czwartek, 10 maja 2012

Oracle Database Appliance (ODA) - jak to działa?


Rozwiązanie Oracle Database Appliance łączy w jednej obudowie bazę danych Oracle 11g z systemem operacyjnym, serwerami oraz komponentami sieciowymi, oferując przy tym niezawodność i bezpieczeństwo danych przy możliwie małym nakładzie finansowym.


Szczegóły techniczne
Oracle Database Appliance (ODA) składa się z dwóch serwerów. Każdy serwer posiada dwa sześciordzeniowe procesory Intel Xeon X5675 o taktowaniu 3,06 GHz oraz wyposażony jest w 96 GB pamięci operacyjnej. Pojedynczy serwer posiada dwa dyski twarde SATA o pojemności 500 GB każdy na potrzeby systemu operacyjnego a także 4 TB użytecznej pamięci dyskowej z możliwością tworzenia potrójnych kopii lustrzanych oraz cztery dyski SSD o pojemności 73 GB na potrzeby wydajnego przetwarzania dzienników powtórzeń. Serwery są ze sobą połączone wewnętrznym interconnectem na potrzeby komunikacji klastrowej, opartym o technologię 1 GbE - przy czym każdy z nich zapewnia zewnętrzną komunikację sieciową w technologii 1 GbE oraz 10 GbE.
ODA ma fabrycznie zainstalowany system operacyjny Oracle Enterprise Linux w wersji 5.8 oraz bazę danych Oracle Database Enterprise Edition 11.2.0.3, która w zależności od konfiguracji może pracować jako pojedyncza instancja lub w systemie klastrowym. Konfigurację i monitoring bazy danych umożliwia narzędzie Oracle Appliance Manager.


Model Pay-as-you-grow
Firma Oracle oferuje swoim klientom unikatowe rozwiązanie “pay-as-you-grow”, które pozwala na licencjonowanie określonej liczby rdzeni procesora, począwszy od dwóch, a skończywszy na maksymalnie 24. Oracle dostarcza urządzenie z dostępnymi 24 rdzeniami a użytkownik za pomocą strony My Oracle Support i oprogramowania Oracle Appliance Manager ustala liczbę rdzeni zależną od jego potrzeb. Należy pamiętać, że po początkowym ustaleniu liczby rdzeni procesora możliwe jest tylko jej zwiększanie. Oracle udostępnia kilka predefiniowanych rozmiarów urządzenia: very small, small, medium, large, very large. Modele te są stworzone z użyciem dobrych praktyk stosowanych przez firmę Oracle.


Funkcja call-home
Oracle Database Appliance jest wyposażony w funkcję “call-home”. Gdy wystąpi problem natury fizycznej, bądź też związany z nieprawidłowym działaniem oprogramowania, Oracle Appliance Manager zbiera wszystkie logi i umieszcza je w jednym archiwum, a następnie wysyła do Oracle Support. Rozwiązanie to umożliwia szybką diagnozę problemu i skraca do minimum czas potrzebny na jego rozwiązanie.


One-command patching
W porównaniu do tradycyjnych systemów, gdzie proces instalacji patch'y jest dość skomplikowany, ODA umożliwia ich instalowanie przy użyciu jednej komendy (one-command patching). Oracle Appliance Manager wyłączy serwer na ten czas, a po zakończeniu operacji automatycznie przywróci działanie serwera. W zależności od konfiguracji bazy danych (Single Instance, RAC lub RAC One Node) proces ten należy wykonać na jednym lub dwóch serwerach.


Zewnętrzne zasoby dyskowe
Oracle Database Appliance umożliwia dołączenie zewnętrznych zasobów dyskowych przy użyciu protokołu NFS (Network File System). Należy przy tym pamiętać, że wartość I/O latency ulegnie zmianie (powiększy się). Podczas działania systemu bazodanowego wymaga się, aby wybrane dane były dostępne w czasie rzędu kilku milisekund. Problem nierównomiernego rozkładu czasu dostępu do plików danych można rozwiązać stosując paradygmat HSM (Hierarchical Storage Management). Według HSM administrator bazy danych powinien umieścić ważne dane na wewnętrznych zasobach dyskowych a te, które są dla nas mniej ważne na dyskach NFS.


Database Cloud Computing
Urządzenie Oracle Database Appliance może być platformą do implementacji Oracle Database Cloud Computing. Database Cloud umożliwia konsolidację serwerów, przestrzeni dyskowych oraz baz danych w jedną, współdzieloną infrastrukturę. Konsolidacja umożliwia centralizację składowania i zarządzania danymi. Konsolidacja zapewnia maksymalną wydajność i maksymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych. Pozwala na zmniejszenie nakładów finansowych związanych z zarządzaniem wieloma systemami. 


Podsumowanie
Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione cechy należy zauważyć, iż Oracle Database Appliance pozwala przedsiębiorstwom czerpać liczne korzyści po jego wdrożeniu. Umożliwia obsługę aplikacji przez bezpieczną i niezawodną bazę danych, zapewnia ciągłość biznesową oraz - co najważniejsze, redukuje do minimum całkowity koszt wdrożenia systemu.


Artykuł został napisany przez ekspertów firmy GridwiseTech, partnera Oracle.


Dowiedz się więcej 
Pełna wersja artykułu na stronach GridwiseTech
ODA w strefie wiedzy GridwiseTech
Blog GridwiseTech poświęcony rozwiązaniom Oracle

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz