czwartek, 11 lipca 2013

System Gospodarki Własnej Oracle w grupie Aviva


W grupie Aviva zakończyło się wdrożenie scentralizowanego Systemu Gospodarki Własnej Oracle (SGW). System jest oparty na aplikacjach zestawu Oracle E-Business Suite (EBS), głównym wykonawcą wdrożenia był Oracle Consulting, dział Oracle Polska zajmujący się integracją systemową. 
W ramach wdrożenia w czasie 14 miesięcy został uruchomiony system Oracle obsługujący 5 spółek grupy Aviva w Polsce. Wdrożeniu podlegały następujące moduły pakietu Oracle E-Business Suite: Księga Główna, Zobowiązania, Należności, Zarządzanie Środkami Pieniężnymi, Środki Trwałe, Financial Accounting Hub (FAH) oraz E-Business Tax
Wdrożony System Oracle SGW opiera się na najnowszej wersji pakietu Oracle E-Business Suite R12. Oprócz instalacji modułów Oracle SGW, konsultanci Oracle wykonali w module FAH zmiany niezbędne do integracji zarówno z systemami dziedzinowymi Avivy, jak i z systemem zakupowym. 

Wybór tego rozwiązania umacnia czołową pozycję SGW Oracle w polskim sektorze finansowym - używają go dziś praktycznie wszystkie instytucje tej branży, które zdecydowały się na zakup aplikacji back-office z tzw. górnej półki. Rozwiązanie Oracle wdrożyły w poprzednich latach m.in. takie instytucje, jak: Alior Bank, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Pocztowy, BZ-WBK, HDI (dawniej TU Samopomoc), ING Bank, INVEST Bank, Kredyt Bank, Lukas Bank, NBP, PEKAO SA, PKO BP, PZU, czy Raiffeisen Polbank.

Informacje o SGW Oracle
System Gospodarki Własnej Oracle pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie organizacją i jest specjalnie sparametryzowany pod kątem działalności instytucji finansowych. Oprócz zarządzania finansami, jednym z głównych zadań SGW jest wspomaganie procesu obsługi majątku instytucji. Rozwiązanie jest scentralizowane i oparte o centralną bazę danych Oracle. Dostarcza techniczną możliwość ujednolicenia wykonywanych funkcji. W perspektywie biznesowej umożliwia to obniżenie kosztów bezpośrednich poprzez automatyzację i standaryzację a także optymalizację obsługiwanych w systemie procesów.

Powiedzieli o wdrożeniu
W trakcie projektu największymi wyzwaniami była integracja z systemami produktowymi oraz przeprowadzenie wdrożenia z minimalną ilością zmian w standardowej funkcjonalności systemu. System Oracle zastąpił znaczną część poprzedniego systemu finansowo-księgowego używanego w grupie Aviva. Dzięki doskonałej współpracy z użytkownikami biznesowymi oraz kadrą zarządczą, udało się zrealizować wdrożenie systemu Oracle SGW w założonym terminie i przy maksymalnym wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Oracle EBS.
Tomasz Świercz, Kierownik projektu ze strony Oracle Consulting.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz