wtorek, 10 czerwca 2014

Najważniejsze wyzwania dla CIO, AD 2014

Bob Evans
Dyrektorzy ds. informatycznych (CIO) nigdy wcześniej nie mieli tak wielkich możliwości wywarcia znacznego i trwałego - wręcz przełomowego wpływu na działalność biznesową i korzyści zapewniane klientom - możliwości te stanowią jednak dla nich ogromne wyzwanie.

Funkcja dyrektora ds. informatycznych sama w sobie ulega gruntownym przemianom, które sprawiają, że ci liderzy technologii biznesowych muszą się bliżej zainteresować wymaganiami, obsługą i przyciąganiem uwagi klientów, generowaniem, zwiększaniem i optymalizacją przychodów oraz nowymi, niekiedy rewolucyjnymi modelami prowadzenia działalności biznesowej i operacyjnej, a także nowymi procesami, o których wcześniej nikt nie słyszał.
W związku z tym pragnę zaprezentować moją listę najważniejszych wyzwań strategicznych, którym w 2014 r. będą musieli sprostać dyrektorzy IT. Ta lista jest efektem moich rozmów z członkami kadry kierowniczej setek firm z całego świata.

1. Nowe zadanie dyrektora ds. informatycznych: stymulowanie wdrażania w całej firmie innowacji ukierunkowanych na klienta. W dzisiejszej globalnej gospodarce ukierunkowanej na klienta przetrwają jedynie te firmy, które są w stanie skupić całe swoje myślenie i wszystkie procesy na zaspokajaniu potrzeb klientów: na projektowaniu, marketingu i dystrybucji produktów, usprawnianiu sprzedaży, podnoszeniu poziomu obsługi użytkowników, obsłudze posprzedażnej i serwisie oraz na przyciąganiu uwagi kupujących. Cały model obsługi klienta nie może już być wygodny i efektywny tylko dla sprzedającego — dziś musi być stymulujący, prosty i atrakcyjny dla nabywcy. Choć wiele elementów procesu sprzedaży będzie się skupiać na wykreowaniu odpowiedniego pierwszego wrażenia u klienta, to technologia oferuje niezbędny zestaw narzędzi, który integruje cały ten proces oraz zapewnia wszystkie te bezproblemowe powiązania, których żądają klienci. 

2. „Internet rzeczy” (Internet of Things - IoT), czyli Internet i podłączone do niego urządzenia, spowodują przewrót w Państwa firmie. Obecnie do Internetu jest podłączonych około 8 lub 9 miliardów urządzeń, przy czym większość z nich stanowią komputery, telefony i tablety.  Co się jednak stanie, gdy wszystkie takie urządzenia, od wartych wiele milionów dolarów wierteł w szybach naftowych, poprzez urządzenia domowe, po urządzenia dla zwierząt domowych, instrumenty medyczne i żarówki będą wyposażone w rozwiązania inteligentne i czujniki generujące potężne strumienie danych? Co stanie się za kilka lat, gdy na całej planecie zamiast 9 miliardów podłączonych do Internetu urządzeń będzie ich 25, 30 lub 40 miliardów? Jak wpłynie to na decyzje zakupowe klientów i na sposób dokonywania przez nich zakupów, na asortyment producentów i sposób wytwarzania przez nich produktów, na miejsce pracy i zadania pracowników oraz na sposób komunikowania się ludzi? 
Popatrzmy choćby, jak oprogramowanie iTunes całkowicie przeobraziło branżę muzyczną, zastępując pracochłonny, złożony i skomplikowany logistycznie model biznesowy modelem opartym na kliknięciach i obsłudze elektronicznej, zapewniającym klientom radykalnie większe możliwości wyboru. Czy powinniśmy wierzyć, że tego typu przewroty nie nastąpią również w innych branżach, gdy zastosujemy jeszcze inteligentniejsze rozwiązania i zapewnimy jeszcze lepsze mechanizmy łączności i komunikacji? 

3. Zapomnijcie o starym modelu budżetowania działów informatyki i o dawnych oczekiwaniach wobec tych działów. Czy zadowala Państwa odsetek budżetu działu IT, który przeznacza się na integrację i architekturę starszego typu oraz na zapewnienie działania całej tej infrastruktury? Czy członkowie zarządu i dyrektor generalny są zadowoleni z udziału budżetu IT, jaki jest przeznaczany na realizację nowatorskich i zorientowanych na rozwój firmy projektów? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań - a może na obydwa - brzmi „nie”, macie naprawdę niewiele czasu na znalezienie nowych sposobów, aby uniknąć pułapki budżetowej zwanej w skrócie „80/20”, gdyż Państwa konkurenci z pewnością nie będą zasypiali gruszek w popiele. Technologia chmury, rozwiązania sprzętowo-programowe i integracja systemowa to rozwiązania, które mogą pomóc w przejęciu kontroli nad nadmiernym rozrostem infrastruktury firmy, w rozpoczęciu konsolidacji podatnych na awarie i nieefektywnych systemów, w wymianie przestarzałych aplikacji oraz w przeprojektowaniu budżetu działu informatyki tak, aby możliwe było sfinansowanie większej liczby innowacji.

C.D.N. W następnym odcinku niniejszego felietonu, zaprezentujemy kolejne wyzwania dla CIO!

O autorze
Bob Evans jest wiceprezesem firmy Oracle ds. komunikacji. W zakres jego obowiązków wchodzi udział w formułowaniu strategicznych kierunków rozwoju firmy Oracle, a także informowanie opinii publicznej o innowacjach technologicznych klasy wyższej opracowanych przez firmę Oracle, o jej unikatowych rozwiązaniach zapewniających firmie przewagę nad konkurencją, a także o szerokiej gamie korzyści biznesowych, które firma Oracle zapewnia swoim klientom i partnerom. Wypowiedzi Boba Evansa można śledzić na Twitterze pod adresem @bobevansIT.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz