czwartek, 16 lutego 2017

Oracle rozszerza platformę Oracle Cloud o usługę Oracle Data Integrator Cloud

Oracle rozszerzył ofertę produktów do integracji danych dostępnych w ramach Oracle Cloud Platform o usługę Oracle Data Integrator Cloud. Usługa ta znacznie upraszcza i przyspiesza integrację danych, umożliwiając wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym, które pomagają przedsiębiorstwu w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

W miarę jak coraz więcej danych przenosi się do chmury, dostarczanie informacji do właściwych osób i właściwych aplikacji we właściwym czasie staje się coraz trudniejsze. Korzystając z nowej usługi Oracle Data Integrator Cloud, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć elastyczność poprzez szybszą realizację projektów, zmniejszyć ryzyko dzięki używaniu ogólnie dostępnej, niezastrzeżonej technologii oraz obniżyć koszty dzięki zwiększeniu produktywności.

„Aby działać efektywnie i elastycznie, przedsiębiorstwa potrzebują bezproblemowej komunikacji i przepływu danych pomiędzy źródłami a odbiorcami. Dotyczy to danych pochodzących z urządzeń IoT, Internetu i aplikacji biznesowych, jak również danych przechowywanych w chmurze lub w środowisku lokalnym” — powiedział Jeff Pollock, wiceprezes Oracle, szef działu zarządzania produktami. „Usługa Oracle Data Integrator Cloud to wydajna, prosta i zintegrowana usługa chmurowa umożliwiająca przekształcanie danych tam, gdzie się one znajdują, bez konieczności ręcznego kodowania i bez niepotrzebnego kopiowania danych”.

Usługa Oracle Data Integrator Cloud pomaga organizacjom zwiększyć produktywność, zmniejszyć koszty tworzenia oprogramowania oraz obniżyć całkowity koszt posiadania dzięki łatwiejszemu i sprawniejszemu przesyłaniu i przekształcaniu danych pomiędzy systemami, źródłami danych i aplikacjami biznesowymi. Udostępnia deklaratywny interfejs użytkownika oparty na przepływach, a także funkcje zarządzania wersjami, które pozwalają klientom zwiększyć produktywność i lepiej zarządzać swoim środowiskiem programistycznym, testowym i produkcyjnym. Architektura wysokiej dostępności z funkcjami E-LT (wyodrębniania, ładowania i przekształcania danych) i zaawansowanymi opcjami paralelizmu umożliwiają szybsze i sprawniejsze ładowanie i przekształcanie w przypadku hurtowni danych i systemów do obsługi zbiorów Big Data.

Usługa Oracle Data Integrator Cloud jest w pełni zintegrowana z ofertą Oracle PaaS, w tym z Oracle Database Cloud, Oracle Database Exadata Cloud i Oracle Big Data Cloud. Oracle oferuje również wbudowane opcje integracji z rozwiązaniami innych producentów, co umożliwia użytkownikom bezproblemowe przechodzenie pomiędzy stosowanymi przez nich technologiami Big Data takimi jak Hive, HDFS, HBase i Sqoop.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz