piątek, 8 listopada 2013

Oracle przejmuje BigMachines

Firma Oracle poinformowała o przejęciu firmy BigMachines, dostawcy czołowego, opartego na chmurze rozwiązania Configure, Price and Quote (CPQ - konfigurowanie, wycena i złożenie oferty).

Opracowane przez firmę BigMachines rozwiązanie CPQ Cloud przyspiesza konwersję możliwości sprzedaży w przychody dzięki automatyzacji procesu obsługi zamówień. Wykorzystuje w tym celu sprzedaż ukierunkowaną, dynamiczne wycenianie oraz łatwy w obsłudze przepływ pracy dotyczący zatwierdzania, dostępny w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.
Firmy, które korzystają z technologii automatyzacji sprzedaży, podczas przekształcania możliwości handlowych na zamówienia często bazują na ręcznych i kłopotliwych procesach offline. Przyczynia się to do występowania błędów, wzrostu kosztów i opóźnień w generowaniu przychodów oraz obniża poziom obsługi klientów.

Oferowane przez firmę BigMachines rozwiązanie CPQ Cloud rozszerza zakres automatyzacji sprzedaży o tworzenie optymalnej oferty. Pozwala sprzedawcom łatwo konfigurować i wyceniać skomplikowane produkty, wybierać najlepsze opcje, promocje i warunki transakcji oraz dołączać do oferty produkty dodatkowe i opcje przedłużenia usług z wykorzystaniem zautomatyzowanych przepływów pracy.

Rozwiązanie firmy BigMachines w połączeniu z usługami Oracle do użytkowania w chmurze, takimi jak Marketing, Sales, Social, Commerce, czy Service Cloud, będzie stanowić kompleksowe, oparte na chmurze rozwiązanie do inteligentniejszej sprzedaży. Zwiększy ono produktywność sprzedawców i zadowolenie klientów, a firmom pozwoli szybciej uzyskiwać przychody. 
Więcej informacji na temat tego przejęcia można znaleźć pod adresem http://www.oracle.com/bigmachines.

Powiedzieli o przejęciu

Do podstawowych celów rozwiązań inteligentnej sprzedaży należy zapewnianie zespołom handlowców informacji, dostępu i wiedzy przeglądowej, których potrzebują, aby móc maksymalnie wykorzystywać możliwości generowania przychodów oraz realizować wszystkie fazy cyklu sprzedaży. Wzbogacenie platformy Oracle Cloud o rozwiązanie CPQ Cloud firmy BigMachines zaowocuje bezproblemową integracją procesów z zakresu marketingu i sprzedaży, wyceniania i tworzenia ofert oraz realizacji zamówień i serwisu, a to pozwoli przedsiębiorstwom osiągać wyższe przychody i usprawnić obsługę klienta”. 
Thomas Kurian, wiceprezes Oracle, szef działu rozwoju produktów. 

Firma BigMachines opracowuje najlepsze na rynku rozwiązania CPQ, które służą przedsiębiorstwom różnej wielkości i z wielu branż. Wspólnie z Oracle udostępnimy kompleksowe, oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania procesami sprzedaży, zapewniające wyjątkowo wysoki poziom obsługi klienta”.
David Bonnette, dyrektor generalny firmy BigMachines. 

Dowiedz się więcej
Oracle i BigMachines
Prezentacja ogólna
List do klientów i partnerów
FAQ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz