piątek, 13 października 2017

Korzyści z migracji do IaaS mają fundamentalne znaczenie dla zachowania konkurencyjności – nowe badanie Oracle

Według globalnego badania, w którym wzięło udział 1610 informatyków, w ostatnim kwartale liczba przedsiębiorstw czerpiących korzyści ze wdrożenia usług w zakresie infrastruktury chmurowej znacznie wzrosła. 
Prawie trzy czwarte respondentów (72%) uważa, że infrastruktura jako usługa (IaaS) ułatwia firmom wprowadzanie innowacji, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Badanie pokazało również, że - zdaniem 68% przedsiębiorstw, IaaS zapewnia wyjątkowe wyniki pod względem szybkości i dostępności — czyli o 20% więcej niż w poprzednim kwartale.

Ponad połowa respondentów (56%) stwierdziła, że w wyniku migracji do chmury ich firma zwiększyła produktywność, a niemal połowa (46%) uważa, że dzięki migracji ich działy informatyczne mogą lepiej skupić się nad projektami wnoszącymi wartość dodaną. 

Badanie pokazało także, że dwie trzecie przedsiębiorstw (66%) jest zdania, że firmy nieinwestujące w IaaS będą mieć problemy z nadążeniem za przedsiębiorstwami, które ją wdrożyły. Okazało się również, że przejście na IaaS znacznie skróciło czas wdrażania nowych aplikacji i usług oraz obniżyło koszty utrzymania infrastruktury u ponad dwóch trzecich respondentów (68%).

„Badanie pokazało, że inwestycje w infrastrukturę chmurową przynoszą korzyści” — powiedział James Stanbridge, wiceprezes Oracle, szef działu produktów IaaS w regionie EMEA i APAC. „Przedsiębiorstwa dostrzegają je nie tylko w dziale informatycznym. Migracja pozwoliła im zwiększyć wydajność, a zamiast koncentrować się na samym utrzymywaniu infrastruktury, mogą się skupić na projektach wnoszących wartość dodaną. Mając na uwadze wyraźne przekonanie respondentów o tym, że IaaS może pomóc przedsiębiorstwom w realizacji celów w zakresie transformacji i innowacji, spodziewamy się, że w przyszłości zwrot z tej inwestycji będzie jeszcze większy. Natomiast firmy, które jeszcze nie wdrożyły IaaS, ryzykują tym, że zostaną w tyle za swoimi bardziej elastycznymi konkurentami”.

Ponadto 20% ankietowanych uważa, że IaaS pomaga im w rewolucjonizowaniu rynku i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Wyniki badania odzwierciedlają korzyści, które już teraz dostrzegają klienci używający Oracle Cloud Infrastructure, wynikające z jej wysokiej dostępności, wydajności i ekonomiczności. 

Informacje o badaniu i dodatkowe zasoby
Badanie zostało przeprowadzone przez Oracle we współpracy z firmą Longitude Research i objęło 1 610 informatyków w Arabii Saudyjskiej, Australii, Indiach, Korei Południowej, Malezji, Niemczech, Singapurze, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Respondentów pytano o ich doświadczenia związane ze wdrożeniem infrastruktury chmurowej oraz o to, co chcieliby zmienić w tym zakresie. Pełne wyniki badania oraz więcej informacji można znaleźć w raporcie Oracle TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz