czwartek, 20 lutego 2014

Big data dla bankowca

Marcin Chwin
Pod zjawiskiem big data często rozumie się możliwość sięgania po wszelkie dostępne dane ze wszystkich dostępnych źródeł, zatem zakres danych, które można zbierać i gromadzić w ramach projektów big data wydaje się bardzo szeroki. 

Ogromne ilości danych są gromadzone także przez systemy bankowe, co powoduje że zaawansowane rozwiązania big data są bardzo przydatne w tej branży. Z doświadczenia Oracle wynika, że wdrażając rozwiązania big data banki z reguły decydują się na wykorzystywanie ściśle określonego katalogu źródeł lub poszukiwanie i pozyskiwanie z góry ustalonego zakresu informacji, które determinowane są przez cele biznesowe inicjatorów projektu. Podstawą projektów big data w bankowości są zarówno informacje dostępne wewnątrz banku, których złożoność, struktura lub wielkość uniemożliwia ich składowanie i analizę z użyciem tradycyjnych metod, jak i informacje pochodzące z otoczenia banku - dostępne w źródłach otwartych oraz źródłach dostępnych na zasadach komercyjnych. 

Wdrożenia realizowane w sektorze finansowym przez Oracle pozwoliły nam wyróżnić trzy najczęściej uruchamiane rodzaje projektów big data - wyodrębnione ze względu na charakter, zakres i cel gromadzonych w nich informacji – omawiamy je poniżej.

Rozbudowa zasobów wiedzy o klientach banku
W tej kategorii mieszczą się projekty big data, których celem jest wartościowe uzupełnienie zasobów wiedzy o klientach, ich zachowaniu i otoczeniu o informacje niedostępne w systemach transakcyjnych banku. Istniejące repozytoria są uzupełniane o dane wywiedzione z niestrukturyzowanych informacji pozyskanych ze źródeł zewnętrznych: z portali branżowych, specjalistycznych i firmowych, sieci społecznościowych, list dyskusyjnych, newsów czy blogów, ale także z wewnętrznych zasobów danych niestrukturyzowanych banku - takich jak dane z elektronicznych kanałów kontaktu czy archiwa dokumentów. Beneficjentami tego typu projektów są w równym stopniu bankowość korporacyjna i detaliczna, przede wszystkim departamenty sprzedaży (modelowanie zachowań klientów), zarządzania ryzykiem (ryzyko kredytowe), CRM (customer experience, standaryzacja obsługi) oraz marketing (zarządzanie kampaniami marketingowymi).

Pozyskiwanie informacji o banku i rynku
W ramach tej grupy projektów banki wykorzystują środowiska big data do gromadzenia i analiz informacji z przestrzeni publicznej dotyczących rynku i konkurencji, wizerunku banku, efektów działań PR oraz reakcji na kampanie marketingowe. Wspólną cechą tych projektów jest repozytorium informacyjne gromadzące połączone informacje o działaniach banku oraz informacje pozyskiwane z portali konkurencji, branżowych, analityków rynku, portali informacyjnych, mediów społecznościowych i list dyskusyjnych. Projekty tego typu inicjowane są przez działy strategii (competitive intelligence), działy PR (monitorowanie wizerunku banku) oraz działy marketingu banku (monitorowanie kampanii ATL, głównie brandingowych i produktowych).

Reagowanie na sygnały z otoczenia banku
Ta klasa inicjatyw obejmuje takie projekty z obszaru big data, których celem jest ciągłe monitorowanie wybranych zewnętrznych źródeł informacji niestrukturyzowanych oraz automatyzacja reakcji na sygnały płynące z tych źródeł. Zakres danych gromadzonych w projektach tego typu jest zazwyczaj ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji konkretnego celu biznesowego. Rozwiązania tego typu są wykorzystywane przede wszystkim przez działy marketingu i sprzedaży (identyfikacja okazji sprzedażowych, kampanie sterowane zdarzeniami), ryzyka i bezpieczeństwa (wykrywanie fraudów, ryzyko operacyjne) oraz działy odpowiedzialne za inwestycje (monitorowanie rynku).

O autorze
Marcin Chwin jest Business Development Managerem w regionie Oracle CEE.

Ilustracja: Fotolia.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz