środa, 27 czerwca 2012

Nowoczesne systemy IT dla samorządówKlasą aplikacji, którymi ostatnio interesują się samorządy, są systemy elektronicznego obiegu dokumentów (EZD, ESOD). 


Wynika to głównie z faktu, że posiadane obecnie w urzędach systemy zostały wdrożone wiele lat temu i nie zawsze przystają do dzisiejszych wymagań, dlatego wymagają wymiany na bardziej nowoczesne. Zastanówmy się przy okazji, co oznacza termin "nowoczesność" w przypadku systemów tej klasy. Na pewno nie chodzi o tu rozwiązanie monolityczne, które po wdrożeniu stanie się kolejnym silosem informacyjnym. Dzisiaj kładzie się nacisk na interoperacyjność, procesowość oraz neutralność technologiczną. 


Z punktu widzenia nowoczesnej informatyki, najbardziej właściwym podejściem jest wdrożenie rozwiązania w duchu architektury zorientowanej na usługi, zwanej w skrócie SOA. W infrastrukturze zbudowanej w tym modelu pojawia się szereg modułów specjalizujących się w konkretnym zadaniu - są to przykładowo: repozytorium dokumentów do zarządzania dokumentami, narzędzia do integracji z pozostałymi systemami, silnik procesów biznesowych dla implementacji procesów obiegu spraw i dokumentów oraz moduł portalu dla potrzeb stworzenia wirtualnego biurka dla urzędnika. Poszczególne moduły są połączone w poszanowaniu otwartych standardów. Interoperacyjność staje się więc faktem, a pozyskane we wdrożeniu instrumentarium integracyjne pozwoli namówić do współpracy także inne systemy infrastruktury IT. 


Procesowością z kolei zajmuje się silnik procesów biznesowych, dając przy okazji poręczne narzędzia umożliwiające optymalizację samych procesów, mierzenie efektywności oraz - co ważne, narzędzia zapewniające tak pożądaną przez administrację publiczną transparentność. Oznacza to dostęp do dokumentów, a przynajmniej dostęp do informacji o tym, kto i jak podejmuje poszczególne decyzje. A skoro rozwiązanie, to zestaw standardowych modułów połączonych w standardowy sposób, to spełniony zostaje także postulat neutralności technologicznej - moduły można wymieniać na inne, zgodne z otwartymi standardami, wymieniać można także firmę która wdrożyła i utrzymuje konkretne rozwiązanie.


W dużych projektach informatycznych prowadzonych w samorządach, jakimi bez wątpienia są wszelkie projekty o zasięgu regionalnym (np. Wrota Regionalne), podejściem uzasadnionym ekonomicznie i jakościowo jest budowa systemu w modelu chmury prywatnej. W modelu takim system zostaje fizycznie umieszczony w określonym centrum przetwarzania danych (zwykle w tych przypadkach w serwerowniach Urzędu Marszałkowskiego), a beneficjenci projektu korzystają z niego w sposób zdalny. W związku z takim podejściem, istotną rolę odgrywają nowoczesne narzędzia do tworzenia i zarządzania chmurami prywatnymi, wysokowydajne platformy aplikacyjne oraz oprogramowanie użytkowe zdolne do działania w tak skonsolidowanym środowisku.


Napisz do autora
Marek Sokołowski, odpowiedzialny w Oracle Polska za sprzedaż oprogramowania warstwy pośredniej Oracle Fusion Middleware.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz