piątek, 3 maja 2013

Optymalizacja obsługi klienta wymaga udoskonalenia technologii

Sektor energetyczny zmienia się na naszych oczach. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i instytucje państwowe na całym świecie starają się sprostać rosnącym potrzebom energetycznym, uwzględniając przy tym niepewne poziomy zaopatrzenia. 

Jednocześnie dążą też do obniżenia emisji szkodliwych substancji przez wdrożenie inteligentnych sieci energetycznych. Europa Wschodnia nie jest tu wyjątkiem. Uważa się, że detaliczni sprzedawcy energii w Polsce do 2020 r. wyposażą w inteligentne liczniki 100% gospodarstw domowych i firm - czyli wyprzedzając harmonogram Unii Europejskiej.
Przejście na inteligentne sieci energetyczne stanowi zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla administracji publicznej spore wyzwanie logistyczne i finansowe. Potencjał w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, podniesienia niezawodności i optymalizacji obsługi klienta, a także maksymalizacji i generowania nowych strumieni przychodów jeszcze nigdy nie był jednak tak duży. Zwłaszcza w przypadku Europy Wschodniej wdrożenie tej nowej technologii odegra kluczową rolę w deregulacji rynku energii, ponieważ przedsiębiorstwa energetyczne zaczynają wymieniać starzejące się systemy informatyczne i rozliczać klientów z większą precyzją, a jednocześnie dążą do utrzymania pozycji w środowisku cechującym się coraz ostrzejszą konkurencją. 

Wyższe przychody i lepsza obsługa klienta 
Obsługa klienta staje się aspektem, dzięki któremu można wyróżnić się na tle konkurencji, dlatego przedsiębiorstwa energetyczne potrzebują platformy informatycznej, która ułatwi im kontrolowanie, integrowanie i przekształcanie szybko rosnących ilości informacji dotyczących klientów w użyteczne analizy.
Oprogramowanie Oracle Utilities Customer Care and Billing (CC&B) to czołowe rozwiązanie, które udostępnia przedsiębiorstwom energetycznym, gazowym i wodociągowym kompleksowy system obejmujący wszystkie aspekty ich relacji z klientem - od odczytu licznika po uzyskanie zapłaty (meter-to-cash) i system obsługi. Kraje wschodnioeuropejskie modernizują swoją politykę energetyczną, aby skoncentrować się na współczesnych nowych potrzebach i odpowiedzieć na wyzwania jutra. Unikalny, łatwy w obsłudze i elastyczny system może odegrać tu kluczową rolę.

Dowiedz się więcej
Najważniejsze cechy systemu Oracle Utilities CC&B
• Wyjątkowo łatwa obsługa
• Szeroka funkcjonalność i duża elastyczność
• Znakomita architektura i technologia
• Łatwa integracja
• Mniejsze ryzyko
Oracle Utilities Global Business Unit
Spółka Oracle uruchomiła pod koniec 2006 roku, działający na skalę globalną, oddział biznesowy zajmujący się sprzedażą oprogramowania dla przedsiębiorstw sektora użyteczności publicznej. Oddział Utilities Global Business Unit oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań Oracle dla branży utilities, którego kluczową aplikacją jest system Oracle Utilities Customer Care and Billing. W skład pakietu wchodzą m.in. Oracle Utilities Meter Data Management (zarządzanie danymi pomiarowymi), Oracle Utilities Network Management, Oracle Utilities Work and Asset Management oraz Oracle Utilities Mobile Workforce Management. Są to zaawansowane systemy do billingu i obsługi klienta, a także specyficzne aplikacje do zarządzania personelem pracującym w terenie i do obsługi sieci dystrybucyjnych oraz majątku trwałego. 
Utilities Global Business Unit nieprzerwanie podnosi poprzeczkę i wprowadza na rynek nowe wersje swojej innowacyjnej, znakomitej technologii, która pomaga zoptymalizować obsługę klienta. Oferowane rozwiązania branżowe są w pełni zintegrowane i zgodne operacyjnie, co sprawia, że ten oddział Oracle jest idealnym partnerem strategicznym dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej dążących do wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych i udoskonalenia obsługi klienta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz