wtorek, 4 lutego 2014

Czy można uzyskać odpowiedź na pytanie którego nie znamy? – cz. 3

W poprzednim odcinku niniejszego felietonu przedstawiliśmy najważniejsze funkcje produktu Oracle Endeca Information Discovery. Ostatnia część opowiada o możliwej integracji tego rozwiązania bezpośrednio z Oracle Business Intelligence. 

Dlaczego miałoby być realizowane połączenie Endeca Information Discovery i Oracle Business Intelligence? Dlatego, że nasze poszukiwanie nowych zależności między danymi możemy opierać już na istniejących raportach. Różnice między zastosowaniem Oracle BI a zastosowaniem Endeca Information Discovery (EID) można zaprezentować na ilustracji poniżej: 

Klasyczny Oracle BI znajdzie zastosowanie w tych sytuacjach, gdy wiemy, jaki model danych zastosować do analiz biznesowych. Endeca stosowana jest natomiast w sytuacji, w której poszukujemy nowych zależności między danymi lub też poszukujemy nowych pytań, na które odpowiedź może przynieść nam wymierne korzyści. Dodatkowo narzędzia typu Discovery pozwalają na efektywne przeszukiwanie zbiorów danych i ich powiązań poprzez automatyczne zawężanie obszarów danych z każdym kliknięciem użytkownika. Oznacza to że klikając na atrybut „kolor żółty”, dostaniemy wszystkie obszary danych (atrybuty, wymiary, tekst, maile, logi etc.) zawierające słowo „żółty”. Mechanizm wyszukiwania jest o tyle ciekawy, że bierze także pod uwagę możliwe błędy, formy występowania danego słowa lub zagadnienia które chcemy zbadać. Dzięki temu w bardzo ergonomiczny i szybki sposób możemy realizować dowolne zapytania biznesowe, pomijając te elementy które nie są dla danej sprawy istotne lub wręcz nie wnoszą do naszego zapytania nic konstruktywnego.

Kiedy stosujemy Oracle BI, a kiedy Oracle Endeca?

Kiedy biznes potrafi:
  • artykułować czynniki, które mają wpływ na organizację, opisać raporty, kokpity, wskaźniki KPI i wymagane ścieżki analityczne
  • zidentyfikować wymagane źródła, opisać jak zostaną one wykorzystane do wspierania operacji, upewnić się że wymagane transformacje będą możliwe do wykonania
  • dostarczyć środowisko do wymiernego wykorzystania tych zasobów w zakresie wspierania strategii korporacyjnych i mierzenia ich wpływu na biznes 
wtedy odpowiednie są narzędzia relacyjne i OLAP (np. Oracle Business Intelligence).

Kiedy zaś biznes potrafi:
  • artykułować jakie źródła są w obszarze zainteresowań i identyfikować, co w tych źródłach chce analizować
  • często wykonywać tę samą analizę, ale zdarza się że nie powtarza tego samego sposobu analizy „dwa razy”
  • stwierdzić że nie potrafi opisać, jak będzie korzystać z danych, ale mówi przy tym, że „będą to wiedzieć, kiedy to zobaczą”
  • interesować się, jaki wpływ na zdarzenie mają czynniki których nie brał wcześniej pod uwagę
  • wymagać aby aplikacje analityczne były dostarczone bardzo szybko
wówczas stosujemy narzędzie typu Discovery (np. Oracle Endeca Information Discovery).

Odkryć dane na nowo

Organizacje muszą mieć dzisiaj szybką, konkretną odpowiedź - zwłaszcza w sytuacji, kiedy zdarzy się coś niespodziewanego lub nagle pojawi się ryzyko utraty klientów i przychodów. Najlepsi specjaliści wiedzą, jak trudne mogą być analizy dużych ilości informacji, które są zróżnicowane i często znajdują się poza hurtownią czy naszym modelem. Oracle Endeca Information Discovery jest platformą pozwalającą na nowo odkryć dane. Łączy informacje dowolnego typu, z dowolnego źródła, pozwalając użytkownikom na uzyskanie prawidłowej równowagi między wymaganiami raportowymi a możliwościami szybkiej ich realizacji przez dział IT. Dzięki Oracle Endeca organizacje mogą uzyskać dostęp do informacji, których potrzebują w odpowiednim momencie, tak aby można było podejmować świadome i poparte faktami, lepsze decyzje biznesowe.

Główne zalety EID

• Lepszy wgląd i przejrzystość informacji, pozwalający użytkownikom na dotarcie do danych, które są dla nich istotne i z których mogą uzyskać lepszy wgląd w sytuację organizacji.
• Dostęp do najświeższych informacji. Dane i treści mogą być dostarczane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, pozwalając użytkownikom podejmować decyzje w oparciu o najbardziej aktualne informacje.
• Prostota użytkowania. Oracle Endeca Information Discovery dostarcza użytkownikom intuicyjne aplikacje BI pozwalające na większą adopcję, niższe koszty przeszkolenia, szybszy zwrot na inwestycji. 
• IT i biznes może szybko tworzyć i wdrażać nowe aplikacje analityczne, bez zbędnego opóźnienia związanego z tworzeniem modelu hurtowni i złożonych procesów transformacji i zasilania.
Przykładowe scenariusze i tematy wykorzystania Oracle Endeca Information Discovery obrazuje ilustracja poniżej:

O autorze
Michał Grochowski pracuje w Oracle jako Principal Consultant w zakresie Business Intelligence 

Więcej informacji:
Baza wiedzy Oracle Endeca Information Discovery
Kanał Endeca Information Discovery na YouTube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz