środa, 8 lutego 2017

Na co powinni postawić dyrektorzy działów kadr w 2017 roku?

Bertrand Dussert, Oracle
Miesiąc po rozpoczęciu nowego roku to dla dyrektorów działów kadr i ich zespołów dobry czas na to, aby pomyśleć o ważnych zadaniach, które powinni wykonać w 2017 roku. Poniżej podaję kilka najważniejszych:

Jasno sformułuj cel firmy i obietnicę marki, aby cały czas budować zaufanie

Według najnowszego globalnego raportu LinkedIn dotyczącego trendów w dziedzinie rekrutacji, podczas oceny potencjalnych pracodawców „kultura organizacyjna i wartości” są dla kandydatów najważniejsze. „Misja i wizja” zajmują trzecie miejsce. Biorąc pod uwagę, że dyrektor HR jest liderem w dziedzinie kadr, odgrywa on kluczową rolę w prezentowaniu tego, na czym polega praca w firmie i dlaczego utalentowani pracownicy powinni wybrać właśnie ją spośród wielu innych organizacji. 

Zgodnie z najnowszą ankietą przeprowadzoną przez PwC wśród dyrektorów generalnych 93% z nich zgadza się, że wyartykułowanie celu firmy oraz uzyskanie wysokiego poziomu zaufania jest teraz dużo ważniejsze niż wcześniej. 64% dyrektorów generalnych uważa wręcz, że sposób zarządzania danymi przez firmy w przyszłości będzie czynnikiem pozwalającym wyróżnić się na tle konkurencji. Pod tym względem dyrektorzy działów kadr mają do odegrania dużą rolę jako zarządcy wszystkich „danych dotyczących osób” w przedsiębiorstwie. Powinni podejmować odpowiednie działania w celu uniknięcia utraty reputacji na skutek naruszenia bezpieczeństwa danych pracowników na wielką skalę lub rażących nieprawidłowości w ich zachowaniu.

Cały czas pracuj nad „cyfrowymi relacjami” z pracownikami

W zeszłorocznej edycji tego artykułu doradzaliśmy liderom działów kadr, aby rozbudowywali posiadane dane o osobach, ponieważ wiedzę o tym, jak znaleźć, wybrać, zatrudnić i wdrożyć utalentowanych pracowników, a także jak nimi zarządzać, wynagradzać ich i wspierać rozwój zawodowy, można powiększyć za pomocą szerszych informacji, sugestii i kontekstu. Takie kompetencje w zakresie danych to również niezbędny warunek zapewnienia pracownikom wysokiej jakości cyfrowej obsługi podczas wszystkich interakcji z działem kadr.

W wielu dużych korporacjach prace nad tymi zagadnieniami są już dość zaawansowane, ale nie osiągnięto jeszcze fazy pełnego wdrożenia i ciągłego doskonalenia. W 2017 roku firmy powinny wprowadzić model interakcji kadrowych, który jest mobilny, umożliwia bezproblemowe przechodzenie pomiędzy urządzeniami i kanałami oraz jest dostępny dla większości pracowników firmy. 

Rób ważne rzeczy szybciej, a nad resztą niech pracują dane i technologie

Liderzy HR powinni uważnie się przyjrzeć procesom o niewielkiej wartości dodanej, które zajmują firmie zbyt wiele czasu, trwają za długo lub mogą zostać zautomatyzowane za pomocą technologii. Do odpowiadania na pytania pracowników dotyczące płac, świadczeń i innych spraw kadrowych można na przykład wykorzystać chatboty zamiast drogich centrów usług HR. Działy kadr mogą również usprawnić powolne, pracochłonne procesy zarządzania kadrami i wydajnością za pomocą rekomendacji dotyczących ścieżek kariery, opartych na automatycznym uczeniu. 

Ponadto działy kadr coraz częściej korzystają z danych spoza organizacji, aby dostarczać pracownikom informacje zwrotne lub alerty o wydajności w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Przykładem mogą być dane pobrane z chmurowego systemu kadrowego, które mówią menedżerowi, że istnieje ryzyko przejścia jednego z pracowników do konkurencji lub że jakieś zespoły działają w sposób odbiegający od normy. W przyszłości interakcje pracowników z działem kadr muszą być szybsze i bardziej zautomatyzowane oraz dostosowane do większej liczby urządzeń. 

O autorze
Bertrand Dussert jest wiceprezesem Oracle odpowiedzialnym za transformację zarządzania kapitałem ludzkim i liderem opinii w tej dziedzinie. Jest głównym prelegentem i reprezentantem Oracle na konferencjach dotyczących zarządzania kadrami.

Przeczytaj pełną wersję artykułu na stronach Forbes Oracle Voice

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz