poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Rozszerzenia usług Oracle HCM Cloud zapewniają cyfrowym pracownikom większe możliwości

Oracle wprowadził ostatnio istotne uaktualnienia usług Oracle HCM Cloud. Najnowsza wersja 10 pomaga przedsiębiorstwom zaspokajać potrzeby pracowników za pomocą szeregu nowych funkcji, takich jak rozwiązania „work-life”, rozwiązania do optymalizacji pracy personelu, zarządzania stanowiskami i zarządzania wydajnością oraz zaawansowane narzędzia analityczne.

Nowe aplikacje „work-life”, takie jak aplikacje dotyczące zarządzania reputacją, stanu zdrowia pracowników oraz rozwoju kariery, idą dalej niż tradycyjne aplikacje kadrowe, aby zwiększyć zaangażowanie personelu poprzez połączenie procesów, innowacji oraz społeczności pracowników. Najnowsza wersja Oracle HCM Cloud zapewnia również udoskonaloną obsługę użytkownika. Może ona być używana nawet przez mniej doświadczonych użytkowników dzięki jednolitej obsłudze na wszystkich urządzeniach i przeglądarkach, co zapewnia bardziej produktywną pracę.

Wersja 10 Oracle HCM Cloud wprowadza również rozszerzone funkcje analityczne, które udostępniają dyrektorom działu kadr rozwiązania najbardziej palących problemów, takich jak identyfikacja najważniejszych luk w kwalifikacjach pracowników w związku z planowanymi emeryturami oraz ocena programów szkoleń i rozwoju kariery pod kątem wyników biznesowych.  

W najnowszej wersji Oracle HCM Cloud dodano możliwość łączenia danych kadrowych z różnych źródeł w jeden kompleksowy przegląd, który może być udostępniany w całej firmie w celu skoordynowanej oceny personelu i skoordynowanego planowania zatrudnienia.  Przeglądy takie można łatwo dodawać do mobilnych raportów dla zarządu za pomocą szybkiego i intuicyjnego interfejsu użytkownika z funkcją przeciągania i upuszczania.

Nowa wersja Oracle HCM Cloud umożliwia przedsiębiorstwom również zwiększenie wydajności operacyjnej. Za pomocą nowego rozwiązania mobilnego do oceny wydajności dyrektorzy HR mogą szybciej i bardziej efektywnie przekazywać pracownikom informacje zwrotne. 

Dowiedz się więcej o Oracle HCM Cloud wersja 10

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz