piątek, 12 lipca 2013

CERN używa technologii Oracle


Centrum badań jądrowych CERN, to organizacja powszechnie znana na całym świecie. Ostatnio media żywo interesowały się poszukiwaniami tzw. boskiej cząstki, które odbywały się za pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów. Mało kto jednak wie, jak bardzo skomplikowany jest system informatyczny obsługujący CERN. 
Większość elementów leżącej u podstaw tego systemu technologii IT pochodzi od Oracle. Składa się na to ponad 3000 obiektów, w tym ponad 200 instancji bazy danych Oracle, ponad 50 węzłów klastrowych obsługiwanych przez Oracle Real Application Clusters oraz ponad 200 instancji serwera aplikacji Oracle WebLogic Server. 

Najnowszą inwestycją CERN jest oprogramowanie Oracle Enterprise Manager 12c wdrożone w celu monitorowania złożonej infrastruktury Oracle, w skład której wchodzą nie tylko oprogramowanie warstwy pośredniej oraz bazy danych, ale także aplikacje i sprzęt komputerowy. 

CERN zarządza rozbudowaną infrastrukturą baz danych o znaczeniu podstawowym dla działania laboratorium, akceleratorów i detektorów, a także dla zarządzania metadanymi Wielkiego Zderzacza Hadronów. Głównym zadaniem narzędzi pakietu Oracle Enterprise Manager jest monitorowanie kluczowych aspektów tej infrastruktury, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jej wydajnego działania. W celu łatwego skalowania swojej infrastruktury CERN wykorzystuje dużą liczbę powszechnie dostępnych serwerów, korzysta też z technologii wirtualizacji. Oracle Enterprise Manager pozwala ośrodkowi CERN efektywnie zarządzać wzrostem liczby serwerów, zarówno fizycznych, jak i wirtualnych. Automatyzuje też zadania z zakresu zarządzania cyklem życia i konfiguracją - takie jak weryfikacja reguł bezpieczeństwa - oraz zapewnia zarządzanie wydajnością i dostrajanie instalacji ośrodka CERN.
CERN wykorzystuje także oprogramowanie Oracle Enterprise Manager do zarządzania swoją platformą oprogramowania warstwy pośredniej, co umożliwia szybsze i efektywne udostępnianie i wdrażanie środowisk opartych na Oracle WebLogic Suite. Pozwala to ośrodkowi maksymalnie zwiększać zasoby sprzętu i zasoby do zarządzania.

"Wiele naszych baz danych ma kluczowe znaczenie dla sprawnego działania akceleratorów i dla właściwego przebiegu eksperymentów, niezawodność ma więc znaczenie podstawowe" - powiedział Tony Cass, szef sekcji usług bazy danych w dziale informatyki ośrodka CERN. "Ważna jest także optymalizacja naszej infrastruktury Oracle, gdyż musimy obsługiwać w ramach ustalonych budżetów coraz większe ilości danych. Musimy być w stanie automatycznie sprawdzać zgodność konfiguracji i aktywnie zarządzać naszym środowiskiem, aby z wyprzedzeniem rozwiązywać wszelkie ewentualne problemy. Oracle Enterprise Manager monitoruje różne komponenty naszej infrastruktury i - dzięki zgłaszaniu wszelkich drobnych problemów zanim przerodzą się w problemy poważne - pozwala nam poświęcać więcej czasu zadaniom które zapewniają dodatkowe korzyści naszym użytkownikom".

Dowiedz się więcej
Oracle Enterprise Manager
Oracle WebLogic Suite
Oracle Database 

Ilustracja: cern.ch

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz