poniedziałek, 31 marca 2014

Oracle Primavera Prime - rozwiązanie PPM nowej generacji

Kluczowym elementem wizji i strategii Oracle jest oferowanie systemów sprzętowo-programowych we wszystkich głównych kategoriach swoich aplikacji i narzędzi biznesowych. 
Oracle Primavera Prime to pierwszy krok na drodze do urzeczywistnienia tej wizji w dziedzinie zarządzania portfelem projektów (Project Portfolio Management ― PPM). 

Oracle Primavera Prime Capital Plan Management to pierwsza aplikacja, jaka została udostępniona na platformie Oracle Primavera Prime - udostępnia ona nowe możliwości opracowywania długofalowych planów inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb firmy oraz zarządzania tymi planami z myślą o zapewnieniu maksymalnego zwrotu z inwestycji.

Oracle zamierza nadal inwestować w swoją ofertę aplikacji PPM i usług w chmurze z tego zakresu, takich jak Oracle Primavera P6 EPPM, Oracle Unifier oraz Oracle Instantis. Rozszerzenia i innowacje do tych serii produktów będą także wykorzystywane przez pakiet aplikacji Oracle Primavera Prime.

Oracle Primavera Prime Capital Plan Management oferuje m.in. następujące możliwości:
· Planowanie budżetu: umożliwia planistom inwestycyjnym alokowanie środków z poszczególnych budżetów, dokonywanie przeglądów budżetów rocznych pod kątem założonych celów i zalecanych priorytetów oraz modelowanie strategii długofalowego planowania inwestycji.
· Nadzór nad uruchamianiem nowych projektów: pozwala zainteresowanym stronom dokonywać przeglądu propozycji nowych projektów oraz wspierać planowanie w zakresie już realizowanych i dopiero planowanych projektów.
· Zarządzanie kosztami projektów: ułatwia kierownikom projektów zarządzanie kosztami projektów w kolejnych fazach ich realizacji, od rozpoczęcia po zakończenie.
· Selekcja projektów: wspomaga proces nadawania priorytetów projektom oraz ich selekcję, umożliwiając planistom opracowywanie zrównoważonego portfela inwestycyjnego, konfigurowalnego w wielu wymiarach, takich jak lokalizacja, typ projektu oraz ryzyko i korzyści. 
· Zarządzanie procesami biznesowymi: udostępnia możliwe do dostosowania formularze i procesy obiegu dokumentów biznesowych, co ułatwia płynne planowanie inwestycji.
· Dostosowanie do strategii firmy oraz zapewnianie zgodności z nią: wspomaga dostosowywanie działań do priorytetów firmy oraz zapewnianie zgodności poprzez udostępnianie mechanizmów raportowania i monitorowania wydajności. 
· Monitorowanie portfela projektów: pozwala planistom inwestycyjnym łatwo i elastycznie wprowadzać w miarę potrzeby strategiczne zmiany w projektach poprzez zapewnianie wglądu w budżety i harmonogramy. 
· Współpraca: ułatwia współpracę między kierownikami projektów, czy planistami inwestycyjnymi w trakcie negocjacji budżetowych, a także w ramach całego cyklu życia projektów inwestycyjnych, poprzez wbudowane przepływy pracy oraz możliwości dyskusji i powiadamiania.
· Integracja z rozwiązaniem Oracle Primavera P6: umożliwia wspólny dostęp do szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych faz projektów wszystkim aplikacjom związanym z zarządzaniem budżetem, kosztami i realizacją harmonogramu prac.
· Obsługa urządzeń mobilnych: aplikację Oracle Primavera Prime Capital Plan Management można z łatwością zainstalować i użytkować na urządzeniach mobilnych, bez konieczności instalowania apletów ani modułów dodatkowych.

Dowiedz się więcej
Oracle Applications
Oracle’s Primavera                 
Oracle Primavera Prime Capital Plan Management
Opis produktu: Oracle Primavera Prime Capital Plan Management 
Oracle's Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
Oracle’s Instantis Enterprise Track
Oracle’s Primavera Gateway

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz