piątek, 3 stycznia 2014

Adaptive Case Management (ACM)

Część 2: notacja CMMN
W uzupełnieniu pierwszej części wprowadzającej do Adaptive Case Management (ACM), w niniejszym felietonie opiszemy krótko notację CMMN (Case Management Model and Notation), która ilustruje proces ACM.
Standard tej notacji został zaproponowany przez konsorcjum OMG i jest dostępny na stronie http://www.omg.org/spec/CMMN/Current. Należy nadmienić, że Oracle należy do elitarnego grona firm tworzących ten standard.
Z uwagi na to, że sam standard jest dostępny od niedawna, większość narzędzi do modelowania UML nie implementuje go jeszcze. Jednakże z uwagi na to, że język UML można samodzielnie rozbudowywać, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć taką implementację we własnym zakresie. Autor wykonał to zadanie dla najbardziej popularnego obecnie na polskim rynku narzędzia, czyli „Enterprise Architect” firmy SparxSystems. Wszystkie przykłady zawarte w tym artykule są wykonane za pomocą tej właśnie implementacji.
Wybrane Elementy CMMN
Przykładowy proces ACM

Proces obsługi zgłoszenia rozpoczyna się wywołaniem procesu biznesowego, realizującego przypisanie pracownika do obsługi zgłoszenia. Po zakończeniu tego zadania „Obsługa zgłoszenia” osiąga pierwszy kamień milowy „Zdarzenia przypisane do pracownika”. Symbol diamentu umieszczony z lewej strony kamienia milowego oznacza warunki, jakie muszą być spełnione by kamień milowy został osiągnięty.
Następnie pracownik przystępuje do procesu analizy zgłoszenia. Może poprosić o dodatkowe dokumenty. Prośbę tę może ponowić wielokrotnie, oznaczone jest to symbolem z trzema równoległymi liniami. Opcjonalność tej prośby jest oznaczona za pomocą przerywanej linii otaczającej proces.
Dostarczenie dodatkowych dokumentów jest zapisane jako zdarzenie wywołane przez użytkownika. Realizacja procesu „analizy zgłoszenia” jest obowiązkowa – i jako taka, oznaczona znakiem „!” na procesie biznesowym.

Po zakończeniu analizy zgłoszenia proces osiąga kamień milowy „Zgłoszenie zrealizowane”, po czym po spełnieniu kryteriów wyjściowych (symbol diamentu wypełniony na czarno) cały proces jest zakończony.
Cały proces może być również zakończony po przekroczeniu określonego czasu – identyfikuje ten fakt zdarzenie „Upłynął czas przeznaczony na zgłoszenie”.

Podsumowując: notacja CMMN w przejrzysty sposób opisuje procesy ACM, dzięki czemu może stanowić doskonałą platformę porozumienia pomiędzy analitykiem i użytkownikiem biznesowym.

O autorze
Remigiusz Wasilewski jest certyfikowanym ekspertem w zakresie „Oracle IT Architecture” oraz „Oracle Unified Business Process Management”, pracuje w firmie Proximus S.A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz