czwartek, 9 stycznia 2014

Oracle przejmuje firmę Corente

Transakcja pozwoli rozszerzyć możliwości wirtualizacji, jakimi dysponuje Oracle, o czołową technologię sieci konfigurowanych przez oprogramowanie w celu świadczenia usług przetwarzania w chmurze.

Oracle poinformował niedawno o przejęciu firmy Corente - czołowego dostawcy technologii sieci konfigurowanych przez oprogramowanie (software-defined networking - SDN), wykorzystywanych do obsługi sieci rozległych (wide area networks ― WAN).
Oferowana przez firmę Corente platforma wirtualizacji sieci WAN konfigurowanych przez oprogramowanie przyspiesza wdrażanie aplikacji i usług opartych na modelu chmury, umożliwiając klientom udostępnianie globalnych sieci prywatnych oraz zarządzanie nimi w bezpieczny, scentralizowany i prosty sposób. Platforma Corente Cloud Services Exchange udostępnia aplikacje rozproszone przez różnego typu sieci, do dowolnego ośrodka na świecie, przez dowolną sieć IP, oraz zabezpiecza te aplikacje i zarządza nimi niezależnie od rodzaju przesyłu, dostępu, aplikacji i operatora.

Oczekuje się, że firmy Corente i Oracle będą razem dostarczać kompleksową ofertę technologii do wdrażania chmur opartych na rozwiązaniach SDN, które umożliwiają wirtualizację sieci LAN i WAN korporacyjnych centrów obliczeniowych. Technologie te pozwolą radykalnie przyspieszyć wdrażanie usług, a także zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw i ułatwić zarządzanie nią.

Powiedzieli o transakcji

Klienci firmy Oracle potrzebują rozwiązań sieciowych umożliwiających obsługę ich centrów przetwarzania danych oraz sieci globalnych. Dzięki połączeniu oferty technologii Oracle z opracowaną przez firmę Corente, najlepszą w branży platformą rozszerzającą możliwości sieci konfigurowanych przez oprogramowanie na sieci globalne, przedsiębiorstwa będą mogły łatwo i bezpiecznie udostępniać aplikacje i usługi przetwarzania w chmurze swoim rozproszonym po całym świecie ośrodkom.
Edward Screven, główny architekt systemów korporacyjnych w firmie Oracle

Firma Corente oferuje kompleksowe podejście do automatyzacji udostępniania sieci usługowych i zarządzania nimi, obejmujące cały cykl życia tych sieci. Oczekujemy, że wspólnie z firmą Oracle będziemy dostarczać klientom rozwiązania sieci konfigurowanych przez oprogramowanie, które pozwolą tworzyć ekonomiczne, bezpieczne sieci obejmujące całą infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstw prowadzących działalność biznesową w skali globalnej.
Jim Zucco, dyrektor generalny firmy Corente

Informacje dodatkowe
Oracle i Corente
Prezentacja firm
List do klientów i partnerów
FAQ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz