wtorek, 27 grudnia 2011

Oracle Exadata w sektorze finansowym


„Obyś żył w ciekawych czasach” – to stare chińskie powiedzenie dobrze obrazuje sytuację wielu działów IT w organizacjach finansowych: rynek, klienci oraz własna firma wciąż wymuszają zmiany w elastyczności i efektywności ich działania.

Rosnąca liczba klientów, różnorodność oferowanych produktów, wygoda, szybkość i bezpieczeństwo ustawiają wysoko poprzeczkę dla służb IT. Także zmienna sytuacja ekonomiczna oraz silna konkurencja wymagają ulepszeń istniejących systemów i sposobów ich funkcjonowania. Ograniczone budżety wymuszają optymalizację, podwyższenie efektywności - tak w obszarze wykorzystania technologii (sprzęt, oprogramowanie) jak i zasobów ludzkich (personel, wiedza).

Wyzwania dla IT w organizacjach

Maksymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów obliczeniowych to idea promowana od wielu lat (konsolidacja, wirtualizacja) - obecnie nabiera cech imperatywu i staje się wiodącą siłą przy tworzeniu planów modernizacji i rozwoju IT. Efektywność, mierzona jako średnie wykorzystanie zasobów informatycznych, może być dobrym wskaźnikiem dla decyzji o utrzymaniu istniejącej infrastruktury, bądź impulsem do modyfikacji dla osiągnięcia lepszych rezultatów niższym kosztem.
Ważną wytyczną modernizacji IT jest obniżanie kosztów. Dla niektórych organizacji to minimalizacja wydatków operacyjnych (np. automatyzacja zarządzania), gdy dla innych kluczowa będzie minimalizacja wydatków inwestycyjnych – nawet kosztem podwyższenia wydatków operacyjnych.
Kolejne wyzwanie to uelastycznienie działań IT; wdrożenie nowego systemu ma być błyskawiczne i bezobsługowe – zaś wymiana informacji pomiędzy nowym a istniejącymi systemami nie powinna mieć ograniczeń.
Przy szybko zmieniającej się ofercie produktowej oraz powszechnym metodom dostępu do danych (urządzenia mobilne) szczególnie istotna staje się skalowalność. Jednak musi ona opierać się na racjonalnych podstawach - zapewne na puli współdzielonych zasobów umożliwiających elastyczny i płynny przydział mocy obliczeniowej oraz wzrost pojemności.
Kolejny czynnik: bezawaryjna praca systemów, to dziś konieczność - tak dla nowych jak i istniejących systemów. To także ochrona danych, zarówno przed zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz jak i z wewnątrz organizacji.

Metody postępowania

Jakkolwiek żadne z omawianych zagadnień nie jest nowością, nowym aspektem jest ich połączenie oraz presja na to, aby wszystkie zostały jak najszybciej zaadresowane.
Standaryzacja przez ograniczenie ilości obsługiwanych konfiguracji pozwala mniejszej grupie pracowników IT sprawniej zarządzać systemami; to pierwszy krok umożliwiający wdrażanie kolejnych zmian.
Skonsolidowana, współdzielona infrastruktura umożliwia dynamiczny przydział mocy obliczeniowych dla systemów w czasie („CPU overbooking”) na miarę ich potrzeb i w oparciu o żądane SLA, czyli efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów IT.
Wirtualizacja - jak pokazuje praktyka, wirtualizacja nie jest uniwersalnym rozwiązaniem problemów efektywności zwłaszcza w odniesieniu do baz danych (mniejsza wydajność operacji I/O, wyższa utylizacja pamięci i procesorów, brak ciągłości działania).
I wreszcie Cloud computing, w obecnej sytuacji rynkowej i prawnej (ochrona, przechowywanie i obróbka danych przez podmioty zewnętrzne) wydaje się jedynym rozsądnym podejściem do modernizacji centrów przetwarzania danych w organizacjach finansowych - jako Private Cloud.

Oferta Oracle

Korporacja Oracle, od 30 lat wiodący dostawca technologii dla przedsiębiorstw, na bieżąco adresuje potrzeby klientów. Oferując kompletne rozwiązania (sprzęt, oprogramowanie - od systemowego aż do warstwy aplikacji) szczycimy się unikalną ofertą specjalizowanych systemów, dedykowanych dla maksymalnie efektywnego przetwarzania danych.

Oracle Engineered Systems
To rodzina systemów, kombinacja wybranych komponentów sprzętowych oraz oprogramowania wspartego unikalnymi rozwiązaniami Oracle zapewniającymi wydajność i efektywność niedostępną w jakichkolwiek innych rozwiązaniach. W skład rodziny wchodzą:
  • Exadata – platforma dla baz danych,
  • Exalogic – platforma dla aplikacji,
  • Exalytics – platforma Business Intelligence,
  • Sparc Supercluster – platforma dla konsolidacji systemów (bazy danych, middleware, aplikacje),
  • Big Data Appliance – platforma obróbki danych nieustrukturalizowanych.

Exadata Database Machine
Pierwszy na rynku i najlepiej znany produkt z rodziny Engineered Systems, obecna w ponad 1000 instalacjach u klientów na całym świecie. Podstawą sukcesu platformy Exadata jest optymalne, dobrze wyważone połączenie komponentów sprzętowych (serwery baz danych, serwery dyskowe, szybka sieć Infiniband) z dedykowanym, autorskim oprogramowaniem Oracle pozwalającym na osiągnięcie doskonałych, niespotykanych w innych systemach wyników. W ocenie klientów trudno znaleźć na rynku inny tak uniwersalny system pozwalający na przechowywanie i obsługę dużej ilości danych (dzięki zaawansowanej kompresji danych w bazie – 10 do 50-ciu razy!) oraz radykalnie wydajniejszy (kilka- do kilkudziesięciu razy), niż jakikolwiek porównywalny system działający na zbliżonym sprzęcie. Przekłada się to na niższy koszt zakupu oraz utrzymania całego systemu (koszt zakupu i wsparcia serwerów oraz storage, wykorzystanie mniejszej ilości wydajniejszych komponentów, lepsze wykorzystanie cennej przestrzeni w serwerowni). Exadata Database Machine stanowi idealny budulec dla modernizacji centrum przetwarzania danych, dla podwyższenia efektywności już istniejących systemów lub pełnej reorganizacji zgodnie z ideą Private Cloud.

Wybrane przykłady zastosowań

Hurtownie danych
Oprogramowanie serwerów dyskowych Exadata Storage Software silnie optymalizuje operacje IO; operacje takie, jak przeszukiwanie, sortowanie i agregacje danych wykorzystują moc obliczeniową serwerów dyskowych, odciążając serwery bazy. Pozwala to na znakomite skrócenie czasu wykonania zapytań, przy czym dla wielu klientów to przyspieszenie sięga kilkudziesięciu razy w zestawieniu z ich wcześniejszą konfiguracją – porównywalną lub potężniejszą, zazwyczaj znacznie droższą.

Systemy transakcyjne
Zrównoleglenie operacji I/O, współbieżność wykonywanych operacji, błyskawiczna łączność pomiędzy węzłami i szybka pamięć Flash Cache wsparta specjalizowanymi algorytmami buforowania danych i indeksów oferują potężną wydajność OLTP, sięgającą 1 500 000 operacji/sek. Ta wydajność przekłada się na łatwo zauważalny przyrost wydajności aplikacji OLTP, tak dedykowanych jak i aplikacji Oracle oraz partnerów.

Konsolidacja, uniwersalna platforma baz danych
Mając znakomite efekty wydajnościowe i dużą ilość pamięci, Exadata umożliwia wydajną konsolidację posiadanych baz danych Oracle przy zachowaniu SLA i priorytetów poszczególnych baz. Konsolidacja baz danych na serwerze Exadata pozwala wykorzystać zastosowane technologie wysokiej dostępności, zaś sama Exadata jest konstrukcją w pełni redundantną - tak od strony sprzętu jak i oprogramowania; moduł Real Application Clusters pozwala na bezprzestojową pracę bazy w przypadku awarii sprzętu, oprogramowania czy też w czasie przestoju planowego.

Bezpieczeństwo i zgodność
Tu Exadata nie ma sobie równych, oferujemy pełną paletę zabezpieczeń danych: przezroczyste dla aplikacji szyfrowanie danych, kopii zapasowych, transmisji sieciowej oraz szczegółowa kontrola dostępu dla użytkowników zwykłych jak i uprzywilejowanych gwarantują pełną ochronę danych.

Zgodność i łatwość wdrożenia
Exadata to wciąż relacyjna baza danych Oracle – co pozwala uruchamiać na tej platformie istniejące aplikacje biznesowe - aplikacje Oracle (Flexcube, Siebel, PeopleSoft, EBS) jak i firm trzecich (np. SAP). Ta zgodność jest kluczowa dla prostoty i niskich kosztów wdrożenia, pozwala na wykorzystanie już istniejących kompetencji personelu IT.

Referencje z sektora finansowego

Platforma Exadata w ciągu swej trzyletniej obecności na rynku została wdrożona w ponad tysiącu instalacji na całym świecie, z czego znaczącą część to wdrożenia w sektorze finansowym, np:
  • Commonwealth Bank of Australia: Exadata jako platforma standaryzacji i konsolidacji baz danych (hurtowni i OLTP); wzrost średniej utylizacji systemu 15% -> 80%, pozwolił na uzyskanie zwrotu z inwestycji już w pierwszym roku po wdrożeniu;
  • BNP Paribas: wdrożenie Exadaty opisane przez raport IDC dostępny na stronach Oracle; 40TB hurtownia, 17-to krotne przyspieszenie operacji, skrócenie odpowiedzi systemu z 30-60 sekund do 1 sekundy;
  • Finansbank: 18 TB hurtownia danych, 600000 raportów miesięcznie, 600 procesów ETL dziennie;
  • Inne przykłady wdrożeń to hurtownia danych w Bank of America (Merril Lynch), Deutsche Bank, Softbank (japoński operator telekomunikacyjny, 3 serwery Exadata zastąpiły 36 serwerów Teradata przy znaczącej obniżce kosztów operacyjnych i kilkukrotnym przyspieszeniu wykonywanych operacji); Turkcell (turecki operator, 60 mln klientów, pierwsza Exadata to 250TB danych w hurtowni, 10-krotna kompresja i 10-krotne przyspieszenie; zachęciły klienta do zakupu dwóch kolejnych serwerów Exadata dla migracji kolejnych baz).

Podsumowanie

W trakcie trzech lat obecności na rynku, platforma Exadata zdobyła uznanie na całym świecie. Jako najszybciej przyjęty przez klientów nowy produkt Oracle, zwróciła też na siebie uwagę analityków, uzyskując pozytywne oceny firm Gartner, Forrester oraz IDC. Jednak najlepszą oceną jest akceptacja tego rozwiązania przez naszych klientów – zarówno międzynarodowych koncernów, jak i firm działających na mniejszą skalę.

O autorze

Michał Jerzy Kostrzewa jest dyrektorem regionalnym w korporacji Oracle, odpowiada za wsparcie sprzedaży technologii do największych klientów na obszarze Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Kontakt: Michal.Kostrzewa@oracle.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz