piątek, 13 lipca 2012

Oracle prezentuje raport "Duże ilości danych (Big data), większe możliwości"
Zakłady energetyczne dostrzegają możliwości wykorzystania dużych ilości danych do usprawnienia zarządzania działalnością operacyjną; badania wykazały że inteligentne sieci elektroenergetyczne powodują 180-krotny wzrost ilości gromadzonych danych.


Firma Oracle opublikowała raport pt. "Big Data, Bigger Opportunities: Plans and Preparedness for the Data Deluge" (Duże ilości danych, większe możliwości: plany i przygotowania do obsługi zalewu danych) zawierający wyniki badań, w których wzięło udział 151 członków dyrekcji północnoamerykańskich zakładów energetycznych, które wdrożyły u siebie program inteligentnych liczników. 
Inteligentne sieci elektroenergetyczne (smart grid) generują lawinowo rosnące ilości danych ? objęte badaniami zakłady energetyczne zwiększyły częstotliwość gromadzenia danych z liczników średnio 180-krotnie i mają dostęp do wielu nowych typów informacji. 
Raport pt. "Duże ilości danych, większe możliwości" to pierwszy z przygotowywanej przez Oracle serii dokumentów pt. "Utility Transformations". W kolejnych publikacjach z tej serii Oracle zamierza przeanalizować sposób wykorzystywania przez zakłady energetyczne informacji wygenerowanych przez inteligentne sieci elektroenergetyczne w celu zwiększenia sprawności organizacyjnej, zapewnienia bardziej niezawodnej obsługi oraz zacieśnienia kontaktów z klientami.


Celem badania było dokonanie oceny:
* percepcji wpływu "dużych ilości danych" na działalność biznesową;
* gotowości do obsługi wzrostu ilości gromadzonych danych;
* planów wyciągnięcia maksymalnych korzyści ze zgromadzonych danych w celu sprawniejszego docierania do klientów, skuteczniejszego komunikowania się z nimi oraz ich lepszej obsługi.


Najważniejsze wnioski z badań
* Zakłady energetyczne, które wdrożyły u siebie program inteligentnych liczników twierdzą, że są w pewnym stopniu przygotowane do zarządzania zalewem danych ? oceniają stopień tego przygotowania na 6,7 w skali od 1 do 10.
* 45% uczestniczących w badaniu zakładów energetycznych wciąż ma problemy z odpowiednio szybkim przekazywaniem informacji swojej kadrze kierowniczej, a 50% twierdzi, że traci okazje do dostarczania klientom przydatnych informacji.
* Inteligentne liczniki są źródłem strumienia ważnych informacji biznesowych, takich jak dane na temat awarii sieci (78%), poziomu napięcia (73%), niepożądanych ingerencji (63%) oraz dane diagnostyczne (56%), które mogą pomóc w usprawnieniu eksploatacji sieci i w zwiększeniu zadowolenia klientów. 
* Zakłady energetyczne widzą potrzebę zwiększenia swojej zdolności do przekształcania zgromadzonych informacji w przydatne dane analityczne oraz do wykorzystania tych danych do podejmowania decyzji strategicznych. 64% respondentów stwierdziło, że jest to jeden z ich trzech najważniejszych priorytetów. 
* Mogą w tym pomóc systemy do zarządzania danymi z liczników (Meter Data Management ? MDM). Spośród zakładów energetycznych, które wdrożyły u siebie taki system, 70% twierdzi, że są przygotowane do skutecznego zarządzania ogromnymi ilościami danych, natomiast w przypadku zakładów, które nie mają takiego systemu, twierdzi tak jedynie 51% badanych.
* W ciągu następnych pięciu lat zakłady energetyczne planują wykorzystać dane z inteligentnych sieci elektroenergetycznych w celu poprawy obsługi klientów poprzez działania takie jak: wprowadzanie programów reagowania na popyt, prognozowanie popytu, zapewnianie zgodności z przepisami oraz minimalizacja liczby awarii sieci.


Pobierz raport:
Utility Transformations - Big Data, Bigger Opportunities: Plans and Preparedness for the Data Deluge

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz