wtorek, 1 kwietnia 2014

Droga do prywatnych chmur, cz. 2

W poprzedniej części niniejszego artykułu zaprezentowaliśmy funkcje nowej bazy danych Oracle w konwencji opowiadania s-f, rozgrywającego się w alternatywnym świecie. Obecnie przedstawiamy merytoryczny komentarz Bartosza Soroczyńskiego, Dyrektora Generalnego Oracle Polska, który omówi ukryte w opowiadaniu analogie z Oracle 12c, „Pierwszą bazą danych dla Chmury”.

Rewelacje Edwarda Snowdena znacząco zmieniły krajobraz biznesowy na całym świecie. U wielu klientów zapaliła się lampka ostrzegawcza. Spychane dotychczas na bok kwestie prywatności i bezpieczeństwa stały się pierwszymi kwestiami poruszanymi w rozmowach handlowych. Gdy firmy wdrożeniowe pokazują atrakcyjne ceny i lepsze parametry techniczne, po głowie menedżerów i dyrektorów krążą pytania o jakość i strukturę zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem. Dlatego duże zainteresowanie zyskały ostatnio prywatne rozwiązania informatyczne oraz infrastruktury zlokalizowane albo we własnym kraju, albo w krajach trzymających się poza blaskiem reflektorów globalnej sceny politycznej. Dla Oracle jako dostawcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz dla partnerów wdrożeniowych firmy jest to okazja do udowodnienia klientom swojej wartości: poprzez wyjaśnienie tej niepewności. Jest to sprawa kluczowa, ponieważ od tego w dużej mierze zależy sukces biznesowy, organizacyjny, oraz spokój pod względem prawno-regulacyjnym klientów, którzy posiadają rozbudowane bazy danych. 

Kwestia bezpieczeństwa jest pierwszym wątkiem w historii Bazy Gwiezdnej 12c. Oracle Database 12c posiada wiele mechanizmów ograniczających dostęp do danych. Audit Vault and Database Firewall (w historii pod nazwą Schron) wykrywają i blokują zagrożenia występujące w transferze danych: zarówno tym z sygnaturą Oracle, jak i z innych aplikacji korzystających z bazy danych. Advanced Security zabezpiecza kluczem dane nieaktywne w danym momencie i maskuje (Data Masking) dane używane, zawierające informacje wrażliwe i poufne. Wreszcie Label Security wzmacnia bezpieczeństwo, stosując procedury dla każdego zdefiniowanego typu danych: plików, multimediów, raportów, tabel statycznych, baz relacyjnych. Cały pakiet Oracle Database Security oferuje bezpieczeństwo na kilku poziomach, zgodnie z wymaganiami instytucji rządowych, publicznych, oraz korporacyjnych procedur.

Optymalizacja kosztów to kolejny wątek historii Bazy 12c i komendanta Sheparda. Ponieważ oprogramowanie zarządzające pozwala jednocześnie administrować wieloma bazami, możliwe jest wydzielenie fragmentu bazy do oddzielnej instancji, przypisanie jej osobnej licencji i dopiero wtedy rozpoczęcie analiz lub prac rutynowych. Nie ma potrzeby uruchamiania procesu na najdroższej licencji Enterprise, jeśli można go zrealizować na licencji Standard lub Standard One. Zaletą rozwiązania chmurowego jest także efektywne kosztowo zarządzanie portfelem różnych wersji licencji potrzebnych dla projektowanego rozwiązania. Bezpieczeństwo danych wrażliwych jest zapewnione przez procesy bezpieczeństwa, które zostały przedstawione wcześniej. 

Skoro mowa o kosztach, to nie można pominąć kwestii wydajności. W opowiadaniu, analiza podejrzanej bazy trwała tyle, ile podróż windą z pokładu lądowania na pokład spoczynkowy, bezpośrednio do sekcji VIP. Było to możliwe dzięki zastosowaniu, słowami komendanta Sheparda, zintegrowanej infrastruktury obliczeniowej – w ofercie Oracle, znanej jako rozwiązanie Oracle Exadata Database Machine. Występuje ono w dwóch opcjach, X4-2 oraz X3-8. Ta pierwsza jest opcją rozwojową: klient może samodzielnie określić parametry technologiczne takie jak liczba rdzeni procesorów na operacje bazodanowe w pamięci, liczba rdzeni na operacje bazodanowe w storage'u, liczba serwerów bazodanowych i serwerów storage'owych, oraz pamięci Flash Cache. Ta druga to opcja obsadzona, czyli wcześniejsze parametry są z góry ustalone na maksimum, m.in. 160 rdzeni i 4 TB pamięci pod operacje w pamięci, 14 serwerów Exadata Storage, 44,8 TB pamięci Flash Cache. Rozwiązanie Oracle Exadata Database Machine X3-8 to ukłon w stronę klientów, których środowisko składa się z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset różnych baz. Potrzebują oni maksymalnej wydajności i chcą od razu przenieść się na nową infrastrukturę, zamiast spędzać czas na skalowaniu.

Chmura jest pojęciem rozległym: w Oracle rozumiemy pod tym hasłem takie rozwiązania, jak SaaS, IaaS, PaaS, ale także aplikacje tworzone według modelu Web Services. Od kilku lat Oracle dynamicznie rozwija ten obszar swojej działalności, czego efektem jest najbogatsza oferta usług i technologii dla cloud computing, w tym pełna infrastruktura sprzętowa w postaci maszyn Exadata oraz SuperCluster. W świetle tej strategii nieuniknione było pojawienie się wersji bazy danych, zaprojektowanej specjalnie dla zastosowań chmurowych, głównie dzięki nowej opcji multitenant, pozwalającej konsolidować wiele baz danych w ramach jednej instancji i zarządzać nimi tak jak jedną bazą.

Choć zmieniło się postrzeganie biznesu i rola bezpieczeństwa informatycznego, to nie zmieniły się kwestie sukcesu, osiągania celów i wyników, rozwoju. Wartość oferowana przez Oracle w postaci Bazy Danych 12c oraz związanych z nią rozwiązań odpowiada idealnie na te potrzeby.
Służymy wiedzą o rozwiązaniach i wdrożeniach oraz doświadczeniem eksperckim. Jesteśmy po to, by pomagać.
Zaplanujmy wspólną podróż do chmury...


Bartosz Soroczyński, Dyrektor Generalny Oracle Polska

Oryginalnie tekst ten ukazał się na łamach miesięcznika Reseller News, w numerze 03/2014.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz