wtorek, 10 października 2017

Tworzenie aplikacji to poważna, ale i prosta sprawa

Alexandra Anghel, Social Media Coordinator - EMEA Marketing
Jeśli chodzi o metody prowadzenia biznesu i pozyskiwania nowych klientów oraz źródeł przychodów, nowe i rozwijające się firmy są w stanie konkurować z dużo większymi i bardziej rozwiniętymi przedsiębiorstwami – często mogą je nawet pokonać! Jednym z kluczowych czynników sukcesu młodych firm jest bowiem ich biegłość w zakresie tworzenia oprogramowania.

Aby móc stale wprowadzać innowacje oraz szybko i elastycznie oferować klientom nowe i ulepszone usługi, a jednocześnie zapewnić swojej firmie maksymalne korzyści, trzeba tak właśnie działać. Masz ku temu kilka możliwości: możesz przenieść swoje obecne aplikacje do chmury i doposażyć je w specjalne chmurowe funkcje, np. mobilne i społecznościowe, lub możesz zrobić to, co robi coraz więcej firm: samodzielnie opracowywać nowe aplikacje chmurowe.

Tworzenie aplikacji bez tajemnic

Dla programistów słowa te brzmią niczym muzyka. Pozostałym należy wybaczyć, jeśli sądzą, że opracowywanie aplikacji jest jak wyprawa do lasów deszczowych Amazonii, znalezienie nieznanego plemienia, nauczenie się jego języka i zwyczajów, a potem namówienie na współpracę biznesową. Bez obaw - w tym artykule zamierzamy wszystko odczarować. Albo przynajmniej podsunąć kilka pomysłów, dzięki którym znajdziesz się na dobrej drodze do korzystania z natywnego środowiska chmurowego. 
Na pewno słyszałeś o takich pojęciach jak „natywny chmurowy”, „mikrousługi”, „DevOps”, „PaaS” i o wielu innych terminach, których często się używa, ale rzadko objaśnia? Cofnijmy się zatem o krok. Do opozycji między Starym a Nowym Światem.

Stare kontra nowe

Za symbol Starego Świata można uznać strategiczne systemy firmy — na przykład bazę danych klientów, systemy finansowe i system CRM. Rozwiązania te, nazywane systemami rejestrów, podtrzymują podstawową działalność firmy, a w Starym Świecie tworzą je rozwiązania IT skoncentrowane wokół kilku podstawowych elementów. One nadal istnieją, ale Nowy Świat przyniósł ze sobą nowe wyzwania — i nowe metody stawiania im czoła.

Zdolność do doskonalenia i precyzyjnego dostosowywania środowiska IT umożliwia firmom opracowywanie rozwiązań wyróżniających ich ofertę na tle konkurencji — mowa tu więc o systemach wyróżniających. Z kolei zdolność do opracowywania zupełnie nowych rozwiązań służących do zaspokajania specyficznych potrzeb biznesowych firmy, szybkiego i elastycznego skalowania środowiska oraz dostosowywania poszczególnych elementów w odpowiednim tempie - to wyróżniki innowacyjności. Firmy efektywnie i harmonijnie korzystające ze wszystkich tych rodzajów systemów mogą najlepiej reagować na zmiany na rynku — a nawet je przewidywać — oraz zapewniać maksymalną wartość swojej działalności.

Brak barier

Natywne aplikacje chmurowe nie są ograniczone żadnymi barierami. Mogą obejmować działaniem wiele elementów Nowego i Starego Świata — i komunikować się z nimi. Weźmy pod uwagę na przykład chatboty. Aby dostarczać usługę, której potrzebuje i oczekuje klient, chatbot może potrzebować dostępu do informacji z systemu CRM lub AI, a nawet wywoływać interfejsy API innych firm. Na przykład w firmach transportowych korzysta się z dostępu do informacji o rozkładzie jazdy, co może się przekładać na korzyści dla partnera biznesowego, użytkownika, a także samego przewoźnika, jeśli takie kroki mogą się przyczyniać do lepszego wykorzystania środków transportu.

Brak ograniczeń

Ponadto natywne aplikacje chmurowe można stale zmieniać. Można udostępniać aktualizacje, kiedy tylko jest to potrzebne: codziennie, a nawet kilka razy dziennie, jeśli wymaga tego sytuacja. To dlatego, że nowoczesne programy są zbiorami małych, niezależnych składników (mikrousług), a nie „monolitycznymi” aplikacjami w skali makro. Spójrzmy na system CRM. Przykładem mikrousługi może tu być narzędzie do rejestrowania zamówień, niezależny składnik rozwiązania, który można szybko i łatwo dostosowywać oraz skalować bez wpływu na działanie pozostałych modułów. Tymczasem w przypadku struktury monolitycznej zmiany wymagałaby cała aplikacja, co zabierałoby cenny czas i powodowało niepożądane zakłócenia pracy.

Kod jest opracowywany i dostarczany w krótkich odstępach — zgodnie ze strategią ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (Continuous Integration and Continuous Delivery  - CI/CD). A programiści, zamiast wprowadzać kod w środowisku produkcyjnym, mogą udostępniać całą aplikację, zapakowaną w tzw. kontenery i ściślej współpracować z działami biznesowymi, a nawet obsługiwać ją sami. Tak w dzisiejszych czasach działa model DevOps.

Dzięki kombinacji wszystkich powyższych elementów firma może szybciej wprowadzać innowacje oraz elastyczniej i sprawniej reagować na zmieniające się wymagania. Dlatego według szacunków IDC roczny wzrost rynku rozwijania nowych aplikacji wynosi obecnie 35% (co oznacza wydatki na poziomie około 800 mln dolarów w regionie EMEA). I dlatego Gartner przewiduje, że do 2020 roku firmy będą samodzielnie tworzyć — a nie kupować — aż 75% aplikacji.

Zapraszamy do obejrzenia webcastu pod tytułem "Rozwijanie natywnych aplikacji w chmurze Oracle", w którym ekspert Oracle rozwinie tematy z niniejszego artykułu 

Pobierz inspirujący podręcznik „Projektowanie aplikacji chmurowych” i dowiedz się, jak budować elastyczne i wydajne aplikacje za pomocą Oracle Cloud

1 komentarz:

  1. Prowadząc biznes warto zainteresować się rozwiązaniami informatycznymi, które usprawnią działanie naszej firmy. Tutaj wyróżnić można przede wszystkim https://ax-dynamics.com/pl/microsoft-dynamics-ax, jest to firma brytyjska działająca wiele lat na naszym rynku z dużymi sukcesami.

    OdpowiedzUsuń