czwartek, 17 października 2013

Trendy i prognozy na rynku serwerów x86

Mamy obecnie na rynku bardzo niewielką liczbę ośrodków, gdzie powstają architektury procesorów. Utrwalony na długie lata podział CISC / RISC jest ciągle obecny i łatwo rozróżnialny. W świecie CISC króluje standard x86 (Intel/AMD), w świecie RISC'ów mamy standard SPARC (dwóch dostawców) oraz procesory Power tworzone przez jedną firmę. 

W świecie procesorów zwraca uwagę kilka zasadniczych trendów - pierwszym jest koniec wyścigu na gigaherce - praktycznie wszyscy dostawcy zatrzymali się w przedziale 3-4GHz. Wszyscy też tworzą procesory coraz bardziej wielordzeniowe. Coraz większa też ilość funkcjonalności przenosi się do wnętrza samego procesora. 
Wszystko to sprawia, że dla coraz większej liczby użytkowników (aplikacji) dostępne maszyny są "za silne" i trzeba posłużyć się (też powszechną dziś) wirtualizacją serwerów, aby wykorzystać moc współczesnych maszyn. Ponieważ jednak samych (nawet najlepszych) procesorów nikt nie kupuje, istotne staje się otoczenie systemowe w którym ten procesor działa. Dla świata x86 jest to świat Linuksów i MS Windows. Zwłaszcza świat Linux zdaje się błyszczeć swą witalnością, i to głównie dzięki tej rodzinie systemów architektura x86 zagościła na dobre w serwerowniach dużych centrów danych. Można przy tym przewidywać, że wyścig na ilość rdzeni czy wątków równoległych realizowanych przez procesor również ma swój kres - podobnie jak to się stało z prędkością taktowania. 

Integracja procesora z otoczeniem
Innym trendem jest coraz lepsza integracja procesora z jego otoczeniem - najpierw tym bliższym, czyli systemem operacyjnym. Tak dzieje się niejako samoistnie, gdy dostawca wytwarza i procesor i system operacyjny (SPARC/Solaris). W wypadku x86 niezbędna jest praca wspomagająca twórcy procesora, by wiedza i umiejętność dotarły tam, gdzie powstają nowe wersje systemu operacyjnego.
Ale ostatecznie klient nie potrzebuje ani procesora, ani serwera, ani systemu operacyjnego dla nich samych - klient potrzebuje aplikacji końcowej. I jeżeli ta aplikacja zna drogi "na skróty" przez wszystkie komponenty systemu - to taki system jest i najszybszy, i finalnie najefektywniejszy finansowo.

Optymalizacja jest koniecznością
Czysto empiryczne prawo Moore’a mówiące, że raz na dwa lata podwaja się moc obliczeniowa procesorów wciąż jest mniej więcej aktualne. Aby jednak uzyskać kolejny etap wzrostu efektywności systemów, jedyną metodą jest coraz silniejszy związek dostawców oprogramowania końcowego i dostawców technologii procesorowej. Standard x86, tak jak standard SPARC i powstające w nich coraz to nowe procesory są coraz bardziej złożone. Wykorzystanie ich efektywności w rozwiązaniach biznesowych realizuje się dwiema drogami. Jedną jest optymalizacja systemu operacyjnego i aplikacji - tak robi Oracle udoskonalając Linuksa i tworząc w tym środowisku aplikacje i systemy klastrowe. Drugą jest optymalizacja biegnąca od procesora, przez wszystkie warstwy systemowe, do aplikacji włącznie (i tu dobrym przykładem jest para SPARC/Solaris). 

Przyszłość świata procesorów
Patrząc realnie na rynek trudno prognozować, czy przyszłość należy do świata x86, czy RISC albo Unix. Wydaje się, że świat przyszłości należy do zupełnie innych maszyn, które z takim podziałem nie będą miały wiele wspólnego. Zresztą już dziś klienci kupują maszyny nie tej czy tamtej rodziny, ale efektywne kosztowo w zadanym reżimie pracy. Dziś mamy do dyspozycji serwery w zabudowie stelażowej (Rack) i serwery typu blade. W jednym i drugim typie zabudowy dostępne są zarówno procesory RISC jak i x86 i dla określonych zastosowań popularne są jedne i drugie. Wygląda natomiast, że przyszłość będzie wymiarowana nie tyle typem zabudowy, czy architekturą procesora, ale jego integracją z całością rozwiązania informatycznego. 
Na rynku mamy (bardzo generalnie mówiąc) dwa typy klientów: tych dla których IT to rdzeń ich biznesu i tych dla których IT to jeden z wielu wydatków. Ci pierwsi będą wiedzieć  jakie systemy tworzą i z czego. Ci drudzy albo kupią "rozwiązanie gotowe" albo kupią "usługę" od tych pierwszych. A procesory? I te w architekturze x86 i te w architekturze RISC podążą tym tropem, choć trudno będzie już wtedy powiedzieć który jest który...  

Napisz do autora
Zbigniew Swoczyna, szef Zespołu wsparcia sprzedaży Oracle Hardware w Oracle Polska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz