poniedziałek, 5 grudnia 2016

Oracle przeznaczy 1,4 mld USD na wspieranie edukacji informatycznej w Unii Europejskiej

Komisja Europejska i organizacja Digital Europe uruchomiły inicjatywę „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” — partnerstwo obejmujące wiele podmiotów, które ma na celu zwiększanie umiejętności informatycznych na wszystkich poziomach wśród europejskich pracowników. 
W tym kontekście firma Oracle poinformowała o uruchomieniu trzyletnich inwestycji o łącznej wartości 1,4 mld USD w formie pomocy bezpośredniej i pomocy rzeczowej na rzecz rozwoju edukacji informatycznej we wszystkich państwach Unii Europejskiej. 

Obecnie już prawie 1000 instytucji edukacyjnych w UE współpracuje z Oracle Academy — największym edukacyjnym programem Oracle, w ramach którego Oracle zapewnia edukację informatyczną prawie 3,1 mln uczniów w 110 krajach. W ramach dzisiejszego zobowiązania Oracle Academy zamierza w ciągu następnych trzech lat przeszkolić 1000 dodatkowych nauczycieli w UE w zakresie nauczania informatyki, Javy i baz danych, jak również dotrzeć do uczniów w 1000 dodatkowych instytucjach edukacyjnych w UE. 

„W Oracle bardzo się cieszymy z tego, że możemy być inspiracją w dziedzinie informatyki dla uczniów ze wszystkich części świata” — powiedziała Alison Derbenwick Miller, wiceprezes Oracle Academy. „Na początku roku firma Oracle podjęła się istotnych zobowiązań w zakresie wsparcia programów Białego Domu „CS for all” (Informatyka dla wszystkich) i „Let Girls Learn” (Edukacja dla dziewcząt). Dzisiejszy komunikat świadczy o kontynuacji naszego zaangażowania w rozwój edukacji cyfrowej i zwiększanie różnorodności w branży informatycznej”. 

W ciągu następnych trzech lat Oracle Academy będzie również realizować inne programy, w tym:
•  Zachęcanie do tworzenia krajowych koalicji w państwach UE, polegających na współpracy z Oracle Academy w zakresie zapewniania edukacji informatycznej nauczycielom i uczniom.
•  Tworzenie nowych programów nauczania w szkolnictwie wyższym w zakresie najnowszych technologii.
•  Dostosowanie całego programu nauczania Oracle Academy do europejskich ram kwalifikacji (EQF).

Dzisiejsze zobowiązanie stanowi rozszerzenie deklaracji z 2013 roku, w ramach którego firma Oracle umożliwiła uczniom w całej Europie zdobywanie umiejętności potrzebnych w XXI wieku oraz zapewniła nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego, które pozwalają im na nauczanie informatyki. 

Informacje dodatkowe
Dołącz do Oracle Academy
Więcej informacji o inicjatywie „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia”
Twitter: @Oracle, @OracleAcademy, @ORCLCitizenship

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz