poniedziałek, 24 lipca 2017

Oracle wprowadza usługi PaaS i SaaS do oferty Cloud @ Customer

Oracle poinformował o znacznym rozszerzeniu gamy usług dostępnych w ofercie Oracle Cloud at Customer, która pozwala przedsiębiorstwom przenieść obciążenia do chmury przy zachowaniu ich danych we własnej infrastrukturze. 
Oferta obejmuje teraz wszystkie kluczowe kategorie usług Oracle PaaS, po raz pierwszy uwzględnia także usługi Oracle SaaS. Usługi pakietu Oracle Cloud at Customer zostały wdrożone przez czołowe przedsiębiorstwa globalne na sześciu kontynentach i w ponad 30 krajach, w tym przez firmy AT&T i Bank of America.

Oferta Cloud at Customer ma umożliwić firmom wyeliminowanie jednej z największych przeszkód utrudniających wdrożenie chmury, jaką jest obawa o ochronę prywatności danych w związku z miejscem ich przechowywania. Mimo że firmy chciałyby przeprowadzić migrację obciążeń korporacyjnych do chmury publicznej, wiele z nich napotyka ograniczenia biznesowe, prawne i regulacyjne, które uniemożliwiają im wdrożenie tej technologii. Idea Oracle Cloud at Customer zapewnia klientom wybór miejsca przechowywania ich danych i aplikacji oraz naturalną, łatwą drogę przeniesienia aplikacji o znaczeniu newralgicznym do chmury publicznej. 

„Oracle Cloud at Customer to model, który bezpośrednio eliminuje przeszkody powstrzymujące wdrażanie chmury i zmienia je w możliwości, ponieważ pozwala klientom wybrać lokalizację ich usług przetwarzania w chmurze” — powiedział Thomas Kurian, szef działu rozwoju produktów Oracle. „Oferujemy unikatowe rozwiązanie, dzięki któremu nasi klienci mogą korzystać z usług na platformie Oracle Cloud, w tym usług SaaS, PaaS i IaaS, zarówno we własnej infrastrukturze, jak i w chmurze. Klienci mają więc do dyspozycji wszystkie zalety zaawansowanej oferty chmurowej oraz zarządzanie i asystę techniczną firmy Oracle w swoich własnych centrach przetwarzania danych”. 

Nowością wśród dostępnych rozwiązań jest Oracle Big Data Cloud Machine — zoptymalizowany system, który udostępnia platformę Hadoop i Spark klasy produkcyjnej zapewniając elastyczność i prostotę oferty chmurowej. Przedsiębiorstwa mogą teraz korzystać z pełnej gamy narzędzi Hadoop i Spark oraz funkcji analitycznych w ramach prostego modelu subskrypcji we własnych ośrodkach obliczeniowych.

Oracle Cloud at Customer udostępnia usługi chmurowe Oracle z następujących obszarów:

·  Infrastruktura — usługi te zapewniają elastyczną moc obliczeniową, kontenery, blokową pamięć masową, obiektową pamięć masową, sieci wirtualne i zarządzanie tożsamością, umożliwiając przenoszenie do chmury obciążeń Oracle i nie tylko.
·  Zarządzanie danymi — dzięki usłudze Oracle Database Cloud, a także rozwiązaniu Oracle Database Exadata Cloud zapewniającemu wyjątkową wydajność i Oracle MySQL Cloud, klienci mają do dyspozycji najlepszą bazę danych do zarządzania infrastrukturą danych w chmurze. 
·  Wielkie zbiory danych i analizy — usługi te pozwalają całemu przedsiębiorstwu korzystać z jednej platformy do generowania analiz na podstawie dowolnych danych. Obejmują szeroką gamę usług chmurowych dotyczących wielkich zbiorów danych, w tym Oracle Big Data Cloud Service, Oracle Analytics Cloud i Oracle Event Hub Cloud.
·  Opracowywanie aplikacji — usługi z tego obszaru umożliwiają firmom opracowywanie i wdrażanie aplikacji Java w chmurze w oparciu o rozwiązania Oracle Java Cloud, Oracle Application Container Cloud, Oracle Container Cloud i Oracle WebCenter Portal Cloud.
·  Integracja — usługi te upraszczają integrację aplikacji lokalnych z aplikacjami w chmurze, a także integrację między aplikacjami chmurowymi; obejmują takie usługi jak Oracle Integration Cloud, Oracle SOA Cloud, Oracle Data Integrator Cloud, Oracle GoldenGate Cloud, Oracle Managed File Transfer Cloud i Oracle IoT Cloud.
·  Bezpieczeństwo — usługi z tego obszaru pozwalają firmom korzystać z technologii Oracle Identity Cloud do wdrażania i kontroli spójnych polityk zarządzania tożsamością i dostępem.
·  Oprogramowanie jako usługa — kompletny pakiet oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności, w tym Oracle ERP Cloud, Oracle CX Cloud, Oracle HCM Cloud i Oracle Supply Chain Management Cloud.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz