czwartek, 27 czerwca 2013

Oracle i partnerzy dla Ochrony zdrowia

Technologia Oracle już od lat 90. XX wieku wspiera procesy w Ochronie zdrowia w Polsce. Motor bazy danych (który jako jedyny standardowo wspiera medyczny format DICOM) wykorzystywany jest praktycznie przez większość polskich dostawców systemów szpitalnych. 

Największy polski dostawca Asseco Poland SA wykorzystuje technologie Oracle w swoim najnowszym produkcie AMMS (Asseco Medical Management System), podobnie pozostali wiodący dostawcy - tacy jak Kamsoft, Comarch, czy EsaProjekt. Od 2012r. Oracle wprowadził specjalny model licencyjny pozwalający na zastosowanie najnowszych technologii również w mniejszych rozwiązaniach. 

Ciekawym przykładem jest system eLab 3.0 (autorstwa krakowskiej firmy Eclipse Medical) wyposażony w specjalną edycję motoru bazy danych Oracle Enterprise Edition wzbogaconą o opcję Security - najbardziej rozbudowany produkt na polskim rynku, wspierający pracę laboratoriów diagnostycznych obsługujących największą liczbę pacjentów w kraju. Jest to jedyne takie rozwiązanie dostępne w Polsce, gdzie klient za niewielką dopłatą otrzymuje najbardziej zaawansowaną na świecie technologię bazodanową odporną na ataki zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz organizacji. Wersja ta przystosowana jest w pełni do planowanych zmian dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych oraz przetwarzania danych medycznych. 

Kolejnym przykładem wykorzystania nowego modelu licencyjnego Oracle jest produkt autorstwa lubelskiej firmy CompuGroup Medical Polska. CGM NetRAAD jest zintegrowanym systemem informatycznym służącym do kompleksowej informatyzacji zakładów i pracowni diagnostyki obrazowej. System umożliwia zarządzanie informacjami oraz cyfrowymi obrazami diagnostycznymi, ich archiwizację oraz tworzenie kompletnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznych rekordów pacjenta. Architektura systemu NetRAAD opiera się na czterech funkcjonalnych modułach umożliwiających pełną digitalizację pracowni diagnostycznej. Archiwum obrazów PACS oraz system RIS są ze sobą w pełni zintegrowane. Połączenie tych elementów w integralną całość znacznie usprawnia funkcjonowanie pracowni diagnostycznej, dając jednocześnie dostęp do danych medycznych, badań obrazowych oraz możliwość zarządzania pracownią diagnostyczną. Łatwy dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową jest dodatkowym atutem wpływającym na komfort pracy w systemie. Połączenie systemu NetRAAD z bazą Oracle zwiększa atrakcyjność tego rozwiązania m.in. dzięki szyfrowaniu w bazie, większemu bezpieczeństwu oraz obecności rozbudowanego systemu analitycznego klasy BI.

Napisz do autora
Adam Pośpiech, Dyrektor sprzedaży technologii dla Sektora ochrony zdrowia w Oracle Polska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz