piątek, 23 października 2009

Dlaczego właściwie Business Intelligence jest tak ważna

Stosunkowo aktualna analiza wykonana przez spółkę Gartner Group (z roku 2009) podaje kilka ważnych informacji, które mogą pomóc w lepszym rozumieniu znaczenia, jakie odgrywa Business Intelligence w przedsiębiorstwach.

  • Do roku 2012 ponad 35% spośród pięciu tysięcy największych globalnych spółek podejmie błędną decyzję w kwestii ważnych zmian dotyczących ich działalności gospodarczej i rynkowej.
  • Do roku 2012 działy handlowe będą mieć pod kontrolą co najmniej 40% całkowitego budżetu na BI.
  • W roku 2012 ponad 20% organizacji będzie posiadać przemysłowe specyficzne aplikacje analityczne oferowane za pośrednictwem SaaS (Software as a Service) jako standardowe komponenty ich pakietu BI.
  • W roku 2009 pojawi się kolaboracyjne podejmowanie decyzji jako nowa kategoria produktowa kombinująca oprogramowanie socjalne z możliwościami platform BI.
  • W roku 2012 jedna trzecia aplikacji analitycznych używana w procesach przedsiębiorczych będzie dostarczana przez mashupy aplikacyjne.


Partner zakłada w swojej prognozie, że obecny model BI, uzależniony od jakości i umiejętności działów technologii informatycznych, przeżyje wielką zmianę. Działania i możliwości BI przesuną się tam, gdzie są bardziej potrzebne, a więc do działów handlowych. Dzięki temu odpadnie najczęstszy problem, polegający na trudnościach w porozumiewaniu się pomiędzy „informatykami“ i „handlowcami“.

Światowy kryzys finansowy i utrudnione warunki prowadzenia działalności gospodarczej będą jednocześnie wytwarzać presję decyzyjną – wysoka jakość i dotrzymywanie terminów nie obejdą się bez odpowiednich procesów wspomagania właśnie w obszarze działań BI. A niedostateczne możliwości firm doprowadzą do błędnych decyzji.

Interesująca jest wzmianka o oprogramowaniu socjalnym, odpowiadająca dzisiejszemu trendowi rozwoju sieci socjalnych i budowania socjalnych sieci kontaktowych, dzięki którym „tłum” ma większe możliwości współtworzenia materiałów wspomagających podejmowanie decyzji. W pewien sposób nawiązuje do tego informacja o wzrastającym udziale SaaS – jest ona logiczna, ponieważ dużą różnorodność procesów w ramach BI i konieczność częstych zmian i wypróbowywania nowych dróg można doskonale realizować właśnie za pośrednictwem oprogramowania oferowanego w formie usług.

Mashupy aplikacyjne, wspomniane w ostatniej prognozie, są nowością i oznaczają odejście od tradycyjnych rozwiązań portalowych. Będą wymagały wprowadzenia szeregu zmian w procesach i technologiach informatycznych, ale jest to logiczne rozwiązanie. Firmy mają szereg aplikacji i systemów informatycznych i potrzebują powiązać je tak, aby aplikacje Business Intelligence potrafiły „wydobywać“ odpowiednie dane i właściwie je ze sobą łączyć.

Ważny jest wgląd w przyszłość

Business Intelligence jest ważna w przedsiębiorstwie przede wszystkim ze względu na uzyskiwanie prognoz, wglądu w przyszłość. Pozyskiwanie informacji o wszystkim, co już się wydarzyło, podsumowywanie ich, tworzenie analiz i wykresów jest dość proste. Firmy mają już dostatecznie duże doświadczenia z takim sposobem wykorzystywania własnych danych, ale z reguły mają problem w przeciągnięciu linii prostej z przeszłości i teraźniejszości do przyszłości. Do powstania problemów dochodzi również w chwili, kiedy chcą zastosować różne punkty widzenia i za ich pomocą wyszukiwać nowe powiązania. Wielokrotnie tego typu podejście trzeba wypróbowywać niemal w realnym czasie, biorąc pod uwagę presję wywieraną na przedsiębiorców w trudnych warunkach rynkowych.

Demokracja informatyczna

W roku 1996 wspomniana już Gartner Group przedstawiła kolejną ciekawą prognozę na rok 2000:

Do roku 2000 w postępowo nastawionych firmach pojawi się demokracja informatyczna – informacje i aplikacje BI będą na bieżąco dostępne dla pracowników, konsultantów, klientów, dostawców i szerokiej publiczności. W konkurencyjnym środowisku rynkowym kluczem do sukcesu jest wyprzedzenie konkurencji. Prawidłowych decyzji handlowych, opartych na dokładnych i aktualnych informacjach, nie można podejmować wyłącznie intuicyjnie. Analizy danych, wykazy i narzędzia związane z badaniem użytkowników pomogą w przedarciu się przez gąszcz danych oraz w pozyskaniu z nich w procesie syntezy cennych informacji – już dziś narzędzia te zaliczane są łącznie do kategorii zwanej „Business Inteligence“.


Rzeczywistość jest prawdopodobnie taka, że podobnego rodzaju stan udało się osiągnąć dopiero kilka lat później. Demokracja informatyczna, która udostępniłaby informacje w szerokiej postaci pracownikom, konsultantom, klientom, dostawcom i szerokiej publiczności, znajdowała się w roku 2000 w fazie początkowej. W każdym razie pewne jest, że właśnie demokracja informatyczna jest rzeczywiście jednym z najważniejszych elementów, umożliwiających wyprzedzenie konkurencji, podejmowanie prawidłowych decyzji handlowych opartych na dokładnych i aktualnych informacjach. Jednocześnie można tylko potwierdzić, że nie można już podejmować decyzji wyłącznie intuicyjnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz