wtorek, 24 stycznia 2012

Oracle Exalogic Elastic Cloud


Niniejszy artykuł ma za zadanie ułatwić wykonanie pierwszego kroku w kierunku uproszczenia i usprawnienia infrastruktury aplikacji przy nieosiągalnych innymi metodami poziomach cenowych i nieosiągalnej w innych systemach wydajności. Oracle Exalogic Elastic Cloud to rozwiązanie zwane engineered system, które stanowi połączenie sprzętu i oprogramowania zoptymalizowanego pod kątem obsługi środowisk Java, oprogramowania Oracle Fusion Middleware, aplikacji biznesowych Oracle oraz szerokiej gamy aplikacji innych firm.

Oracle Exalogic Elastic Cloud jest platformą oferującą najwyższą wydajność aplikacji Java i aplikacji opartych na rozwiązaniach Oracle WebLogic Server i Oracle Fusion Middleware. Klienci posiadający takie aplikacje mogą uzyskać od 3 do 10 razy większą przepustowość transakcji i szybkość reakcji aplikacji Java, z jednocześnie obniżonymi całkowitymi kosztami systemowymi w okresie od 3 do 5 lat w porównaniu z dowolnym innym systemem.

Platforma Oracle Exalogic Elastic Cloud jest również zoptymalizowana do uruchamiania aplikacji biznesowych Oracle, takich jak E-Business Suite, Siebel, JD Edwards lub PeopleSoft. W takim przypadku zapewnia od 2 do 5 razy większą przepustowość transakcji i szybkość reakcji, a jednocześnie obniża całkowite koszty systemowe w okresie od 3 do 5 lat w porównaniu z dowolnym innym systemem.

Klienci, którzy już korzystają z rozwiązania Oracle Exadata Database Machine, mogą połączyć je z Oracle Exalogic Elastic Cloud i osiągnąć wyjątkowy wzrost wydajności i skalowalności. Exalogic i Exadata zapewniają łącznie od 8 do 30 razy większą przepustowość transakcji i szybkość reakcji, a jednocześnie obniżają całkowite koszty systemowe w okresie od 3 do 5 lat w porównaniu z dowolnym innym systemem.

Wyzwania dotyczące centrów przetwarzania danych w XXI wieku

Rozrastająca się infrastruktura IT i coraz bardziej złożone systemy utrudniają zarządzanie systemami informatycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach. Nawet te działy IT, które stosują najlepsze w swojej klasie technologie, otwarte standardy, produkty najlepszych dostawców i nowoczesne procedury tworzenia architektur, muszą mierzyć się z problemami wynikającymi z faktu, że mają zbyt wiele platform, zbyt wiele technologii, zbyt wiele obszarów specjalistycznej wiedzy do opanowania i niejednokrotnie konieczność skoordynowania produktów pochodzących od wielu producentów. Prowadzi to do coraz większej złożoności i coraz wyższych kosztów.

Przedsiębiorstwa radzą sobie z tym przez stosowanie różnych technologii i praktyk, od wirtualizacji i scentralizowanej pamięci masowej po standaryzację oprogramowania i sprzętu w obrębie całej swojej struktury organizacyjnej. Niedawno jednak obok dyskusji o możliwościach obniżania kosztów pojawiły się wymagania dotyczące przekształcenia działów informatyki z centrum kosztów w centrum generowania zysków. Taka transformacja na ogół wiąże się z zastosowaniem bardziej scentralizowanej, zautomatyzowanej i elastycznej infrastruktury, nazywanej powszechnie „chmurą prywatną”.

Rozwiązania, które w pełni korzystają z możliwości chmury prywatnej, wymagają systemów zaprojektowanych z myślą o maksymalnej wydajności, zapewniających równowagę pomiędzy otwartością, niezawodnością, kosztami, elastycznością i wydajnością dostępnych zasobów. Przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość wdrażania ich stopniowo, zgodnie z potrzebami biznesowymi i własnymi planami inwestycyjnymi.

Oracle Exalogic Elastic Cloud: rozwiązanie dla centrum przetwarzania danych XXI wieku

Aby sprostać problemom, z którymi borykają się obecnie centra przetwarzania danych, dostawcy muszą umożliwić realizację potrzeb biznesowych oraz informatycznych w przedsiębiorstwach, zapewniając im doskonałe technologie i przyczyniając się do zwiększenia ich zyskowności.

Oracle Exalogic Elastic Cloud to drugie rozwiązanie w modelu engineered system. Pierwszym jest bijąca rekordy wydajności Oracle Exadata — najszybciej rozwijający się produkt w historii Oracle. Systemy engineered łączą sprzęt serwerowy, oprogramowanie, funkcje sieciowe i pamięć masową w jedno rozwiązanie, pozwalające na nieosiągalne wcześniej wydajności tak by sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie klienci. Oracle Exalogic Elastic Cloud to rozwiązanie Oracle przeznaczone do warstwy aplikacji.

Systemy engineered przyspieszają konfigurację i zwiększają wydajność

Oprócz zapewnienia wyjątkowej szybkości i wydajności, Oracle Exalogic znacznie redukuje nakłady pracy i czasu działów IT niezbędne do zainstalowania środowisk aplikacji i zarządzania nimi. Oracle Exalogic to rozwiązanie dostosowane do różnych rodzajów obciążeń, nie ma więc potrzeby konfigurowania parametrów do konkretnego środowiska. Czas budowania takiego środowiska można obniżyć nawet o 95%.

Efektem jest nie tylko mniejszy nakład pracy przy tworzeniu środowisk, ale też to, że wszyscy klienci korzystają z tej samej konfiguracji Oracle Exalogic, która została zoptymalizowana i przetestowana w Oracle, będąc wykorzystywaną także wewnętrznie przez firmę Oracle. Znacznie zmniejsza się przez to ryzyko błędów, upraszcza diagnozowanie i umożliwia bardziej wydajną i ekonomiczną eksploatację środowiska IT opartego na Oracle Exalogic.

Większa szybkość i przepustowość — osiągnięte dzięki specjalnym optymalizacjom sprzętu i oprogramowania — pozwalają klientom na wydajniejszą obsługę istniejących obciążeń z użyciem mniejszej ilości sprzętu. Mniej sprzętu to dodatkowe oszczędności na oprogramowaniu, ponoszonych kosztach utrzymania centrum przetwarzania danych i kosztach operacyjnych. Dzięki użyciu Oracle Exalogic łączne koszty mogą zostać obniżone nawet o 60%.

Utrzymanie bardzo wysokiej wydajności przy jednoczesnym rozwoju infrastruktury IT to kolejne wyzwanie, które występuje w dynamicznym środowisku biznesowym. Rozwój ten może polegać na zwiększaniu liczby użytkowników, przepustowości, natężenia ruchu WWW lub liczby transakcji. Niezależnie od sytuacji, Oracle Exalogic zapewnia infrastrukturę IT zdolną spełnić wszelkie wymagania w zakresie rozwoju.

Tak jak platforma Oracle Exadata Database Machine stała się standardem dla warstwy bazy danych Oracle, rozwiązanie Oracle Exalogic Elastic Cloud stanowi strategiczną platformę Oracle przeznaczoną do warstwy aplikacji biznesowych.

Sprzęt Oracle Exalogic Elastic Cloud

Sprzęt Oracle Exalogic jest montowany fabrycznie i dostarczany w standardowych konfiguracjach stelażowych 19 cali, 42U.

Każdy system Oracle Exalogic zawiera: określoną liczbę węzłów obliczeniowych z procesorami Intel, wysokowydajny podsystem pamięci dyskowej zorganizowanej w klastry oraz strukturę sieciową InfiniBand o wysokiej przepustowości.

Ponadto każdy system obejmuje wiele portów 10 GB Ethernet, które umożliwiają integrację z siecią centrum przetwarzania danych, a także porty 1GB Ethernet, służące do administracji systemu. Wszystkie systemy Oracle Exalogic są w pełni nadmiarowe na każdym poziomie, a ich konstrukcja zoptymalizowana została tak by nie było punktów podatnych na awarie.

Maksymalne możliwości komunikacyjne: technologia InfiniBand stanowi fundament środowiska Oracle Exalogic Elastic Cloud. Zapewnia ona nie tylko niezwykle szybką i przepustową sieć łączącą wszystkie elementy sprzętowe w systemie, lecz także gwarantuje dużą skalowalność, elastyczność i izolowanie poszczególnych aplikacji. Połączone rozwiązania Oracle Exalogic Elastic Cloud oraz Oracle Exadata Database Machine wykorzystują komunikację InfiniBand, aby uzyskać najszybsze możliwe połączenia sieciowe.

Maksymalna skalowalność: Zdolność do szybkiego rozwoju centrów obliczeniowych bez obniżania wydajności zastosowanych rozwiązań to szczególnie mocna strona Oracle Exalogic Elastic Cloud. Wdrożenie można zacząć od wstępnej konfiguracji w postaci jednej czwartej stelaża (quater rack), a potem łatwo i bez wielkiego ryzyka przejść do połowy (half rack) lub pełnej wersji (full rack), a nawet do środowiska składającego się aż z 8 pełnych maszyn Oracle Exalogic.

Oprogramowanie Oracle Exalogic Elastic Cloud

Oprogramowanie Oracle Exalogic Elastic Cloud odgrywa kluczową rolę w całym rozwiązaniu. Nie składa się ono z pojedynczego programu, lecz stanowi pakiet optymalizacji wielu składników całego zestawu aplikacji, w tym warstwy sieciowej, systemów operacyjnych, maszyn JVM i innych elementów.

Głównym zadaniem oprogramowania Oracle Exalogic jest zagwarantowanie pełnej integracji warstwy oprogramowania ze sprzętem, na którym ono bazuje. Ma to na celu wyeliminowanie potencjalnych wąskich gardeł w całym systemie, a w rezultacie — zapewnienie najwyższej wydajności w warstwie aplikacji. Wprowadzone optymalizacje są w pełni przezroczyste dla aplikacji i nie wymagają zmian w kodzie lub uruchamianych programach. Aplikacje i oprogramowanie działające w systemach operacyjnych Oracle Linux 5.5 lub Solaris 11 Express x86 będą działać w środowisku Oracle Exalogic bez modyfikacji.

Idealne rozwiązanie do platform Java i oprogramowania Oracle Fusion Middleware: Java to obecnie najpopularniejsza i najpowszechniej stosowana przez przedsiębiorstwa technologia wdrażania aplikacji. Oracle Fusion Middleware jest oprogramowaniem w całości wdrażanym na platformie Java i opartym na najlepszym na rynku serwerze aplikacji Oracle WebLogic Server. Rozwiązanie Oracle Exalogic zostało zaprojektowane od podstaw z myślą o zapewnieniu idealnego środowiska dla biznesowych aplikacji Java i infrastruktury Java.

Strategiczna platforma dla aplikacji biznesowych Oracle: Cała oferta aplikacji Oracle jest zaprojektowana z myślą o wdrażaniu w środowisku Oracle Exalogic. W pełni obsługiwane są aplikacje, takie jak Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel i JD Edwards, podobnie jak coraz szersza gama aplikacji branżowych, takich jak Oracle Meter Data Management dla branży usług komunalnych albo ATG Commerce dla handlu detalicznego.

Optymalizacje oprogramowania Oracle Exalogic Elastic Cloud eliminują ograniczenia wydajności i skalowalności, których nie dałoby się w opłacalny sposób usunąć przy użyciu tradycyjnej infrastruktury aplikacji. Oprogramowanie warstwy pośredniej i aplikacje Oracle mogą teraz w pełni wykorzystać zalety zaawansowanego sprzętu, co zapewnia doskonale zrównoważony, specjalnie zaprojektowany system programowo-sprzętowy.

Zarządzanie środowiskiem Oracle Exalogic Elastic Cloud

Oracle Enterprise Manager umożliwia zarządzanie różnymi komponentami (od aplikacji do dysków) za pomocą jednej infrastruktury administracyjnej: Enterprise Manager Grid Control oraz Ops Center. Oracle Enterprise Manager umożliwia monitorowanie każdego elementu sprzętu, oprogramowania i aplikacji w środowisku Oracle Exalogic. Elementy te mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym, a klient ma do dyspozycji opcję automatycznego zgłaszania ich stanu do działu asysty technicznej Oracle, który zajmuje się prewencyjnym serwisem systemu. Dzięki integracji z działem asysty technicznej Oracle, produkt Oracle Enterprise Manager może instalować przetestowane pakiety poprawek dostosowane do potrzeb środowiska Oracle Exalogic i obejmujące każdą jego warstwę — od oprogramowania wbudowanego do urządzeń, aż do oprogramowania maszyny JVM, serwera aplikacji, najwyższych warstw oprogramowania Oracle Fusion Middleware oraz aplikacji Oracle.

Dowiedz się więcej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz