poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Oracle wprowadza pierwszą w branży konwergentną chmurową pamięć masową

Oracle zaprezentował pierwszą w branży chmurową konwergentną pamięć masową Cloud Converged Storage. Nowe rozwiązanie Oracle ułatwia integrację rozwiązań lokalnych z chmurą publiczną oraz zarządzanie środowiskami złożonymi z elementów o różnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa oraz różnych zespołów pomocy technicznej, standardów branżowych i kompetencji. Klienci nie będą też mieć problemów z zapewnieniem całkowitej widoczności, diagnostyki i wsparcia infrastruktury informatycznej. 

 Klienci Oracle mogą używać pamięci masowej Cloud Converged Storage jako elastycznej pamięci masowej dla aplikacji, na potrzeby wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania po awarii, tworzenia i testowania oprogramowania, archiwizowania aktywnych danych, przechowywania repliki obrazu stanu, a także do prac programistycznych i eksploatacji. Rozwiązanie udostępnia pojedynczy interfejs API do aplikacji lokalnych i aplikacji w chmurze Oracle Storage Cloud oraz do łatwej migracji obciążeń. Użytkownicy mogą korzystać z danych zarówno za pomocą lokalnych urządzeń Oracle ZFS Storage Appliance o wysokiej wydajności, jak i w chmurze Oracle Storage Cloud bez żadnych zmian w aplikacjach.
 Najnowsza aktualizacja obejmuje również szereg innowacji w urządzeniu Oracle ZFS Storage Appliance, które rozszerzają możliwości dynamicznej automatyzacji Oracle Database oraz dziesięciokrotnie zwiększają produktywność administratorów baz danych. Do urządzenia dodano również pule pamięci all-flash, aby przyspieszyć działanie aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym. Nowe udoskonalenia to m.in.:
·  Protokół pamięci masowej Oracle Intelligent Storage Protocol 2.0: zapewnia automatyzację dla bazy danych Oracle i Oracle ZFS Storage Appliance: zawiera nowe funkcje, które zwiększają wydajność Oracle Database, redukują konieczność manualnego dostrajania pamięci masowej dzięki automatyzacji oraz upraszczają optymalizację pamięci masowej bazy danych.
·  Pule pamięci masowej all-flash zwiększają wydajność aplikacji: zapewniają bezproblemową skalowalność od 16 TB do 2.4 PB pojemności i przepustowość ponad 34 GB/s niezależnie od protokołu dostępu.
·  Ochrona danych w skali chmurowej: urządzenie pamięci masowej Oracle ZFS Storage Appliance zapewnia najlepsze na rynku tworzenie kopii zapasowych (ponad 62 TB na godzinę) oraz odtwarzanie danych w tempie 60 TB na godzinę dzięki technologii Infiniband, Ethernet i Fibre Channel.


 „Zastosowanie rozwiązań chmurowych w organizacjach sprawia, że liderzy IT muszą na nowo przemyśleć kwestie firmowej infrastruktury, aby dostosować ją do bieżących technologii, a jednocześnie przygotować na przyszłe wyzwania” – komentuje Steve Zivanic, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Storage. „Dokonując połączenia maszyn ZFS Storage Appliance z chmurą Oracle Storage Cloud, organizacje odnoszą korzyści z użytkowania renomowanych systemów pamięci masowej w instalacji lokalnej, mając jednocześnie możliwość rozszerzania zasobów do Chmury, gdy jest to konieczne. Konwergencja oferowana przez Cloud Converged Storage pomaga klientom połączyć bieżące potrzeby z planami rozwoju i przyszłymi projektami szerszego wejścia do chmury publicznej”.

czwartek, 20 kwietnia 2017

Fujitsu i Oracle wprowadzają na rynek serwery Fujitsu SPARC M12

Firmy Fujitsu Limited i Oracle Corp. poinformowały o wprowadzeniu na rynek nowej linii serwerów Fujitsu SPARC M12. 
Są one wyposażone w nowe procesory Fujitsu SPARC64 XII i osiągają najwyższą na świecie wydajność na rdzeń procesora (1) w przetwarzaniu arytmetycznym, co znacznie usprawnia przetwarzanie szeregu obciążeń bazodanowych — od systemów lokalnych do przetwarzania wielkich zbiorów danych w chmurze.
 Serwery Fujitsu SPARC M12 są oferowane w dwóch modelach: dwuprocesorowy serwer Fujitsu SPARC M12-2 oraz serwer Fujitsu SPARC M12-2S, który może być stopniowo rozbudowywany do maksymalnej liczby 32 procesorów. 


Cechy serwerów Fujitsu SPARC M12 

Wspieranie cyfrowej transformacji u klientów poprzez zapewnianie bardzo szybkiego przetwarzania. Jedną z najważniejszych kwestii, jakie należy wziąć pod uwagę przy zwiększaniu wydajności przetwarzania danych, jest wydajność na rdzeń procesora, a serwery Fujitsu SPARC M12 zapewniają nawet 2,5 razy wyższą wydajność na rdzeń niż poprzednie modele Fujitsu M10. Funkcja Software on Chip (2), zastosowana już w serwerach Fujitsu M10, przyspiesza przetwarzanie baz danych dzięki temu, że wykorzystanie baz danych działających w pamięci jest bardzo efektywne w chmurze. W nowych serwerach liczba jednoczesnych wyszukiwań w przypadku przetwarzania z bazą danych Oracle Database In-Memory jest dwukrotnie większa niż w serwerach Fujitsu M10.
 Stabilne operacje dzięki nowej technologii chłodzenia zastosowanej w branży po raz pierwszy. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych technologii informatycznych, firma Fujitsu opracowała technologię Vapor and Liquid Loop Cooling (VLLC). Ta innowacyjna technologia chłodzenia w niezawodny sposób chłodzi wnętrze serwera dzięki przemianie fazowej cieczy w parę, co zwiększa dwukrotnie wydajność chłodzenia i umożliwia stabilne operacje w przypadku budowania środowiska chmury prywatnej obejmującego wiele serwerów.
 Zoptymalizowane operacje oraz koszty zarządzania dopasowane do rozwoju biznesu. Serwery Fujitsu SPARC M12 udostępniają funkcję aktywacji rdzeni, co umożliwia konfigurowanie procesorów rdzeń po rdzeniu, od minimalnej liczby dwóch rdzeni na serwer. Dzięki temu konfiguracja serwerów może być dopasowywana do zmieniających się potrzeb biznesowych i rozwoju firmy.
 Zapewnienie ciągłości biznesowej dzięki stabilnej pracy systemu. W serwerach Fujitsu SPARC M12 wykorzystano doświadczenie Fujitsu przy budowaniu serwerów mainframe oraz funkcje niezawodności, dostępności i łatwości serwisowania (Reliability, Availability, Serviceability — RAS). Nowe serwery są wyposażone w mechanizm wykrywania i naprawy błędów, co zwiększa stabilność operacji przetwarzania o znaczeniu newralgicznym.


Dowiedz się więcej

SPARC M12 na stronach Oracle
SPARC M12 na stronach Fujitsu
Fujitsu SPARC M12 na YouTube
Sprzęt Oracle w serwisach Facebook i Twitter
 

1) Porównanie na podstawie zarejestrowanych wyników na rdzeń w testach SPECint_rate2006 i SPECfp_rate2006.
2) Funkcjonalność serwerów Fujitsu SPARC M12 i Fujitsu M10, w których sprzęt (procesor) jest wykorzystywany do przetwarzania niektórych zadań, które na ogół są wykonywane za pomocą oprogramowania.

wtorek, 18 kwietnia 2017

Chmura w siedzibie użytkownika

Polski rynek usług w modelu cloud według zeszłorocznej edycji raportu Computerworld TOP200 wart jest 611 mln zł. To raptem 0,6% wartości całego rynku teleinformatycznego (105,3 mld zł) i 4,8% wartości przedstawionej w tabeli „Największych dostawców usług IT w Polsce” tego samego raportu (12,8 mld zł).
 

 Ustalenia raportu TOP200 potwierdzają estymacje biura badawczego IDC, według którego udział chmury obliczeniowej w polskim rynku usług IT wynosi około 4%. Stosunkowo niewielką skalę wykorzystania technologii cloud przez polskie firmy obrazują także dane GUS. W 2015 roku tylko 7,3% przedsiębiorstw w Polsce wykorzystywało jakąkolwiek formę chmury obliczeniowej. Średnią i tak zawyżają duże firmy i korporacje, dla których wskaźnik ten wyniósł 24,7%.
 

 Jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. Przykładowo, w sektorze publicznym, finansowym, czy energetycznym najczęściej spotkać możemy argumenty, że jakkolwiek sam model subskrypcyjny wpisuje się dobrze w ekonomię przedsiębiorstwa, to przeszkodą staje się fakt przechowywania danych poza Polską. Zapewnienie, że dane nie opuszczą obszaru gospodarczego Unii Europejskiej jest w wielu przypadkach niewystarczające.
 

 Jakie możliwości mają zatem wspomniane firmy? Rozwiązaniem często jest chmura prywatna. I jakkolwiek takie podejście adresuje kwestię lokalizacji danych w połączeniu z dobrodziejstwem modelu chmurowego, to często dodatkowy koszt związany z zaprojektowaniem, wdrożeniem a później utrzymywaniem takiego środowiska wnosi dodatkowy koszt i ryzyka, które sprawiają, że rozwiązanie staje się nieopłacalne.
 

 I tutaj Oracle przychodzi z gotowym rozwiązaniem! Oracle Cloud Machine to odpowiedź na wymienione wcześniej wyzwania związane z implementacją rozwiązań chmurowych, które łączy ze sobą korzyści modelu przetwarzania w chmurze z lokalnym usytuowaniem centrum danych bezpośrednio u klienta.
Oferta Oracle Cloud Machine (w skład której wchodzi: sprzęt, oprogramowanie oraz profesjonalne usługi) jest dostępna w modelu subskrypcyjnym bazującym na rozwiązaniu Oracle Cloud zlokalizowanym w lokalnym centrum obliczeniowym. Subskrypcja umożliwia dostęp do sprzętu, oprogramowania oraz usług oferowanych przez Oracle, zaś zespół wparcia Oracle Cloud Operations dostarcza wszechstronne, bezpieczne i efektywne kosztowo usługi PaaS oraz IaaS znajdujące się bezpośrednio w centrum danych klienta. Oracle Cloud Machine umożliwia zatem działom IT skoncentrowanie się na głównych celach biznesowych dzięki możliwości dostosowania subskrypcji do biznesowych potrzeb oraz celów biznesu. Dodatkowo, Oracle zapewnia całkowitą kompatybilność rozwiązania Oracle Cloud Machine z ofertą Oracle Cloud, która umożliwia klientowi wybór oraz elastyczność.
 

 Takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla użytkowników, ponieważ dzięki usługom chmurowym Oracle Cloud nie jest potrzebny zakup sprzętu komputerowego, instalowanie oprogramowania oraz zarządzania systemem. Oracle dostarcza hardware, instaluje software, oraz zarządza codziennymi operacjami wykonywanymi na platformie Oracle Cloud, zawierającej szerokie spektrum usług począwszy od Oracle Compute Cloud aż do dostarczenia usług Database Cloud Service.
To nie wszystko: aby zapewnić szybkie przejście do chmury, usługi Oracle Cloud Operations zapewniają prawidłową instalację oprogramowania, administrację przetwarzania w chmurze, zarządzania cyklem życia oraz wspierają bieżące działania w centrum danych klienta. Do użytkownika zaś należy decyzja o rodzaju usług świadczonych na platformie Oracle Private Cloud.
 

 Oracle Cloud Machine w skrócie
·  Usługi IaaS oraz PaaS w modelu subskrypcyjnym
·  Oprogramowanie PaaS oraz IaaS tożsame z Oracle Cloud
·  Efektywny kosztowo model subskrypcyjny, tożsamy z Oracle Cloud
·  Jedna platforma dla pełnego cyklu życia systemów i aplikacji
·  Model chmurowy, oferowany w opcji on-premise
 

 Autorem artykułu jest Maciej Tomkiewicz, Cloud Leader w Oracle Polska.

https://www.linkedin.com/shareArticle?url=http://oracle-pl.blogspot.co.uk/2017/04/chmura-w-siedzibie-uzytkownika.html

Dowiedz się więcej 
Oracle Cloud Machine 
Oracle PaaS
Oracle IaaS infowall
Wypróbuj Oracle Cloud

środa, 12 kwietnia 2017

Oracle wprowadza pakiet Retail Merchandising do chmury


Oracle poinformował, że rozwiązania pakietu Oracle Retail Merchandising są teraz dostępne w formie usługi w chmurze Oracle Cloud. 
Wprowadzenie usług chmurowych w tej kategorii pomoże handlowcom w strategicznym rozwoju ich firm — poprzez zwiększenie mobilności, uproszczenie obsługi użytkownika, stymulowanie zaangażowania klientów, tworzenie elastycznego i skalowalnego środowiska biznesowego.
 
Usługi chmurowe Oracle Retail Merchandising to pakiet rozwiązań typu SaaS, który udostępnia detalistom funkcje wprowadzone na początku tego roku w rozwiązaniu Oracle Retail wersja 16. Należą do nich np. konsole oparte na rolach, które dostarczają użytkownikowi istotne dla niego informacje o zakupach, zapasach i finansach, a następnie wykorzystują wyniki badań naukowych w dziedzinie handlu detalicznego oraz analizę danych do tego, aby przyspieszyć podejmowanie ważnych decyzji biznesowych i wykonywanie odpowiednich działań. W rozwiązaniu zastosowano nowoczesną metodologię Oracle dla branży detalicznej opartą na wyjątkach oraz ponad 500 dodatkowych wskaźników wprowadzonych w Oracle Retail Insights Cloud Service wersja 16 w celu identyfikowania sytuacji wymagających uwagi użytkownika.
 
Pakiet Oracle Retail Merchandising obejmuje usługi Oracle Retail Merchandising Foundation Cloud Service, Oracle Retail Integration Cloud Service, Oracle Retail Allocation Cloud Service i Oracle Retail Invoice Matching Cloud Service. Oracle oferuje obecnie ponad 34 chmurowych usług Oracle Retail, m.in. usługę Oracle Retail Advanced Science, Oracle Retail Insights oraz Oracle Retail Customer Engagement Cloud.
 
„Usługi Oracle Retail Merchandising usprawniają codzienną pracę specjalistów handlowych, podczas której muszą oni dbać o należytą jakość usług, poziom zapasów magazynowych, a także o wypracowanie pożądanych wskaźników biznesowych” – komentuje Bartosz Kubicki, Dyrektor Sprzedaży rozwiązań retail w Oracle Polska. „W połączeniu z wydajnością i bezpieczeństwem platformy Oracle Cloud, usługi te stanowią najbardziej elastyczne i niezawodne rozwiązanie do obsługi handlu detalicznego dowolnej wielkości. Dzięki udostępnieniu swoich renomowanych rozwiązań handlowych i analitycznych w Chmurze firma Oracle dba o to, aby sprzedawcy mogli natychmiast czerpać korzyści z ciągłych inwestycji w nowe cechy i funkcje we wszystkich rozwiązaniach dla handlu detalicznego, a jednocześnie mogli korzystać ze światowej klasy platformy usług chmurowych, większej wydajności, najnowszych wyników badań naukowych, analiz i zabezpieczeń”.

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Red Stack Tech wyróżniony przez Oracle jako Najlepszy Partner Roku

Podczas Partnerskiego Forum Ekonomicznego 2017 w Zakopanem firma Red Stack Tech otrzymała od Oracle Polska wyróżnienie „Najlepszy Partner Roku” w kategorii Oracle Systems. 

Wyróżnienie zostało przyznane za wspólne sukcesy związane z wdrażaniem na rynku najnowszych rozwiązań opartych na technologii Engineered Systems. Red Stack Tech był zaangażowany zwłaszcza w promocję dwóch najnowszych generacji systemów Exadata (Exadata X-5, Exadata X-6) i we współpracy z Oracle realizował innowacyjną strategię sprzedaży opartą na wykonywaniu u klientów dedykowanych warsztatów oraz testów Proof of Concept. 

Red Stack Tech, to międzynarodowa firma, uznawana za czołowego specjalistę w dziedzinie technologii Oracle w regionie EMEA. W Polsce Red Stack Tech jest Partnerem Oracle od 2015 roku – obecnie na poziomie Platinum. Partner posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania bazami danych i analityki biznesowej, systemów operacyjnych Oracle oraz wirtualizacji, dostarcza rozwiązania Oracle dedykowane dla baz danych, w szczególności systemy zoptymalizowane.

„W ciągu dwóch ostatnich lat Red Stack Tech zrealizował kilka testów Proof of Concept u strategicznych klientów bazodanowych Oracle, w tym u jednego z największych klientów z rynku finansowego w Polsce” – komentuje Monika Mróz, Dyrektor działu Oracle Systems. „Ten projekt nie wydarzyłby się bez udanego PoC, podczas którego Red Stack Tech wykazał techniczną przewagę Exadaty wobec konkurencyjnych rozwiązań oraz zdecydowanie bardziej korzystne koszty utrzymania rozwiązania Oracle. Dodatkowo partner sukcesywnie uzupełnia swoją ofertę technologiczną o spersonalizowane usługi wdrożeniowe i utrzymaniowe dotyczące rozwiązań Oracle, świadczone przez polskich ekspertów z Centrum Usług w Krakowie”. 

„Jesteśmy niezwykle dumni z elitarnego wyróżnienia przyznanego przez firmę Oracle” – mówi Paweł Polok, Dyrektor Sprzedaży Red Stack Tech. „Chociaż firma rozpoczęła oficjalnie działalność w Polsce dopiero od maja 2015, to udało nam się współpracować z Oracle już w wielu pasjonujących projektach i zostać dostawcami usług nawet dla najbardziej wymagających klientów. Równocześnie udało nam się wybudować ponad dwudziestoosobowy zespół administratorów, którzy odpowiadają za utrzymanie najwyższych poziomów SLA dla klientów w Polsce i w Europie.”

środa, 5 kwietnia 2017

Jak chronić się przed utratą danych biznesowych

W poprzedniej części artykułu na temat bezpieczeństwa omawiałem rolę backupu i archiwizacji w zabezpieczaniu firmowych danych operacyjnych. Dzisiaj przedstawię kilka innych aspektów tego ważnego dla firm zagadnienia.

Zjawiskiem szczególnie nagłaśnianym w mediach jest ryzyko utraty danych związane z zagrożeniami zewnętrznymi. Sabotaż gospodarczy, hakerzy wyłudzający okup za wykradzione lub zablokowane dane czy wreszcie tzw. “haktywiści”. Zagrożenia z zewnątrz są bardzo poważne i firmy skupiają się właśnie na zabezpieczeniu tych obszarów wykorzystując zabezpieczenia sieciowe. Zwracam jednak uwagę, że w całym łańcuchu zwanym “bezpieczeństwo”, najsłabszym ogniwem są zazwyczaj ludzie. Technologia powinna w dużym stopniu skupiać się na ochronie przed błędami popełnianymi przez pracowników firmy. Może to być na przykład niezadowolony administrator, który skasuje lub sprzeda dane. Inny przykład to pracownik firmy, który podłączy zainfekowany pendrive do komputera w sieci firmowej. Może to być też pracownik call-center, który pod wpływem ataku socjotechnicznego ujawni dane osobowe klienta. I wreszcie pracownik firmy w delegacji, któremu ktoś najzwyczajniej “przez ramię” będzie podglądał ekran laptopa. 

Sporo mówi się też o bezpieczeństwie danych przechowywanych w chmurze. Tak naprawdę zabezpieczanie usług w chmurze i danych we własnej serwerowni to tematy zbieżne. Najważniejsza rzecz tutaj, to zaufanie między klientem a usługodawcą. Przewagę mają niewątpliwie duzi dostawcy usług, gdyż potrafią oni dynamiczniej reagować na potencjalne zagrożenia. Jeśli pojawia się jakaś dziura w oprogramowaniu - tacy dostawcy wiedzą o tym najwcześniej, i są w stanie łatać środowiska w najszybszy sposób. Przeniesienie przetwarzania do chmury nie zwalnia nas od obowiązku dbania o bezpieczeństwo (szczególnie w modelu IaaS) gdzie tak naprawdę to użytkownicy zarządzają podobnym środowiskiem, tylko znajdującym się w innym Data Center. 

Ważne jest, aby dostawca usług chmurowych miał odpowiednio zbudowane centra danych, zabezpieczenie geograficzne to też bardzo ważna kwestia. Kolejna rzecz to dostępność oprogramowania związanego z bezpieczeństwem w swoim katalogu usług. Oracle budując swoje usługi chmurowe przykłada ogromną wagę do architektury HA/DR i buduje swoje centra w modelu “Availability Domains”, gdzie w geograficznej lokalizacji jest kilka centrów świadczących te same usługi. Usługi w katalogu Platform as a Service (PaaS) umożliwiają z kolei wykorzystanie oprogramowania do uwierzytelniania, kontroli dostępu, monitoringu i audytowania. Możliwe jest także przechowywanie kluczy umożliwiających deszyfrowanie danych po stronie klienta. 

Aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa danych w centrach obliczeniowych, można zastosować najnowsze rozwiązanie Oracle, sprzęt wykorzystujący mechanizmy “Security in Silicon”. Procesory M7 i S7 mają funkcjonalność akceleracji szyfrowania a także mechanizmy weryfikujące dostęp do pamięci w trybie online. Wykorzystanie “Security in Silicon” pozwala zwiększyć bezpieczeństwo budowanych środowisk bez konieczności zakupu dodatkowych szyfratorów, a także bez narzutu na wydajność środowisk wykorzystujących szyfrowanie. 
 
Autorem artykuł jest Paweł Gregorczyk, kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży Infrastruktury w Oracle Polska

Udostępnij na LinkedIn

Dowiedz się więcej
Oracle Cloud
Oracle SPARC
Software in Silicon
Bezpieczeństwo w chmurze

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Badanie Oracle Retail 2025 ujawnia wpływ przełomowych technologii na doświadczenia zakupowe klientów


Oracle poinformował o wynikach badania dotyczącego opinii konsumentów o nowych technologiach oraz tego, jaki wpływ będzie mieć ich wdrożenie na zachowania klientów w nadchodzących latach. Badanie, zatytułowane Oracle Retail 2025 pokazało, że klienci najchętniej kontaktują się z markami za pomocą nowoczesnych technologii wtedy, kiedy czują, że mają kontrolę nad całym procesem zakupowym.
 
Raport z przeprowadzonego w lutym 2017 badania dostarcza ważnych informacji o tym, w jakiej fazie cyklu wdrażania nowych technologii handlu detalicznego znajdują się klienci, oraz tym, jaki wywrze to wpływ na handel detaliczny w ciągu kolejnych ośmiu lat.
 
Technologie sztucznej inteligencji, rzeczywistości wirtualnej i Internetu Rzeczy umożliwiają firmom lepsze przewidywanie kolejnych zakupów klientów. Kluczowe znaczenie przy zapewnianiu nowych doświadczeń ma jednak zdobycie ich zaufania. Jeśli marki przekroczą dopuszczalne granicę, klienci mogą być niezadowoleni.
·  64% respondentów spodobała się możliwość wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do wirtualnego poruszania się po sklepie i wirtualnego przymierzania ubrań;
·  58% nie miałoby nic przeciwko, gdyby ich sklep spożywczy zasugerował im listę zakupów do zatwierdzenia na podstawie ich historii zakupów oraz danych społecznościowych i środowiskowych;
·  54% respondentów nie chciałoby, aby sklep spożywczy na podstawie ich historii zakupów oraz danych społecznościowych automatycznie naliczał opłaty i dostarczał produkty.
 
W świecie handlu online szybkość ma kluczowe znaczenie, a w przyszłości będzie ona jeszcze większa. Druk 3D oraz dostawa przez drony skróci czas od projektu do dostawy z miesięcy do dni, a następnie do godzin.
·  67% klientów spodobała się opcja dostawy produktów do domu przez drony w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
·  64% nie miałoby nic przeciwko temu, aby sprzedawca detaliczny zaproponował im wykonanie spersonalizowanych akcesoriów przy użyciu druku 3D.
·  57% klientów nie chciałoby otrzymywać rekomendacji dotyczących zakupów odzieżowych od robotów na podstawie swoich profili w mediach społecznościowych.
 
Klienci mają pewne obawy dotyczące podawania danych niezbędnych do personalizacji, ale mimo to zależy im na spersonalizowanej obsłudze. Świadczy to o potrzebie budowania bliższych relacji z klientami. Ponadto klienci oczekują, że detaliści będą im udostępniać informacje o składnikach, pochodzeniu i wycofywaniu produktów oraz dostosowywać je do ich konkretnych zwyczajów zakupowych.
·  54% nie miałoby nic przeciwko temu, aby system zakupowy mógł łączyć się z ich apteką, która dzięki temu mogłaby im sugerować produkty zaspokajające ich konkretne potrzeby.
·  78% chciałoby przed zakupem mieć szczegółowe informacje o składzie produktu i jego pochodzeniu.
·  46% respondentów stwierdziło, że otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym na temat produktów wycofywanych właśnie z oferty oraz czasie, jaki upłynął od ostatniego wycofania przez producenta, na podstawie ich historii zakupów poprawiłoby ich doświadczenia zakupowe.