czwartek, 16 stycznia 2014

Co nas czeka w 2014?

Konwergencja technologii

W 2013 r. wiele firm wdrożyło już technologie społecznościowe i mobilne oraz przetwarzanie w chmurze, aby wzbogacić możliwości wykorzystywanych aplikacji biznesowych. Jednak w 2014 r. firmy, które chcą działać jeszcze inteligentniej i skupić się na zadaniach ważniejszych od zarządzania wewnętrznymi kwestiami operacyjnymi, będą wdrażać rozwiązania biznesowe oparte na wszystkich tych trzech platformach jednocześnie

Taka strategia pozwoli zmienić sposób interakcji z klientami, metody współpracy między pracownikami oraz sposób monitorowania usług. Urządzenia mobilne stały się platformą zapewniającą efektywne utrzymywanie kontaktów społecznościowych oraz udostępnianie nowych sposobów pracy. Z kolei sieci społecznościowe umożliwiają komunikowanie się w czasie rzeczywistym z innymi osobami, ze znanymi firmami oraz ze swoim przedsiębiorstwem. Infrastruktura i aplikacje oparte na chmurze zapewniają natomiast użytkownikom i systemom lepszy wgląd w sytuację oraz udoskonalone funkcje. Zastosowane w ramach jednej aplikacji, technologie te mogą się przyczynić do radykalnego przekształcenia działalności biznesowej.

Oracle przewiduje, że w 2014 r. myślące przyszłościowo przedsiębiorstwa zaczną korzystać z konwergencji technologii społecznościowych i mobilnych oraz przetwarzania w chmurze, umożliwiając pracownikom bezpieczną wymianę informacji przez kanały wewnętrzne i zewnętrzne, między różnymi sektorami gospodarki. Zgodnie z najnowszymi badaniami ankietowymi przeprowadzonymi przez Oracle, 90% firm zapewni swoim pracownikom dostęp do najważniejszych aplikacji korporacyjnych z poziomu osobistych urządzeń mobilnych, natomiast 56% członków dyrekcji uważa, że korzystanie z chmury zwiększy prężność działania i konkurencyjność ich firm.

Sprzęt i aplikacje w jednym

W 2014 r. ilość danych, którymi będą musiały zarządzać firmy, będzie z pewnością większa niż kiedykolwiek. Aby sprostać tak dynamicznemu wzrostowi ilości danych, firmy będą musiały w jeszcze większym stopniu polegać na szybkości i mocy obliczeniowej swoich rozwiązań pamięci masowej, zachowując jednocześnie kontrolę nad kosztami infrastruktury informatycznej.

Aby skuteczniej wykorzystywać coraz większe ilości danych, można wdrożyć systemy sprzętowo-programowe, w których zostało wykonane wyjątkowe połączenie pamięci masowej (przystosowanej specjalnie do obsługi aplikacji) oraz aplikacji (zoptymalizowanych pod kątem korzystania z pamięci masowej)! Takie rozwiązania działają szybciej i powodują wzrost mocy obliczeniowej infrastruktury informatycznej poprzez zapewnienie automatyzacji zarządzania danymi, co skutkuje obniżeniem kosztów operacyjnych. 

Od dzisiejszych firm wymaga się, aby robiły więcej mniejszym kosztem. Rozwiązania klasy Engineered Systems mogą okazać się wyjątkowo pomocne dla osiągnięcia tego celu. 
A jeśli systemy sprzętowo-programowe, to najlepiej od Oracle! Według biura analitycznego Gartner, Oracle w drugim półroczu 2013 roku zajął pozycję lidera sprzedaży rozwiązań tej klasy, zdobywając 56,8% rynku w kategorii “Integrated Stack Systems”, przy wzroście przychodów 32,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Więcej informacji
Oracle Cloud
Oracle Mobile
Oracle Social
Oracle Engineered Systems

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz