niedziela, 29 stycznia 2012

Elastyczność znaczy wydajność


Folia Grace, Vice President, Applications Marketing w Korporacji Oracle, odpowiada na pytania Michała Tomaszkiewicza z redakcji dwutygodnika IT Reseller.

Co dostrzega obecnie Oracle przyglądając się rynkowi aplikacji biznesowych?

W tej chwili widzimy dwa główne trendy na rynku. Pierwszy z nich narzucany jest głównie przez sytuację makroekonomiczną. Niespokojne czasy są zagrożeniem, ale także i szansą – wschodzące gospodarki radzą sobie zdecydowanie lepiej, niż dojrzałe, potrzeba jest zdecydowanie większej elastyczności, innowacyjności oraz inicjatywy. W dojrzałych gospodarkach, gdzie nie ma co liczyć na zwiększenie chłonności rynku, jedynym sposobem na polepszenie wyników jest przejęcie klientów swojej konkurencji. Wszystko dzieje się obecnie bardzo szybko.
Drugi z widocznych na świecie trendów związany jest bezpośrednio z technologią. Mowa tutaj przede wszystkim o zwiększającej się mobilności stylu życia, zarówno w obszarze prywatnym, jak i zawodowym. Wiąże się z tym ponadto eksplozja informacyjna – ludzkość generuje coraz większą ilość danych, które z jednej strony trzeba przechować, z drugiej zaś – zrozumieć. Stąd zapotrzebowanie na zaawansowane i szybkie systemy BI, które pozwolą na przeanalizowanie danych i błyskawiczne wyciągnięcie wniosków na ich podstawie.

Czy mobilność wpływa także na sposób, w jaki biznes korzysta z narzędzi analitycznych?

Tak, oczywiście. Nasze najnowsze rozwiązania dostosowane są do pracy zarówno na tabletach, jak i smartfonach. I nie mówimy tutaj tylko o samej możliwości korzystania z danej aplikacji: przeprowadziliśmy badania i określiliśmy, jakie role pełnią pracownicy korzystający z poszczególnych typów urządzeń. W zależności od określonego scenariusza wykorzystywania przygotowaliśmy różne szablony wyświetlania oraz udostępniania informacji.
Naszą ideą jest dostarczanie tylko tych danych, które są dla danego pracownika niezbędne, bez rozpraszania go informacjami będącymi w istocie tylko szumem informacyjnym. Na przykład przedstawiciel handlowy zajmuje się głównie realizacją transakcji; można to bez przeszkód przeprowadzić za pomocą telefonu, gdzie wyświetlone zostaną dane niezbędne do zawarcia umowy. Nie ma sensu pokazywać i udostępniać w tym momencie narzędzi sprawozdawczych, gdyż i tak pracownik nie będzie miał możliwości odpowiedniego ich wykorzystania. Dostosowujemy interfejs użytkownika i dostępne narzędzia do roli, jaką w danej chwili pełni pracownik.

Jak w praktyce wygląda ten system w nowych aplikacjach Oracle?

Wprowadzamy dużo nowości. Najważniejszą z nich są aplikacje nazwane Fusion, które są już dostępne na rynku. Wykorzystujemy tutaj zupełnie nową architekturę systemową, na której powstało już ponad 100 różnych modułów. To właśnie zastosowanie modułów opartych na modelu serwisów biznesowych pozwala na tak dobre dostosowanie przekazywanych danych do potrzeb odbiorcy. W skrócie: pokazujemy co pracownik powinien wiedzieć, co powinien w danej chwili zrobić, jak powinno to być wykonane oraz kto może mu w tym zadaniu pomóc. Ostatnia opcja pozwala połączyć się z osobami, które mają odpowiednie kompetencje aby wspomóc w wykonywaniu zadania. Pokazujemy tylko to, co w danej chwili jest przydatne dla użytkownika.
Zaletą takiego podejścia jest także możliwość wykorzystania nowych modułów obok już istniejących rozwiązań, tak aby stopniowo przyzwyczajać pracowników do zmiany filozofii pracy. Większość klientów nie ma zbyt wiele doświadczenia z aplikacjami zbudowanymi w modelu Service Oriented Architecture, zapoznanie się z modułami rozszerzającymi możliwości obecnie używanych systemów daje im okazję do oswojenia się ze sposobem, w jakim będą pracować w przyszłości. Wielu klientów decyduje się na próbne wykorzystanie nowych rozwiązań w wybranych działach swojej organizacji, traktując to jako test i swego rodzaju przetarcie ścieżki przed całościową migracją.

Jak nowe rozwiązania wpisują się w coraz popularniejszy model usług w chmurze?

Aplikacje Fusion zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dać klientowi wybór, czy chce korzystać z nich jako z usługi w chmurze, czy też woli tradycyjnie zainstalować je na swoich serwerach i komputerach. Fusion jest już używane przez 200 przedsiębiorstw, wśród nich znajdziemy wszystkie możliwe scenariusze korzystania: on premise, w chmurze, a także rozwiązania hybrydowe.
Otoczenie prawne sprawia czasami, że części informacji dane instytucje i podmioty nie mogą przetrzymywać poza swoją siedzibą, dlatego też bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej elastyczności rozwiązań, pozwalającej na dostosowanie sposobu użytkowania do specyfiki klienta. Taką sytuację mamy w Polsce, gdzie większość klientów wciąż jeszcze preferuje tradycyjne rozwiązania, czyli zakup licencji i uruchomienie oprogramowania na swoich maszynach. Widzimy także trend w budowanie chmury prywatnej.

Jak w praktyce pomysł na nowy interfejs wpływa na wydajność pracy?

Przeprowadziliśmy serię testów i analiz, rozpatrując różne scenariusze, rodzaje użytkowników i specyficzne warunki pracy i okazało się, że dostarczenie pracownikom tylko i wyłącznie informacji przydatnych im w danym etapie pracy przekłada się na zwiększenie produktywności od 25 do 60 procent w porównaniu do użytkowania tradycyjnych rozwiązań. Do tego dochodzą jeszcze aspekty, które trudno dokładnie zmierzyć – dostęp do wiedzy i ekspertyzy odpowiednich osób może znacząco zminimalizować czas niezbędny do przygotowania przez pracownika konkretnego działania. Widzimy tutaj ogromny potencjał usprawnienia pracy, jako że ze statystyk wynika, iż obecnie 50 procent czasu w pracy poświęcane jest na szukanie odpowiednich informacji. W naszym rozwiązaniu podajemy im możliwość pozyskania odpowiedzi niemal natychmiast.

Kiedy aplikacje Fusion będą dostępne w Polsce?

Można się z nimi zapoznać już teraz, prowadzimy pierwsze wdrożenia. Aplikacje Fusion dobrze wpasowują się w potrzeby średnich i dużych polskich przedsiębiorstw, to właśnie spośród tego grona wywodzą się klienci, którzy jako pierwsi zdecydowali się na zastosowanie nowych rozwiązań. W przyszłości popularność Fusion będzie rosła jeszcze bardziej, jako że pracujemy nad lokalizacją modułów, tak by były dostępne w polskiej wersji językowej.
Z naszych doświadczeń wynika, że klienci poszukują przede wszystkim rozwiązań, które są atrakcyjnie wyceniane i których wdrożenie trwa szybko. Poszukują także systemów, które mogą być w prosty sposób dostosowane do ich specyficznych wymagań, wynikających na przykład z branży, w której pracują. Odpowiedzią na te wszystkie potrzeby jest modułowa konstrukcja aplikacji Fusion.

Wywiad z Folią Grace odbył się w czasie konferencji Oracle Day w Warszawie 27 października 2011 r.
Można go przeczytać także na stronach czasopisma IT Reseller.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz