środa, 30 października 2013

Internet Rzeczy – wyzwania i korzyści

Jednym z najbardziej „gorących” zjawisk w dzisiejszym świecie jest Internet of Things (IoT), czyli Internet Rzeczy, albo - mówiąc bardziej poetycko – Wszechobecny Internet.

Idea połączenia różnych urządzeń pomiędzy sobą poprzez Internet ma już całkiem sporo lat, jednak dopiero dzisiaj temat ten stał się jednym z wiodących w dyskusjach i debatach. Aktualnie jesteśmy w okresie wyjątkowo dynamicznego wzrostu Internetu Rzeczy. Liczba różnych urządzeń komunikujących się ze sobą przy wykorzystaniu Internetu już dawno przekroczyła liczbę podłączonych osób. Nawet według ostrożnych szacunków, w 2020r. proporcje te jeszcze się zaostrzą i możemy spodziewać się nawet 30 mld autonomicznych urządzeń podłączonych do sieci.

Zastosowania IoT

Można znaleźć bardzo wiele scenariuszy zastosowania IoT - od automatycznych systemów pomiarowych (np. Smart Metering), zastosowań w hodowli zwierząt, inteligentnych domów optymalizujących zużycie energii i wody, przez systemy telemetryczne i geolokalizacyjne wspomagające tworzenie inteligentnego łańcucha dostaw, aż po zintegrowane systemy zarządzania miastem, czy ruchem ulicznym.
Faktyczny rozwój IoT już dziś stwarza bardzo wiele szans związanych z łączeniem danych z różnych źródeł, ich analizami, wykrywaniem wzajemnych zależności, optymalizacją. W przyszłości prawdopodobnie powstaną też nowe modele biznesowe świadczenia usług. Naturalnym procesem będzie postępująca konwergencja i pojawianie się powiązań pomiędzy różnymi, dotychczas niepowiązanymi firmami i obszarami prowadzenia biznesu.
Duża liczba urządzeń i wysyłanych przez nie zdarzeń oznacza także bardzo duże ilości danych. Kluczowe zatem stają się mechanizmy pozwalające na ich przechowywanie, szybką korelację i analizy a także integrację z istniejącymi systemami. 
Oracle wprowadzając kompletną, skalowalną platformę Internet of Things adresuje kompleksowo właśnie te potrzeby. Oracle kieruje się strategią Device to Data Center. W oparciu m.in. o rozwiązania Java Embedded, Fusion Middleware, Identity Management zapewnia spójną platformę programistyczną i technologiczną, wspomagającą proces budowy rozwiązań IoT.

Wyzwania i zagrożenia

Głównym problemem i wyzwaniem, które stoi przez IoT jest zdolność systemów do automatycznej wymiany informacji oraz precyzyjnego ustalenia ich znaczenia. Na chwilę obecną nie istnieją przyjęte globalnie, jednolite standardy komunikacyjne, brak jest także wspólnego języka za pomocą którego urządzenia mogłyby się komunikować. Nie ma również przepisów prawnych, pozwalających zbudować spójny ekosystem.
Z kolei główne zagrożenia dotyczą naszej prywatności. Bezspornie istnieją oczywiste korzyści dla całego społeczeństwa. Zauważmy jednak, że "inteligentnie połączone" urządzenia oprócz możliwości, tworzą również wyzwania w kwestii bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. O ile łatwo jest wyłączyć śledzący nas telefon, to trudniej zostawić wyposażony w chip samochód, czy rozrusznik serca.
Poza tym sama warstwa komunikacyjna, którą przesyłane są dane, ze względu na mnogość używanych standardów i protokołów podatna jest na ataki i nieautoryzowany dostęp do naszych danych.

Napisz do autora

Rafał Skirzyński, Principal Sales Consultant i Technical Customer Advisor w Oracle Polska.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz