czwartek, 3 października 2013

Oracle Unified Method

czyli metodyka prowadzenia projektów IT według Oracle
Remigiusz Wasilewski

Obecnie w projektach informatycznych najbardziej popularny jest tzw. model iteracyjno-przyrostowy. Polega on na tym, że projekt IT jest dzielony na ciąg iteracji z których każda kolejna kończy się dostarczeniem klientowi kolejnego, coraz bardziej szczegółowego projektu lub produktu, który spełnia w coraz większym zakresie wymagania klienta. Ogólnie metodyki te dzielą się na tzw. zwinne (Agile) i bardziej formalne – takie, jak „Rational Unified Process” rozwijana przez firmę IBM.

Oracle od pewnego czasu rozwija swoją własną metodykę Oracle Unified Method (OUM), która w sposób pragmatyczny łączy zalety metodyk zwinnych i formalnych. 

Podstawowe cechy OUM 
Najważniejsze cechy OUM, to ukierunkowanie na procesy biznesowe, iteracyjność i przyrostowość, zorientowanie na architekturę i na ryzyko, a także skalowalność i adaptowalność.
Jednakże najważniejszym wyróżnikiem metodyki OUM jest jej całościowe podejście do projektu. Zazwyczaj metodyki prowadzenia projektów IT koncentrują się jedynie na stronie implementacyjnej. OUM patrzy na projekt dużo bardziej holistycznie i wyróżnia 3 punkty widzenia. Pierwszym z nich jest
Wizja (Envision) – zawierająca takie aspekty jak analiza biznesowa przedsiębiorstwa, architektura korporacyjna, zarządzanie zmianą w organizacji oraz zarządzanie strategiczne.
Kolejnym aspektem jest Implementacja (Implementation). Podobnie jak to jest w innych metodykach z rodziny Unified Process, implementacja podzielona jest na fazy, a każda z nich kończy się tzw. kamieniem milowym. W ramach każdej z faz występuje jedna lub więcej iteracji. W trakcie każdej z faz realizowane są procesy takie jak np.: Wymagania biznesowe, Analiza, Projektowanie, Implementacja, czy Testowanie. Wyróżniającą cechą metodyki Oracle jest dodanie fazy produkcji, jako samodzielnego bytu uruchamianego po fazie wdrożenia.
Ostatni punkt widzenia, to Zarządzanie (Manage) - obejmuje zarówno proces zarządzania projektem jak i całym portfolio projektów.
Przebieg implementacji z podziałem na fazy i procesy

Standardy OUM
Siłą OUM jest bazowanie na powszechnie uznanych standardach. Daje to dużą uniwersalność i stabilność metodyki. Wśród standardów, na których opiera się OUM można znaleźć praktycznie wszystkie stosowane w branży, a więc:
· Unified Process (UP)
· Project Management Institute Body of Knowledge (PMI PMBOK)
· Business Analysis Body of Knowledge (IIBA BABOK)
· Unified Modeling Language (UML)
· Business Process Model and Notation (BPMN)
· Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

Zastosowanie OUM w projektach IT
Oracle Unified Method dostarcza podczas prowadzenia projektu zalecany podział projektu na fazy i zadania, następnie definicję sposobu pracy w projekcie dla poszczególnych członków zespołu projektowego, szablony dokumentów i wreszcie zalecenia oraz instrukcje pracy w poszczególnych etapach projektu.
Zakres tematyczny projektów prowadzonych według OUM jest bardzo szeroki; mamy tu zarówno tworzenie aplikacji chmurowych, BI, czy aplikacji typu COTS, jak upgrade istniejącego oprogramowania, wdrożenie WebCenter, tworzenie „mapy drogowej” wdrażania technologii chmurowej, czy wdrożenie architektury korporacyjnej np. TOGAF.

Podsumowanie
W dzisiejszych czasach klientowi nie powinno wystarczać zapewnienie, że wykonawca będzie realizował projekt zgodnie z jakąś uniwersalną metodologią. Klient powinien wymagać od wykonawcy umiejętności prowadzenie projektu IT zgodnie z najlepszymi praktykami dla konkretnych typów projektów. Dodatkowo ważne jest, aby wszyscy wykonawcy prowadzili projekty w podobny sposób - najlepiej zgodnie z przyzwyczajeniami klienta.
W przekonaniu autora OUM ułatwia - zarówno wykonawcom jak i klientom - wspólne prowadzenie projektu zgodnie z najlepszymi praktykami, sprawdzonymi przez firmę Oracle na wielu różnorodnych projektach. Ważne jest to, że stosowanie metodyki OUM nie wiąże się z dodatkowymi opłatami ze strony klienta. Jedynym warunkiem wykorzystywania jej w projekcie jest to, by wykonawca miał odpowiednio wysoki poziom partnerstwa z Oracle (co najmniej Złoty) i rzecz jasna był przekonany, że stosowanie tej metodyki jest zgodne z jego kulturą pracy!

Informacje o autorze
Remigiusz Wasilewski jest certyfikowanym ekspertem Metodyki OUM, pracuje w firmie Proximus S.A.

Dowiedz się więcej
Oracle Unified Method (OUM)
Metodyka wdrożeń Aplikacji Oracle


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz