poniedziałek, 20 stycznia 2014

Co nas czeka w 2014? – część 2

Liczba technologii które generują i przesyłają różnego rodzaju dane będzie szybko rosnąć, gdyż konsumenci coraz chętniej korzystają z możliwości nowego, cyfrowego stylu życia. 

Wkrótce normą stanie się powszechne stosowanie urządzeń, które każdy będzie miał zawsze przy sobie (wszczepione lub wszyte w ubrania); to z kolei spowoduje generowanie kolejnych ogromnych ilości danych, na podstawie których firmy i urzędy będą mogły wyciągać nowe, ważne wnioski i odnajdować nieznane dotychczas korelacje. 

Oczekujemy, że w 2014 r. przedsiębiorstwa zaczną doceniać technologię zarządzania wielkimi zbiorami danych (Big Data) jako narzędzie przydatne nie tylko do rejestrowania i analizy na masową skalę informacji na temat klientów. Technologia ta spowoduje generowanie cennych korzyści na wiele nowych i zaskakujących sposobów, w różnych branżach. Firmy, które będą potrafiły wykorzystać potencjał Big Data, zdobędą pełniejszą wiedzę na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących udaną działalność biznesową oraz znajdą sposoby, aby pracować efektywniej i inteligentniej.
Poniżej przegląd branż, w których zdaniem Oracle narzędzia analityczne dla Big Data odegrają decydującą rolę w roku 2014. Przedstawiona lista nie jest jednak w żadnym razie wyczerpująca...

Służba zdrowia i nauki przyrodnicze
Technologia zarządzania Big Data może spowodować znaczny postęp w dziedzinie nauk medycznych, w szczególności dlatego, że eksperci ds. zdrowia poszukują leków na choroby zagrażające życiu, na które co roku zapada coraz więcej osób. Na przykład w obszarze badań medycznych bardzo przydatna staje się możliwość konsolidacji danych medycznych pacjentów ze szpitali z całego świata oraz ocena w czasie rzeczywistym tendencji występujących w tych danych w zależności od czynników geograficznych, pogody, lokalnych zwyczajów społecznych i historii rodziny. Specjaliści z dziedziny medycyny, wyposażeni w nowe informacje dostarczane przez narzędzia do analizy wielkich zbiorów danych, będą mogli prowadzić swoje badania w sposób bardziej skoncentrowany i szybciej opracowywać leki na choroby uchodzące obecnie za śmiertelne.

Badania naukowe
Zaawansowane badania naukowe dotyczą najdrobniejszych szczegółów życia. W dziedzinie tej nawet najmniejsze odkrycia mogą mieć olbrzymie konsekwencje dla całej ludzkości. Realizowane projekty często trwają długo i są pracochłonne, gdyż naukowcy przeprowadzają niekończącą się liczbę analiz iteracyjnych dotyczących poszczególnych zdarzeń, szukając tendencji prowadzących do nowych odkryć. Narzędzia do analizy wielkich zbiorów danych doskonale nadają się do tego typu zadań ― rozwiązania informatyczne, które potrafią gromadzić, przechowywać i w sensowny sposób przetwarzać tysiące, a nawet miliony wyników eksperymentów, mogą znacznie ułatwić wyodrębnianie z nich cennych informacji.

Usługi finansowe
Oszustwa bankowe mogą każdego roku przynosić instytucjom finansowym milionowe straty. Aby zabezpieczyć siebie i swoich klientów, banki przestawiają się na rozwiązania oparte na narzędziach do zarządzania wielkimi zbiorami danych, które są szczególnie efektywne w zakresie konsolidacji dużych ilości nieusystematyzowanych danych dotyczących klientów i usprawniają dzięki temu procesy podejmowania decyzji. Informacje na temat tendencji w danych transakcyjnych klientów, dotyczących na przykład tego, gdzie, jak i kiedy wykonują oni regularnie operacje bankowe, ułatwiają bankom wykrywanie oszustw i reagowanie z większym wyprzedzeniem na podejrzane transakcje.

Big Data w sporcie
Trener piłkarski musi dążyć do ciągłej poprawy wyników swojej drużyny oraz opracowywać strategie odnoszenia zwycięstw uwzględniające atuty poszczególnych piłkarzy. Obserwowanie każdego z graczy z osobna w trakcie dynamicznego meczu jest zadaniem raczej trudnym, gdyż trenerzy mają zbyt ograniczony wgląd w sytuację, aby móc ocenić każdy mecz. 
Pomocne mogą się tu okazać właśnie narzędzia do analizy wielkich zbiorów danych, korzystające z technologii do rejestrowania ruchu w celu monitorowania przemieszczania się piłkarzy w trakcie meczu. Trenerzy będą mogli wykorzystać takie narzędzia do wizualizacji i oceny wskaźników wydajności poszczególnych piłkarzy, np. do określenia, ile razy każdy z piłkarzy dotknął piłkę, z których miejsc boiska najczęściej wykonywano strzały i kto był przy piłce, gdy drużyna przeciwników strzelała gole. Dzięki takiemu bardziej szczegółowemu wglądowi w wydajność zespołu, trenerzy będą mogli zastosować bardziej dynamiczne podejście do pracy i kreować strategie zapewniające polepszenie wyników poszczególnych graczy w trakcie sezonu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz