poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Larry Ellison ogłasza dostępność rozwiązania Oracle Autonomous Transaction Processing

Larry Ellison, prezes zarządu i dyrektor ds. technicznych firmy Oracle, przedstawił 7 sierpnia b.r. usługę Oracle Autonomous Transaction Processing -najnowszy element pakietu Oracle Autonomous Database Cloud
Usługa ta, w której wykorzystano automatyczne uczenie, zapewnia bezprecedensowe oszczędności, wydajność, bezpieczeństwo i dostępność. Nowa samoczynna baza danych Oracle jest przeznaczona do zasilania najbardziej wymagających aplikacji finansowych, produkcyjnych, handlowych i wykorzystywanych w sektorze publicznym, wspierając przetwarzanie transakcyjne, wsadowe i analityczne oraz raportowanie. Produkty serii Oracle Autonomous Database zapewniają przedsiębiorstwom najbardziej kompleksowe i zaawansowane możliwości baz danych dostępne dziś na rynku.

„Oracle Database to najpopularniejsza na świecie baza danych” ― powiedział Larry Ellison. „Nasze rozwiązanie Autonomous Database jest tak zaawansowane, że wyprzedza wszystko, co nasi konkurenci mogą wprowadzić na rynek w ciągu najbliższych 10 lat. Żaden z dostawców chmury nie ma technologii baz danych, która pod względem funkcjonalności choć trochę zbliżyłaby się do Autonomous Database” ― powiedział Ellison.

Tradycyjnie systemy zarządzania bazami danych były budowane i obsługiwane ręcznie, a ich konfigurowanie, zabezpieczanie, monitorowanie i dostrajanie oraz tworzenie kopii zapasowych wymagało dużo czasu i uwagi. Oracle Autonomous Database z funkcjami automatycznego sterowania, zabezpieczania i naprawy rewolucjonizuje zarządzanie danymi, przynosząc elastyczność użytkowania i znaczące oszczędności. Usługa pozwala użytkownikom na szybkie tworzenie instancji bazodanowych i łatwą konwersję istniejących baz danych radykalnie zmniejszając koszty i czas wprowadzania nowych produktów. Usługa Oracle Autonomous Transaction Processing, będąca częścią oferty Autonomous Database Cloud, wspomaga złożone zadania przetwarzania transakcyjnego, raportowania, zadań wsadowych i obciążeń Internetu Rzeczy za pomocą jednej bazy danych umożliwiając uproszczone tworzenie aplikacji oraz personalizację i analizowanie danych dla lepszego wykrywania oszustw.

Usługa umożliwia przedsiębiorstwom osiągnięcie następujących korzyści: 
•  Obniżenie kosztów. Pełna automatyzacja operacji i bieżącego dostrajania umożliwia zredukowanie kosztów administracyjnych o ok. 80%. Dzięki efektywności samoczynnej optymalizacji i elastycznemu modelowi płatności za faktyczne użycie koszty mogą spaść jeszcze bardziej – nawet o 90%. 
•  Zmniejszenie ryzyka. Oracle Autonomous Database pozwala zmniejszyć ryzyko cyber-ataków dzięki lepszej ochronie danych i ograniczeniu nieplanowanych przestojów. Ochrona obejmuje wszystkie typy awarii – systemowe, zewnętrzne, czy błędy użytkowników. Dostępność nowej bazy danych wynosi 99,995, co odpowiada niespełna 2,5 minutom przestoju w miesiącu włącznie z przerwami na konserwację. 
•  Szybsze wprowadzanie innowacji. Przeniesienie się do nowoczesnej chmury umożliwia szybsze tworzenie i wdrażanie nowych aplikacji. Deweloperzy stają się bardziej efektywni, ponieważ bazy danych przez nich używane nie wymagają ręcznego dostrajania. Wbudowane algorytmy uczenia maszynowego pozwalają aplikacjom na prognozowanie w czasie rzeczywistym w takich obszarach, jak spersonalizowany handel czy wykrywanie oszustw.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz