czwartek, 9 stycznia 2014

Oracle Spatial Day

Firmy Oracle i SHH zapraszają na konferencję Oracle Spatial Day, która odbędzie się 5 marca 2014 roku w warszawskim Hotelu Hilton.

Konferencja ma na celu prezentację szerokiego wachlarza rozwiązań Oracle z zakresu technologii przestrzennych – Spatial. Spotkanie jest dedykowane klientom firmy Oracle oraz użytkownikom technologii Oracle Spatial z instytucji i firm reprezentujących różne branże gospodarki.

Oracle Spatial Day to wykłady i prezentacje merytoryczne poświęcone m.in.:
  • kierunkom rozwoju oferty Oracle Spatial w najbliższych latach, 
  • innowacjom w oprogramowaniu Oracle Spatial and Graph 12c,
  • technologiom GIS wspierającym otwarty standard Oracle Spatial,
  • przykładom wdrożeń technologii Oracle Spatial w różnych firmach i instytucjach.
Autorami wystąpień merytorycznych będą praktycy oraz eksperci w dziedzinie Oracle Spatial, którzy na co dzień współpracują z wieloma instytucjami oraz przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń technologii przestrzennych. 
Wysoką jakość merytoryki konferencji gwarantują specjaliści z firm Oracle oraz SHH, partnera Oracle na poziomie Gold, posiadającego - jako jedyna firma w kraju - specjalizację w zakresie Oracle Spatial.

Prosimy śledzić informacje na Blogu Oracle Polska, gdzie już wkrótce pojawi się więcej informacji o tym wydarzeniu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji: http://www.spatial.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz