czwartek, 16 maja 2013

Odseparowane zasoby operacyjne ograniczają efektywność aplikacji w chmurze

Jednym z najważniejszych powodów, dla których firmy wdrażają aplikacje w chmurze, jest chęć poprawy elastyczności i efektywności operacyjnej. Aby określić, czy aplikacje udostępniane w chmurze spełniają te oczekiwania, firma Oracle nawiązała współpracę z analitykami z przedsiębiorstwa Dynamic Markets. Przeprowadzili oni ankietę z udziałem 1355 członków kadry kierowniczej z firm z całego świata, których przychody wynoszą co najmniej 65 mln USD. Badanie dowiodło, że odseparowane zasoby operacyjne często uniemożliwiają firmom uzyskanie lepszej wydajności biznesowej. Uwidoczniło również konieczność stosowania zintegrowanych aplikacji udostępnianych w chmurze. 

Raport zatytułowany "Cloud for Business Managers: the Good, the Bad, and the Ugly" (Chmura w oczach menedżerów biznesowych: dobra, zła i brzydka) dowodzi, że większość firm na całym świecie nie zintegrowała jeszcze odpowiednio aplikacji działających w chmurze we wszystkich swoich działach. Z tego względu wielu ankietowanych odnotowało niedostateczną efektywność operacyjną i problemy z wprowadzaniem innowacji.
W ankiecie wzięły udział przedsiębiorstwa z następujących krajów: Afryka Południowa, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Niemcy, Rosja, Singapur, kraje skandynawskie, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, USA i ZEA.


Najważniejsze wnioski 

Słaba integracja chmury wpływa na produktywność firmy. Ponad połowa (54%) respondentów stwierdziła, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ich dział odnotował przestój w pracy ze względu na problemy z integracją aplikacji w chmurze. Problemy te wpływały niekorzystnie również na działy niestosujące aplikacji tego typu. Kolejne 54% ankietowanych przyznało, że w ostatniej połowie roku zdarzyło im się nie dotrzymać terminów projektowych ze względu na podobne problemy związane z niedostateczną integracją aplikacji.
Odseparowane aplikacje stanowią przeszkodę dla innowacji. Znaczna większość (83%) ankietowanych nie była w stanie wydobyć maksymalnych korzyści ze stosowanych w ich dziale aplikacji udostępnianych w chmurze - 25% z nich przypisało ten fakt niedostatecznej integracji z innymi aplikacjami. Co ważne, 75% ankietowanych odnotowało problemy z wprowadzaniem innowacji w oparciu o aplikacje w chmurze, a co drugi (53%) za przyczynę tego stanu rzeczy uznał właśnie brak integracji. Jako szczególny problem ankietowani podkreślali fakt, że nie są w stanie zintegrować aplikacji w chmurze z innym oprogramowaniem firmy (36%), a także dostosować takich aplikacji do wyjątkowych potrzeb swoich przedsiębiorstw (33%).
Firmy funkcjonujące w oparciu o odseparowane procesy biznesowe tracą korzyści płynące z chmury. Ponad trzy czwarte (76%) ankietowanych stwierdziło, że wdrożyło aplikacje w chmurze, aby zapewnić pracownikom szybki dostęp do tych rozwiązań, natomiast 47% respondentów chciało uzyskać dostęp do bardziej odpowiedniego oprogramowania dla swoich działów. Kontrastuje to wyraźnie z ich doświadczeniami i uwidacznia, jak ważna jest eliminacja odseparowanych od siebie procesów biznesowych i aplikacji. 
Firmy chcą poprawić integrację aplikacji. Należy podkreślić, że większość firm zdaje sobie sprawę z konieczności lepszego zintegrowania funkcji i aplikacji biznesowych. Zdecydowana większość (81%) ankietowanych stwierdziła, że pełna integracja aplikacji ze sobą nawzajem i z innym oprogramowaniem w przedsiębiorstwie jest ważna. Połowa respondentów twierdzi, że integruje aplikacje w chmurze, aby móc uzyskać za jej pośrednictwem dostęp do danych innych działów z poziomu własnych aplikacji biznesowych, pozostałe 50% przedsiębiorstw w dalszym ciągu nie jest jednak w stanie zapewnić takiej integracji. 

Informacje dodatkowe
Oracle Cloud
Wypróbuj cloud.oracle.com
Pobierz raport "Cloud for Business Managers: the Good, the Bad, and the Ugly"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz