wtorek, 21 lutego 2012

Oracle GoldenGate w instytucjach finansowych


W dziedzinie oprogramowania dedykowanego dla rynku usług finansowych, jednym z najważniejszych zadań systemów IT jest zapewnienie jak największej dostępności informacji. Oczywiście, powiększanie dostępności nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa danych, co wcale nie ułatwia zadania. Od ponad dwóch lat w ofercie Oracle znajduje się GoldenGate - produkt, który umożliwia realne sięgnięcie ponad tą wysoko zawieszoną poprzeczką wymagań.

Oracle GoldenGate jest wysoce wyspecjalizowanym narzędziem do replikacji baz danych. Doskonały efekt swego działania zawdzięcza - rozwijanym przez wiele lat, mechanizmom kopiowania danych w heterogenicznych środowiskach bazodanowych.
Wysoka specjalizacja produktu umożliwiła osiągniecie unikalnych właściwości w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Instytucje finansowe na całym świecie doceniły już elastyczność i funkcjonalność Oracle GoldenGate, tworząc przy jego pomocy trzon swojej infrastruktury IT. Wystarczy wspomnieć wdrożenie w Bank of America, gdzie GoldenGate jest odpowiedzialny za synchronizację danych pomiędzy 18 tysiącami bankomatów, a centralną bazą banku, dodatkowo tworząc 4-krotną replikację głównych baz w ramach polityki Disaster Recovery. Na rynku polskim Oracle GoldenGate występuje wszędzie tam, gdzie używany jest system płatności Base24 brytyjskiego potentata ACI.

Korzyści biznesowe

Dla użytkownika biznesowego, efektem działania Oracle GoldenGate jest wrażenie pełnej integracji w czasie rzeczywistym danych pochodzących z wielu różnych systemów firmowych. Nie ma tu większego znaczenia rodzaj bazy danych, środowisko systemowe - Oracle GoldenGate obsługuje większość dostępnych na rynku rozwiązań bazodanowych. Bardzo ważne jest to, że lista współpracujących systemów ciągle się powiększa - obsługiwane są zarówno wersje już historyczne (np Oracle 8i, SQL Server 2000), jak i najnowsze produkty.

Technologia GoldenGate umożliwia utrzymywanie wszystkich ważnych danych biznesowych w kilku lokalizacjach jednocześnie, przy czym każda zmiana dokonana w jednym miejscu jest natychmiast aktualizowana w pozostałych. W rezultacie, podczas nagłej awarii systemu podstawowego, jego funkcjonalność natychmiast przejmuje system zapasowy, dzięki czemu ewentualne awarie są praktycznie niezauważalne dla użytkowników. Podobnie, wszystkie czynności serwisowe dla aplikacji można wykonywać bez konieczności wyłączania którejkolwiek z części składowych, czyli bez przerw technicznych.

Oracle GoldenGate umożliwia zastosowaniu wielu scenariuszy - tworzenie jednej lub wielu baz rozproszonych z jednej źródłowej, tworzenie dwóch (lub więcej) aktywnych równoległych baz danych, zasilanie hurtowni danych, dzielenie baz danych na potrzeby raportowe zdecentralizowanych struktur. Różnorodność zastosowań można podsumować następująco: Oracle GoldenGate sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebujemy idealnej kopii lub wielu kopii bazy danych, zaś baza docelowa może być zasilana w sposób ciągły, praktycznie online.

Wieloplatformowość umożliwia budowanie środowisk bazy danych na potrzeby testów, upgrade-ów oraz migracji pomiędzy środowiskami – takiej, jak np. migracja bazy z Oracle 10i na platformie X86 na Oracle 11R2 z systemem Solaris bez przerwy w działaniu aplikacji. Rozwiązanie Oracle GoldenGate umożliwia także masową transformację dużych ilości danych "w locie". Dostępny jest szereg narzędzi i funkcji, które potrafią dokonać przekształceń danych już podczas replikacji. Docenią to zwłaszcza projektanci hurtowni danych i środowisk raportowych, ponieważ wysoką jakość danych i ich pożądany kształt można osiągnąć już na etapie zasilania hurtowni.

Jak to działa

Z technicznego punktu widzenia istotą działania Oracle GoldenGate jest odczytywanie danych z dzienników powtórzeń powstających podczas normalnej pracy bazy danych. Mówiąc wprost, Oracle GoldenGate monitoruje zmiany zachodzące na źródłowej bazie danych oraz umie powtórzyć analogiczny proces na docelowej. Metoda ta jest znana jako Change Data Capture.
Nie powstają w tym procesie żadne dodatkowe zapytania, które mogłyby dodatkowo obciążyć bazę źródłową. Proces odczytu zmienionych danych jest całkowicie niezależny od głównej bazy, źródło informacji o zmianach w bazie stanowią pomocnicze pliki, powstające w trakcie normalnej pracy bazy. Ta cecha stanowi kluczową wartość oprogramowania – przezroczystość w stosunku do monitorowanej bazy.

Replikacja z użyciem Oracle GoldenGate może być przeprowadzana równolegle, dzięki zdefiniowaniu większej liczby procesów pozyskujących dane oraz stosując mechanizm podziału obciążenia dla procesu zapisywania danych do systemów docelowych. Znacznie ułatwia to dostosowanie rozwiązania do specyficznych potrzeb i wymagań. Dodatkowo chcąc wprowadzić dalsze oszczędności możemy także dane skompresować. Docenią to projektanci rozwiązań rozproszonych na znacznych odległościach.

Bardzo ważną cechą produktu jest dbałość o synchronizację danych. Oracle GoldenGate posiada mechanizmy gwarantujące zgodność baz, nawet w lokalizacjach oddalonych geograficznie, w niesprzyjających i niestabilnych środowiskach. W tym celu są przygotowane metody kolejkowania oraz kontroli operacji. Szczególną przydatność Oracle GoldenGate pokazuje zwłaszcza wtedy, gdy wymagana jest replikacja ciągła w czasie rzeczywistym (on-line) pomiędzy wieloma systemami źródłowymi i docelowymi różnych dostawców. Gdy używamy Oracle GoldenGate, na drugi plan schodzą problemy unifikacji i integracji różnych środowisk. Wystarczy określić rodzaj i wersję bazy źródłowej oraz docelowej i uruchomić proces przepływu danych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo replikacji, proces przesyłania oraz tworzenia kopii danych pomiędzy systemami może być zaszyfrowany.

Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność: przenosi dane w ułamku sekundy i pozwala uniknąć spadku wydajności systemów źródłowych i sieci poprzez rejestrowanie tylko faktycznie zmienionych danych z dzienników transakcji. W efekcie obniża koszty infrastruktury i zapewnia lepszy wgląd w działalność biznesową, udostępniając aktualne dane.

Niezawodność: zapewnia integralność transakcji podczas przenoszenia i dostarczania danych; wykorzystuje mechanizm punktów kontrolnych na wypadek zakłóceń i nieprzewidzianych przerw, aby kontynuować przenoszenie danych od punktu, w którym je przerwano. Funkcje te minimalizują ryzyko utraty danych, która mogłaby wywrzeć szczególnie niekorzystny wpływ na działalność firmy.

Heterogeniczność: obsługuje różne systemy i bazy danych – także Open Source oraz bazy danych starszego typu na wszystkich głównych platformach. Dzięki swojej elastyczności umożliwia stosowanie jednej wspólnej technologii do integracji i replikacji danych w czasie rzeczywistym w całym przedsiębiorstwie, upraszczając infrastrukturę i całkowity koszt jej posiadania (TCO), jednocześnie zaspokajając potrzeby stale zmieniających się środowisk informatycznych.

Technologia GoldenGate Software została włączona do pakietu Oracle Data Integration, dzięki czemu całość oferuje kompleksową platformę do integracji danych w czasie rzeczywistym i bezproblemowo współpracuje z komponentami Oracle Fusion Middleware. Z technologii Oracle Data Integration korzysta dziś ponad 5000 klientów. Technologie te, w tym rozwiązanie Oracle Data Integrator Enterprise Edition i rozwiązanie Oracle GoldenGate, stanowią podstawę działającej w czasie rzeczywistym wydajnej hurtowni danych oraz rozwiązań do analizy danych biznesowych klasy BI, które coraz częściej są uważane za niezbędne w codziennej pracy instytucji finansowych.

Typowe zastosowania

Migracje i upgrade w czasie rzeczywistym – zasilanie strumieniem danych różnych wersji baz umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy zawsze aktualnymi środowiskami. Dotyczy to również prac serwisowych – w czasie gdy podstawowy serwer jest modernizowany, można pracować na kopii, zaś Oracle GoldenGate zadba o synchronizację danych po powrocie podstawowego serwera do normalnego działania.
Active/Active i Disaster Recovery – łatwość osiągnięcia dwóch lub więcej kopii głównej bazy danych pozwala na wdrożenie zaawansowanych metod typu Disaster Recovery oraz przełączaniem się pomiędzy zreplikowanymi bazami.
Raportowanie i zasilanie hurtowni danych – szybka aktualizacja kopii bazy głównej pozwala na wdrożenie systemów raportowania w czasie rzeczywistym bez obciążania głównej bazy, odpowiedzialnej za gromadzenie nowych transakcji. Tworzone kopie bazy mogą być zoptymalizowane pod kątem raportowania i odczytu danych, podczas gdy baza źródłowa może być dostosowana do szybkich zapisów.
Dystrybucja danych do rozproszonych centrów – dane mogą być łatwo filtrowane i dostosowywane, dlatego też Oracle GoldenGate jest doskonałym wyborem dla firm które chciałyby udostępnić części danych np. w oddziałach. Replikacja nie musi odzwierciedlać całości bazy źródłowej, możemy stworzyć ograniczone filtrem strumienie zgodnie np. ze strukturą organizacyjną.

Dowiedz się więcej
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz