czwartek, 24 lipca 2014

Przemysł 4.0

Ryszard Krawczyński

\
Idea rewolucji przemysłowej, znana pod hasłem „Przemysł 4.0” jest związana ze strategią rozwoju wszystkich gałęzi high-tech, która w ogólnych zarysach zakłada ścisłą komputeryzację tradycyjnych gałęzi przemysłu wytwórczego. 

Celem tej inicjatywy jest wykreowanie inteligentnego przedsiębiorstwa, które charakteryzuje się zdolnością przystosowania, efektywnością wykorzystania zasobów oraz ergonomią, jak również integracją z klientami i partnerami w procesach biznesowych. Podstawą technologiczną tej idei są systemy cyber-fizyczne i Internet Rzeczy – koncepcja, według której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.

Charakterystyczne dla produkcji przemysłowej w modelu 4.0 jest silne dostosowanie produktów w warunkach zwiększonej elastyczności produkcji masowej. Wymagana automatyzacja technologii jest wspomagana przez wprowadzenie metod optymalizacji, konfiguracji, samokontroli i inteligentnego wsparcia pracowników w ich coraz bardziej złożonych zadaniach.
Podstawową zasadą tego modelu jest fakt, że poprzez połączenie maszyn, składników i systemów, tworzymy inteligentną sieć łańcucha wartości, którą możemy autonomicznie kontrolować. Przykładem mogą być tu maszyny, które przewidują awarie lub taka organizacja logistyki, która reaguje na nieoczekiwane zmiany w produkcji.
Jest wysoce prawdopodobne, że świat produkcji będzie coraz bardziej funkcjonował w sieciach wzajemnych zależności. Oznacza to, że złożoność sieci producentów i dostawców ogromnie wzrośnie. W scenariuszu „Przemysł 4.0” nie będzie granic pomiędzy poszczególnymi fabrykami. Zostają one zniesione w celu wzajemnego połączenia wielu fabryk lub nawet regionów geograficznych.

Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne pomagają przewidzieć możliwość zwiększenia produktywności, jakości i elastyczności w branży produkcyjnej w ramach modelu Przemysł 4.0, a tym samym do uzyskania oczekiwanych korzyści. Są to takie obszary funkcjonalne, jak np. systemy obsługi łańcuchów wartości, Big Data lub przetwarzanie w chmurze.
Oracle wspiera Przemysł 4.0 dostarczając wszystkie potrzebne elementy w ramach pakietu Oracle Fusion Applications. Znajduje się tu ponad sto modułów funkcjonalnych, w tym rozwiązania dedykowane do obsługi procesów biznesowych specyficznych dla kilkudziesięciu branż: przemysłu, logistyki, handlu, branży telekomunikacyjnej, edukacyjnej, inżynieryjnej, chemicznej, a także sektora lotnictwa i obronności, wysokich technologii, nauk przyrodniczych oraz usług finansowych. Oracle dostarcza także wiodący sprzęt do budowy prywatnej chmury korporacyjnej; jest również dostawcą chmury publicznej w obszarze zarówno platformy jak i różnorodnych aplikacji.

O autorze
Ryszard Krawczyński jest Głównym konsultantem sprzedaży Aplikacji Oracle w Oracle Polska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz