procesu wdrożenia Oracle zapewnia wsparcie zarówno dla klienta, jak i dla partnerów. Zespół Implementation Success Managers (ISM) wspomaga partnerów podczas kompleksowego, strategicznego planowania wdrożenia celem zmniejszenia ryzyk projektu. Jego zadaniem jest między innymi zoptymalizowanie procesu projektowego wdrożenia (mając na uwadze znane już najlepsze praktyki wdrożeniowe), czy aktywacja usługi. Eksperci uczestniczą też w komitetach sterujących projektu, starając się wykryć wszystkie zagrożenia i adresować je odpowiednio wcześnie (m.in. koordynując współpracę partnerów z odpowiednim zespołem Product Development). ISM nie ograniczają się tylko do planowania wdrożenia, ale również aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu niejasności czy problemów podczas tego procesu, w miarę potrzeb mogą również dostarczać wiedzę o podobnych rozwiązaniach w branży. Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w Oracle, znajomość produktów oraz Zespołu Product Development dają klientom większe szanse na sukces wdrożenia.

Kolejnym ważnym zespołem wsparcia klienta podczas korzystania z rozwiązań Oracle Cloud jest Customer Success. To bezpośredni kontakt klienta w Oracle, znający dokładnie produkt, czy zastosowane rozwiązanie oraz specyfikę biznesu klienta. Rolą tego zespołu jest wsparcie podczas pracy z rozwiązaniem, współpraca przy adopcji wewnątrz organizacji oraz rozwoju aplikacji w kolejnych interesujących klienta obszarach. Wszyscy klienci Oracle SaaS uczestniczący w Podróży do Chmury z Oracle mają więc wsparcie podczas całego procesu migracji, na każdym etapie tej podróży.

Udostępnij na LinkedIn

czwartek, 3 sierpnia 2017

Oracle ERP Cloud uznany za lidera w raporcie Gartnera

Pakiet Oracle ERP Cloud został uznany za lidera w raporcie badawczym firmy Gartner pt. „Magiczny kwadrant dla podstawowych pakietów do zarządzania finansami w chmurze, 2017”(1). Spośród 11 ocenianych produktów pakiet Oracle ERP Cloud zajął najwyższe miejsce zarówno pod względem kompletności wizji, jak i zdolności do jej realizacji. 

Według raportu „Liderzy odznaczają się pionierską wizją tego, w jaki sposób podstawowe systemy do zarządzania finansami mogą być objęte wsparciem i doskonalone poprzez przenoszenie ich do chmury. Mają również zdolność do realizacji tej wizji za pomocą produktów, usług i strategii wprowadzania ich na rynek. Uzyskali silną pozycję rynkową oraz zwiększają swoje przychody i udział w rynku. W segmencie podstawowych pakietów do zarządzania finansami w chmurze konsekwentnie zdobywają nowych klientów wśród organizacji różnej wielkości oraz oferują szeroką funkcjonalność we wszystkich podstawowych obszarach zarządzania finansami. O ich kompetencjach świadczą liczne udane wdrożenia u klientów zlokalizowanych zarówno w ich własnym regionie, jak i poza jego granicami. Ich produkty są często wykorzystywane przez integratorów systemów w celu wspierania inicjatyw w zakresie transformacji finansowej”.

„Transformacja i innowacje stanowią obecnie priorytet przedsiębiorstw z sektora finansowego. Klienci szukają najlepszych w swojej klasie rozwiązań chmurowych, które pomocą im uzyskiwać wartościowe informacje biznesowe w czasie rzeczywistym, a także zwiększyć produktywność i obniżyć koszty” — powiedział Rondy Ng, wiceprezes Oracle, szef działu aplikacji. „Oracle ERP Cloud to jedyne rozwiązanie klasy korporacyjnej na rynku obejmujące tak szeroki zakres funkcji, wysoki poziom bezpieczeństwa i skalowalność oraz najnowocześniejsze innowacje, które pozwolą sprostać tym rosnącym potrzebom biznesowym. Pozycja w polu liderów w raporcie Gartner to dla nas potwierdzenie skuteczności naszej strategii ukierunkowanej na produkty i usługi oraz dowód uznania dla naszego zaangażowania w pomaganie klientom w osiąganiu sukcesów”.

Oracle ERP Cloud to kompleksowa platforma finansowa, dostępna w chmurze Oracle Cloud. Nowoczesny interfejs użytkownika uwzględniający najnowsze innowacje udostępnia wbudowane funkcje analityczne, kontekstową współpracę społecznościową oraz mobilną obsługę użytkownika niezależnie od urządzenia, dzięki czemu platforma jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze. Platforma ERP Cloud obejmuje pełny zakres funkcji ERP w dziedzinie zarządzania finansami, zaopatrzeniem i portfolio projektowym, jak również funkcje zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM), zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC) i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Dzięki natywnej integracji z szerszą ofertą Oracle SaaS w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) oraz ofertą w zakresie obsługi klienta (Customer Experience — CX) klienci mają do dyspozycji praktyczną, ukierunkowaną na biznes i łatwą we wdrożeniu ścieżkę rozwoju.

Pobierz raport Gartnera Magiczny kwadrant dla podstawowych pakietów do zarządzania finansami w chmurze przeznaczonych dla średnich, dużych i globalnych przedsiębiorstw, 2017

Więcej informacji o rozwiązaniach chmurowych Oracle w dziedzinie finansów można znaleźć na stronach Oracle Enterprise Resource Planning Cloud, na Facebooku lub Twitterze oraz na blogu Modern Finance Leader.

1) Gartner, „Magiczny kwadrant dla podstawowych pakietów do zarządzania finansami w chmurze przeznaczonych dla średnich, dużych i globalnych przedsiębiorstw”, Nigel Rayner, Robert P. Anderson, John E. Van Decker, czerwiec 2017.

poniedziałek, 31 lipca 2017

Oracle partnerem Projektu Bloodhound

Projekt Bloodhound, to próba pobicia rekordu prędkości na lądzie przy pomocy ponaddźwiękowego samochodu zdolnego do jazdy z prędkością 1000 mil na godzinę – czyli około 1609 km/h.

Jako partner w dziedzinie chmury Oracle dostarczy technologię, która pomoże inżynierom projektu Bloodhound gromadzić, analizować i transmitować dane z ponad 500 czujników zainstalowanych w pojeździe Bloodhound Super Sonic Car (SSC) do sal lekcyjnych na całym świecie. Informacje te pozwolą uczniom dokładnie zobaczyć, jak technologia umożliwia najszybszemu kołowemu pojazdowi na naszej planecie przekroczyć barierę prędkości 1000 mil/h. 

To przełomowe przedsięwzięcie inżynierskie pomoże nauczycielom zainspirować uczniów do zgłębiania przedmiotów ścisłych oraz technologii, inżynierii i matematyki. „Wyścig lotniczy i kosmiczny z lat 60. XX w. zainspirował całą falę młodych ludzi do zawodowego zajęcia się naukami ścisłymi i inżynierią” — powiedział Richard Noble, dyrektor projektu Bloodhound. „Mamy nadzieję, że Bloodhound pomoże nam osiągnąć podobny efekt, ponieważ zmagamy się obecnie z niedoborem ludzi dysponujących umiejętnościami technicznymi. Chcemy, aby uczniowie i studenci poczuli, że są z nami na miejscu podczas naszej próby pokonania bariery 1609 km/h, a dzięki współpracy z firmą Oracle będziemy w stanie spełnić tę obietnicę”.

Technologia Oracle pomaga inżynierom projektu Bloodhound nie tylko w realizacji związanego z nim programu edukacyjnego, lecz także w optymalizacji pojazdu Bloodhound SSC przed ambitną próbą bicia rekordu prędkości. Dzięki możliwości wglądu w działanie poszczególnych komponentów i technologii w samochodzie w czasie rzeczywistym zespół prowadzący projekt Bloodhound będzie mógł szybko dostrzegać i eliminować wszelkie problemy techniczne pojawiające się w trakcie przygotowań do próby pokonania bariery 1609 km/h. Pierwszy ważny sprawdzian czeka to rozwiązanie w październiku, gdy ma się odbyć pierwszy test z prędkością 322 km/h (200 mil na godzinę) w Newquay w Kornwalii.

„Projekt Bloodhound stawia na prędkość osiąganą na wiele sposobów” — powiedział John Abel, kierownik projektu Bloodhound w firmie Oracle. „Inżynierowie zespołu będą potrzebować szybko udostępnianych danych i jeszcze szybciej przeprowadzanych analiz, aby móc odpowiednio dostosowywać ten unikatowy prototyp, który przesuwa granice projektów komputerowych i technologii materiałowej. Nasze rozwiązania będą podstawą tych analiz przez najbliższe dwa lata. Mamy nadzieję, że Bloodhound stanie się nowym punktem odniesienia dla ludzkiej pomysłowości, a przy tym zwiększy popularność przedmiotów ścisłych na całym świecie”.

Obejrzyj wideo
Wsparcie zapewniane pojazdowi Bloodhound przez dane i chmurę Oracle
Jak dane wspomagają samochód poruszający się z prędkością 1609 km/h
Jak Bloodhound i Oracle zainspirują młode pokolenie

Udostępnij na LinkedIn

czwartek, 27 lipca 2017

Przygotowanie planu migracji do chmury

Dee Houchen, Senior Director w dziale rozwiązań Oracle ERP
Nie ma już wątpliwości co do przyszłości chmury w biznesie. Przedsiębiorstwa każdej wielkości i z najróżniejszych branż przenoszą swoje systemy do chmury, aby dotrzymać kroku wymaganiom szybszego i bardziej nieprzewidywalnego rynku. Autorzy opublikowanego niedawno raportu firmy McAfee przewidują, że w perspektywie 15 miesięcy 80% wszystkich budżetów informatycznych będzie przeznaczone na chmurę.

Transformacja ta w wielu przedsiębiorstwach zaczęła się na tzw. zapleczu systemów — i nie bez powodu. Od szefów działów kadrowych i finansowych oczekuje się odgrywania istotniejszej roli w kształtowaniu strategii biznesowej. Kadry mają odpowiadać za zarządzanie kwalifikacjami i rekrutację pracowników o odpowiednich umiejętnościach, finanse mają natomiast znajdować nowe sposoby analizy danych firmy na potrzeby wspierania decyzji zarządu. Z uwagi na ich wspólne zaangażowanie w te procesy trudno się dziwić, że ściślej ze sobą współpracują.

Ujednolicona platforma chmury zwiększa przejrzystość danych przedsiębiorstwa i harmonizuje relacje między działem kadrowym i finansowym, a także między obszarem zaplecza i działem informatycznym. Nowe badanie Oracle i MIT Technology Review dowodzi, że 37% przedsiębiorstw przeniosło swoje systemy kadrowe i finansowe do chmury w celu usprawnienia współużytkowania danych między tymi działami, a 71% ankietowanych odnotowało pozytywne efekty takiego posunięcia.

Nie jest to jedyna korzyść, jaką firmy uzyskują z migracji do chmury. 46% z nich zauważyło poprawę współpracy między działem kadrowym i finansowym, a 52% dyrektorów wyższego szczebla stwierdziło, że w wyniku wdrożenia chmury relacje między działem kadrowym, finansowym i informatycznym poprawiły się bardziej od ich oczekiwań. Ta ostatnia kwestia ma kluczowe znaczenie. Termin „rewolucja cyfrowa” może sugerować rewolucję technologiczną, jest to jednak tylko część prawdy. Platformy chmury i zaawansowane narzędzia analityczne faktycznie służą do kształtowania nowych modeli biznesowych i usług dla klientów, lecz to ludzie korzystający z tych technologii napędzają te zmiany. 

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo wprowadza informatyków do działów zaplecza w celu przeszkolenia specjalistów ds. kadrowych i finansowych, korzysta z pomocy fachowców z zewnątrz, czy automatyzuje zadania administracyjne, aby szefowie tych działów mogli skoncentrować się na budowaniu nowych umiejętności — w każdym przypadku musi wspierać swoich pracowników, jeśli mają oni dostosować się do nowych sposobów pracy. Projekty transformacji wymagają optymalnego połączenia ludzi, umiejętności i technologii, a firmy, którym uda się wypracować równowagę tych elementów w obszarze zaplecza, będą o krok bliższe udanej migracji całego przedsiębiorstwa do chmury.