czwartek, 23 stycznia 2014

Czy można uzyskać odpowiedź na pytanie którego nie znamy?

Michał Grochowski
Narzędziami które pozwalają odpowiedzieć na wszelakie pytania dotyczące optymalizacji zarządzania organizacją są z reguły rozwiązania klasy BI – takie, jak np. Oracle Business Intelligence 11g

Rozwiązanie tej klasy zwykle bazuje na informacjach umieszczonych w hurtowni danych, która z kolei wymaga przygotowania odpowiedniego modelu odpowiadającego na konkretne pytania analityczne. Zatem jeżeli chcemy analizować sprzedaż, będziemy mieli model gwiazdy do którego załadujemy dane sprzedaży i połączymy odpowiednie wymiary – takie, jak np. klient, produkt, czas. Zanim jednak model będzie gotowy do użytku wymaga: zdefiniowania źródeł, przeładowania danych, wyczyszczenia danych, utworzenia odpowiednich struktur pod konkretne zapytania analityczne, zdefiniowanie procesu aktualizacji tych struktur, aktualizacji metadanych i raportów BI. 
Jak widać wymaga to trochę wysiłku i może być czasochłonne. Dodatkowo trzeba zastanowić się co zrobimy w sytuacji, jeżeli okaże się że model który przygotowaliśmy nie odpowiada potrzebom użytkowników końcowych. Czyli po prostu nie dostarcza odpowiedzi na podstawowe pytanie biznesowe jak np. „Dlaczego rezultaty nagle spadły?”, a informuje tylko o samym fakcie odpowiadając na pytanie - „Czy rezultaty spadły?”. 

Tworząc hurtownię i analizy zawsze staramy się zbudować model tak, aby maksymalnie odpowiadał na aktualne zapytania biznesu. Jak można łatwo wydedukować, nie jesteśmy w stanie zbudować optymalnego modelu i analiz odpowiadających na wszystkie pytania biznesowe. Nawet jeśli nam się to uda, może on być na tyle rozbudowany, że stanie się nieefektywny i trudny w utrzymaniu. Trzeba też pamiętać, że im bardziej brniemy w konkretne zapotrzebowania raportowe tym częściej zawężamy sobie możliwość szerszego postrzegania rzeczywistości. Koncentrujemy się wtedy z jednej strony na dokładnej i przydatnej analizie konkretnego scenariusza, sprawdzającego się w sytuacji którą przewidzieliśmy z góry. Z drugiej strony „życie pisze” nam nowe scenariusze i tracimy możliwość szerszej perspektywy. Zawsze podstawowym problemem w tego typu sytuacji jest odpowiednie do zapotrzebowań zdefiniowanie miar, wskaźników, inaczej mówiąc analiz i raportów, które będziemy wykonywać i których rezultaty będą przydatne. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że natura ludzka wyposażyła nas w coś co jest niezmiernie ważne dla gatunku ludzkiego a więc – dociekliwość. 

Często jedno pytanie rodzi kolejne pytanie i np. wiedząc, że rezultaty spadły chcemy wiedzieć: „Dlaczego spadły? Co takiego wydarzyło się że sytuacja uległa zmianie? Które dany miały wpływ na tę zmianę? Czy na pewno model pokazuje nam prawdę? Co zmieniło się od momentu, gdy nastąpiły zmiany? Czy aby na pewno analizuję źródła, które mogą dostarczyć mi odpowiedzi na moje pytanie? Co się stanie, jeżeli podłączę nowe źródła danych? Co się wyróżnia, a co jest nieistotne w moich danych z perspektywy efektywności organizacji?” etc. 

Sytuacja może nam się jeszcze dalej skomplikować o tyle, że dane do których mamy dostęp mogą pochodzić nie tylko z wielu źródeł, ale także mogą posiadać przeróżną strukturę z którą będziemy musieli się zmierzyć. Istotne dla nas informacje mogą znajdować się w systemach transakcyjnych, notatkach, logach, dokumentacji, serwerze email, na stronach www, forach, w serwisach społecznościowych; idąc dalej, mogą to być dane strukturalne, półstrukturalne, niestrukturalne, dane dobrej jakości, ale także takie co do których wartości nie jesteśmy do końca przekonani. Pojawia się zatem problem, bo czy jesteśmy w stanie zbudować i wydajnie pielęgnować coś co odpowie nam na wszystkie możliwe pytania? 

Odpowiedź brzmi: TAK, ale pod warunkiem, że zastosujemy narzędzia BI z obszaru „Information Discovery”. Rozwiązaniem tej kategorii, które pozwala znacznie usprawnić analitykę jest „Oracle Endeca Information Discovery”, w skrócie EID. O tym, jakie są najważniejsze funkcje produktu Oracle opowiemy w następnym odcinku niniejszego felietonu...

O autorze
Michał Grochowski pracuje w Oracle jako Principal Consultant w zakresie Business Intelligence 

Dowiedz się więcej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz