środa, 3 lipca 2013

Oracle Database 12c - pierwsza baza danych przeznaczona do udostępniania w chmurze

Korporacja Oracle ogłosiła, że z serwisu internetowego Oracle Technology Network (OTN) można już pobierać najnowszą generację najpopularniejszej na świecie bazy danych, Oracle 12c.

Baza danych Oracle 12c jest oparta na nowej architekturze przeznaczonej do obsługi wielu klientów, która upraszcza proces konsolidacji baz danych w chmurze, umożliwiając klientom zarządzanie wieloma bazami danych jak jedną - bez modyfikowania aplikacji.
Baza danych Oracle 12c, zoptymalizowana pod kątem procesorów SPARC i Intel Xeon, to wersja, w której wprowadzono 500 dodatkowych funkcji. Wersja ta stanowi efekt 2500 osobolat prac rozwojowych i 1,2 mln godzin testowania. Jej wprowadzenie na rynek poprzedził też rozbudowany program testowania wersji beta przez klientów i partnerów firmy Oracle. Baza danych Oracle 12c jest również zgodna operacyjnie z ustanawiającymi światowe rekordy serwerami SPARC T5 firmy Oracle. 

Nowa architektura do obsługi wielu klientów, umożliwiająca konsolidację baz danych w chmurze
* Oracle Multitenant to nowa funkcja bazy danych Oracle 12c, dzięki której aplikacje mogą postrzegać każdą bazę danych podłączoną do nowej architektury jako standardową bazę danych Oracle - oznacza to, że istniejące aplikacje mogą działać bez wprowadzania do nich żadnych zmian.
* Zapewniając obsługę wielu klientów w warstwie bazy danych zamiast w warstwie aplikacji, funkcja Oracle Multitenant sprawia, że wszystkie aplikacje opracowane przez niezależnych producentów oprogramowania działające w oparciu o bazę danych Oracle są gotowe do pracy w modelu SaaS.
* Funkcja Oracle Multitenant zarządza wieloma bazami danych jak jedną i może zwiększyć wykorzystanie zasobów serwerowych oraz zmniejszyć czaso- i pracochłonność aktualizacji bazy danych, tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania i wielu innych procesów. 
* Funkcja ta współpracuje ze wszystkimi funkcjami bazy danych Oracle, w tym z opcjami Real Application Clusters, Partitioning, Data Guard, Compression, Automatic Storage Management, Real Application Testing, Transparent Data Encryption, czy Database Vault.

Automatyczna optymalizacja danych
* Aby umożliwić klientom efektywne zarządzanie większą ilością danych, obniżenie kosztów pamięci masowej oraz zwiększenie wydajności bazy danych, w wersji Oracle 12c wprowadzono funkcje do automatycznej optymalizacji danych. 
* Funkcja Heat Map monitoruje aktywność bazy danych pod kątem liczby odczytów/zapisów, umożliwiając administratorom bazy danych łatwe wychwycenie danych zapisywanych w tabelach i partycjach bardzo często (dane "gorące"), tylko odczytywanych (dane "ciepłe") i odczytywanych rzadko (dane "zimne").

Ochrona za pomocą zaawansowanych zabezpieczeń
* Nowe funkcje Redaction umożliwiają przedsiębiorstwom ochronę danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych wyświetlane w ramach aplikacji, bez wprowadzania zmian w większości aplikacji. Dane poufne są edytowane w czasie wykonywania aplikacji, w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły i informacje dotyczące sesji klienckich. 
* Baza danych Oracle 12c jest także wyposażona w nową funkcję Run-Time Privilege Analysis, która umożliwia przedsiębiorstwom wykrywanie uprawnień i ról wykorzystywanych w danym momencie, pomagając w cofaniu zbędnych i udzielaniu dodatkowych uprawnień bez zakłócania biznesowej działalności operacyjnej.

Maksymalna dostępność na potrzeby usług Database Cloud 
* Rozwiązanie Global Data Services oferuje równoważenie obciążeń i przełączanie awaryjne w ramach konfiguracji baz danych rozproszonych w skali globalnej.
* Funkcja Data Guard Far Sync rozszerza możliwości ochrony bazy danych przed utratą danych w przypadku awarii poprzez utrzymywanie zapasowej bazy danych - obecnie baza taka może działać w dowolnej odległości od bazy produkcyjnej; nie ma też ograniczeń wynikających z opóźnienia.
* Funkcja Application Continuity stanowi dopełnienie rozwiązania Oracle Real Application Clusters - maskuje awarie aplikacji przed użytkownikami, automatycznie powtarzając transakcje zakończone niepowodzeniem.

Efektywne zarządzanie bazami danych
* Dzięki bezproblemowej integracji z oprogramowaniem Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control administratorzy mogą łatwo wdrażać funkcje bazy danych Oracle 12c - w tym nową architekturę do obsługi wielu klientów i funkcje edycji danych - oraz zarządzać nimi.
* Kompleksowe funkcje testowania udostępniane przez moduł Oracle Real Application Testing mogą pomóc klientom w weryfikacji poprawności strategii aktualizacji i konsolidacji poprzez współbieżne testowanie i skalowanie w trakcie obsługi rzeczywistych obciążeń produkcyjnych.

Uproszczenie analizy wielkich zbiorów danych (Big Data)
* Oracle 12c rozszerza możliwości wbudowanej w bazę danych funkcji MapReduce pod kątem analizy wielkich zbiorów danych, udostępniając mechanizmy wyszukiwania wzorców w języku SQL (SQL Pattern Matching). Mechanizmy te umożliwiają natychmiastowe i skalowalne wykrywanie sekwencji zdarzeń biznesowych, takich jak transakcje biznesowe, dzienniki sieciowe oraz dzienniki z zapisem strumieni kliknięć.
* Nowe, wbudowane w bazę danych algorytmy predykcyjne oraz dalsza integracja systemu R z bazą danych Oracle 12c umożliwiają analitykom danych skuteczniejszą analizę informacji dotyczących przedsiębiorstwa oraz wielkich zbiorów danych.

Dowiedz się więcej
10 lipca 2013 r. o godz. 9:00 czasu PT odbędzie się transmisja internetowa poświęcona bazie danych Oracle 12c - wystąpią w niej Andrew Mendelsohn, wiceprezes Oracle i szef działu technologii serwerowych bazy danych (Database Server Technologies), oraz architekt Tom Kyte. 
Oracle Database 12c
White Paper: Plug into the Cloud with Oracle Database 12c

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz