środa, 6 listopada 2013

Procesy, usługi, dane, wymagania – próba usystematyzowania

Powiązanie usług, procesów i danych w ramach struktury przedsiębiorstwa

W ramach Architektury Referencyjnej Oracle można dowiedzieć się, jak Oracle traktuje usługi, procesy biznesowe i struktury danych oraz zobaczyć ich wzajemne powiązania w ramach struktury przedsiębiorstwa.

Mówiąc w pewnym uproszczeniu, procesy biznesowe każdego przedsiębiorstwa można zamodelować w postaci struktur odwzorowujących jego trzy elementy: dane, strukturę organizacyjną i usługi. Struktura organizacyjna jest źródłem dla konkretnych ról w procesach, jak również definiuje, kto jest właścicielem konkretnego procesu biznesowego. Usługi powstają poprzez wyeksponowanie procesów biznesowych na szynie danych lub jako adaptery do dostępu do danych. Z usług z kolei korzystają procesy biznesowe.

Procesy biznesowe są zazwyczaj realizowane za pomocą aplikacji, czy procesów zamodelowanych za pomocą notacji BPMN dla znanych przebiegów lub ACM (Adaptive Case Managemnet) dla przebiegów definiowanych ad-hoc. Idąc dalej, należy zastanowić się nad strukturą i hierarchią procesów biznesowych danych i usług.
Ważne jest, aby tej hierarchii nie budować od zera w każdym przedsiębiorstwie, tylko oprzeć się na uznanych standardach. W przypadku procesów biznesowych, autorzy Architektury Referencyjnej Oracle proponują wykorzystanie ram zdefiniowanych przez organizację APQC www.apqc.org (American Productivity and Quality Center) – jest to organizacja zajmująca się od 1994 r. wypracowywaniem standardów dla zwiększania produktywności w przemyśle.
Poniższa ilustracja określa nazwy typów procesów w poszczególnych poziomach hierarchii APQC:
Hierarchia Procesów

W przypadku danych, Oracle proponuje własną strukturę opartą na produkcie AIA (Application Integration Architecture). W ramach tego produktu dostępne są podstawowe struktury danych dla różnych sektorów - takich jak telekomunikacja, ochrona zdrowia, transport i wiele innych. Struktury te można zaimplementować jako kanoniczny model danych przedsiębiorstwa.
Strukturę danych w ramach AIA pokazuje poniższa ilustracja:
Hierarchia Danych

W przypadku usług, autorowi nie udało się odnaleźć ram proponowanych przez firmę Oracle. Proponuję zatem skorzystać z propozycji organizacji BIAN, czyli „Banking Industry Architecture Network” www.bian.org
Hierarchia Usług

Podsumowując, wydaje się ze wszech miar wskazane, aby przy budowie własnych hierarchii procesów, danych i usług skorzystać z gotowych klasyfikacji wspomnianych powyżej. Umożliwi to korzystanie z doświadczeń w ramach określonych sektorów, jak również ułatwi współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami.

Napisz do autora
Remigiusz Wasilewski jest certyfikowanym ekspertem w zakresie Oracle IT Architecture, pracuje w firmie Proximus S.A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz