wtorek, 25 marca 2014

Oracle Innovation Management

-czyli nowe rozwiązanie Oracle, pomagające podejmować szybsze i lepsze decyzje dotyczące inwestycji w rozwój produktów.

Aby pomóc przedsiębiorstwom zwiększać zwrot z inwestycji w innowacje, firma Oracle wprowadziła na rynek rozwiązanie Oracle Innovation Management, które pozwala systematycznie wyszukiwać, wybierać i inwestować we właściwe produkty oraz zarządzać całą ich ofertą.
Rozwiązanie to umożliwia oddolne wdrażanie innowacji, dzięki czemu wszystkie zainteresowane strony mogą uczestniczyć w procesach wymyślania i definiowania produktów. Jednocześnie pozwala decydentom przeprowadzać odgórną analizę konsekwencji finansowych i zapewnia im wgląd w ocenę trafności zmian w ofercie.

Rozwiązanie Oracle Innovation Management pozwala przedsiębiorstwom podejmować szybsze i lepiej uzasadnione decyzje, ułatwiając tworzenie i dopracowywanie koncepcji produktów oraz ich ocenę pod kątem kosztów i ryzyka, a także spełniania wymagań klienta oraz zgodności z celami projektowymi.
Korzystając z tego rozwiązania, przedsiębiorstwa mogą także definiować różne projekty z zakresu rozwoju produktów oraz zarządzać nimi w kontekście całej swojej oferty.
Aby dopełnić proces wprowadzania innowacyjnych zmian w ofercie produktów, zapewniono możliwość integracji rozwiązania Oracle Innovation Management z systemem Oracle Agile Product Lifecycle Management. Pomoże to uprościć procesy przekształcania koncepcji w szczegółowe projekty, prowadzenia prac rozwojowych i wdrażania do produkcji, zapewniając jednocześnie pełny wgląd w stan realizacji projektu.

Oracle Innovation Management to nowy element oferty rozwiązań do zarządzania łańcuchem wartości produktów Oracle (Oracle Product Value Chain). Rozwiązanie to oferuje pełny wgląd w innowacyjne zmiany w ofercie produktów, zapewniając przedsiębiorstwom następujące możliwości:

  • Opracowanie i wdrożenie procesu wprowadzania innowacji zasilanego przez ciągły strumień wartościowych pomysłów, które można przekształcić w zyskowne produkty.
  • Analiza wpływu alternatywnych scenariuszy inwestycyjnych na realizację celów biznesowych, takich jak przychody, koszty, zysk i ograniczenia w zasobach, aby zapewnić najlepsze możliwości komercjalizacji inwestycji.
  • Określanie wymagań stawianych produktom, co pozwoli przekształcać pomysły na koncepcje i produkty, które spełniają określone wcześniej kryteria warunkujące osiągnięcie sukcesu.
  • Opracowywanie koncepcji produktów i alternatywnych podejść do spełniania wymagań stawianych produktom oraz analiza pod kątem łańcucha dostaw produktów i wskaźników kosztowych.
  • Zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów rozwoju produktów osiągnięte dzięki strategicznej możliwości koncentrowania się na mniejszej liczbie lepszych produktów, zgodnych ze strategiami rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej
Oracle Applications 

Oracle Innovation Management
Oracle’s Agile Product Lifecycle Management
Oracle Value Chain Planning
Oracle Value Chain Execution

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz