wtorek, 5 marca 2013

Przełomowe technologie ITDyrektorzy IT przedsiębiorstw i urzędów będą musieli dokonać wielu inwestycji w najnowocześniejsze, przełomowe technologie informatyczne, aby ich organizacje mogły stawić czoła najważniejszym wyzwaniom naszych czasów.

Informatyka korporacyjna rozwija się na co dzień metodą ewolucji - co jakiś czas dodaje się nieco mocy obliczeniowej, wymienia sprzęt i oprogramowanie na lepsze wersje, albo zastępuje stare modele nowszymi. Jednak co jakiś czas w informatyce następuje zmiana o charakterze przełomowym, która obala stary porządek i wprowadza całkiem nowe rozwiązania, niespotykane wcześniej.

Przełomowe technologie
Przykładem takiej zmiany może być wprowadzenie w latach 80. XX wieku relacyjnej bazy danych, jako głównego magazynu korporacyjnych informacji - umożliwiło to łatwe przeszukiwanie danych według zadanych kryteriów i ogromnie zwiększyło stopień ich zabezpieczenia. Inny przykład to zastosowanie modelu "klient-serwer" w firmowych systemach, dzięki czemu możliwa stała się jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługujących na terminalach tę samą aplikację (wspomnijmy, jaką rewolucję wprowadził ten model np. w systemach rezerwacji biletów).
Ostatni niedawny przełom o charakterze rewolucyjnym, to przejście większości aplikacji firmowych do tzw. architektury 3-warstwowej, co oznacza że można je obsługiwać przy użyciu przeglądarki WWW. Jest to w pewnym sensie rozszerzenie poprzedniego modelu, tym razem jednak użytkowników może być dowolnie wielu i mogą oni znajdować się w dowolnym miejscu świata - wszędzie tam gdzie jest zasięg sieci Internet.
Obecnie do gry wchodzą najnowsze przełomowe technologie, z których najważniejsze jest pojawienie się - zamkniętych w jednej niewielkiej obudowie, kompletnych zestawów do uruchamiania firmowych systemów informatycznych. W Oracle nazywamy takie urządzenia "systemami programowo-sprzętowymi". Takie systemy pozwalają na ok. 10-krotne przyspieszenie działania aplikacji i pozwalają na gromadzenie gigantycznych ilości informacji, do których można dotrzeć błyskawicznie dzięki ich przechowywaniu w pamięci, zamiast na dyskach.
Druga zaś kluczowa rewolucja, to Cloud Computing, czyli model przetwarzania komputerowego, w którym można dowolną aplikację, czy usługę informatyczną używać na zasadzie wykupienia miesięcznego abonamentu, zamiast instalować kompletny system w siedzibie firmy. Ogromnie zmniejsza to koszty IT i wprowadza kompletnie nową kulturę użytkowania systemów.

Duża zmiana rodzi opór
Każda nowa sytuacja ekonomiczna w jakiej znajdzie się organizacja, wymaga także zmiany w informatyce, stosowanej do obsługi jej działalności. Zmiany niewielkie, o charakterze ewolucyjnym, są bez problemu akceptowane przez dyrektorów IT, gdyż po pierwsze - nie wymagają przy wprowadzeniu dużych kosztów, po drugie - wydają się bardziej naturalne pod względem psychologicznym, jako oczywiste powiększanie zasobów IT wraz ze wzrostem biznesu.
Co innego zmiana przełomowa, wymagająca tak naprawdę zrezygnowania z tego co się budowało i dopieszczało przez lata i zainstalowania w jego miejsce całkiem nowych urządzeń, których obsługi trzeba się uczyć od nowa. 
Nic więc dziwnego, że Dyrektorzy ds. informatycznych konserwatywnie podchodzą do tego typu modernizacji technologii i niechętnie wdrażają przełomowe rozwiązania. Opór jest duży nie tylko ze względu na koszty, ale także z powodu poważnego zakłócenia ugruntowanego od lat sposobu funkcjonowania działu IT. Te fakty znajdują potwierdzenie w badaniach: np. z danych biura analitycznego IDC wynika, że budżety działów IT w Europie na 2012 r. nie zmieniły się lub wzrosły o zaledwie 1-2%. Świadczy to o tym, jak wielka jest niechęć do instalowania najnowszych urządzeń komputerowych.

Zmiany są nieuniknione
Niezależnie od tego, jak wielka jest niechęć dla adaptacji modelu chmury, czy instalacji systemów programowo-sprzętowych, działy IT będą musiały już za chwilę na poważnie zastanowić się nad ich zaakceptowaniem. Zmusza je do tego sytuacja w ekonomicznym otoczeniu, a zwłaszcza najnowsze zjawiska, charakterystyczne dla nowego stylu życia klientów i obywateli: mobilność (fakt masowego używania urządzeń przenośnych) oraz sieci społecznościowe (klienci w takich sieciach generują wielkie ilości potencjalnie wartościowych danych, które jednak trzeba umieć zmagazynować i przeanalizować).
Powyższe zjawiska w sensie technicznym sprowadzają się do jednego: firmy muszą zrobić coś, aby poradzić sobie z problemem zwanym Big Data - z szybko rosnącą ilością danych, nie posiadających na dodatek jednolitej struktury. Z analiz Oracle wynika, że tempo tego wzrostu wynosi nawet 40% rocznie - doprowadzi to do tego, że ilość gromadzonych i przetwarzanych danych wzrośnie przynajmniej 20-krotnie do roku 2020. 

Oracle sądzi, że przełomowe technologie, o których wcześniej była mowa, są jedynymi rozwiązaniami które potrafią poradzić sobie z wszystkimi wyzwaniami współczesności. O tym, że zestawy programowo-sprzętowe idealnie radzą sobie z lawiną danych, świadczy historia serwisu Allegro, w którym działają obecnie dwie maszyny Oracle Exadata, flagowy sprzęt programowo-sprzętowy dostarczany przez Oracle. Istotą działania Allegro jest szybkość odpowiedzi jego systemu IT na zapytania użytkowników - po zainstalowaniu Oracle Exadata czas odpowiedzi skrócił się średnio 50 razy (w niektórych przypadkach nawet 100-krotnie!).

Dowiedz się więcej
Rozwiązania Oracle dla chmury
Systemy programowo-sprzętowe
Aplikacje biznesowe Oracle działające w chmurze

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz