piątek, 30 maja 2014

Oracle udostępnia pakiet MySQL Fabric

W ramach wdrażania kolejnych innowacji do platformy MySQL firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży rozwiązania MySQL Fabric ― środowiska o otwartym dostępie do kodu źródłowego, służącego do zarządzania zestawami serwerów MySQL.

Środowisko MySQL Fabric stanowi zintegrowany system, który upraszcza zarządzanie grupami baz danych MySQL. System ten zapewnia wysoki poziom zarówno dostępności ― dzięki wykrywaniu uszkodzeń i przełączaniu awaryjnemu ― jak i skalowalności, dzięki zautomatyzowanemu rozmieszczaniu danych w różnych partycjach baz danych (data sharding).
Ten zintegrowany i umożliwiający dalszą rozbudowę system, który można pobrać pod adresem http://dev.mysql.com/downloads/fabric/, ułatwia skalowanie i zwiększanie dostępności aplikacji MySQL.

Możliwości systemu MySQL Fabric 
Automatyczne wykrywanie uszkodzeń i przełączanie awaryjne stosowane w powiązaniu z mechanizmem replikacji udostępnianym przez platformę MySQL w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności, a w tym:
• Monitorowanie głównej bazy danych ― jeśli serwer ulegnie awarii, system MySQL Fabric wybiera jedną z podległych baz danych i przekształca ją w nową bazę główną.
• Automatyczny ruting transakcji do aktualnej głównej bazy danych oraz równoważenie obciążenia podległych baz danych obsługą zapytań. Topologia i stan serwerów są dla aplikacji przezroczyste.
Zautomatyzowane rozmieszczanie i przemieszczanie danych w różnych partycjach baz danych ułatwia zarządzanie procesem zespołom odpowiedzialnym za prace programistyczne i eksploatację. Dzięki temu użytkownicy mogą:
• zezwalać na rozmieszczanie tabel w różnych partycjach baz danych w celu skalowania operacji odczytu i zapisu;
• wskazywać, które tabele należy rozmieścić w różnych partycjach baz danych oraz określać kolumny, które należy wykorzystać jako klucze stanowiące podstawę tej operacji; w tym określać, czy należy zastosować odwzorowanie oparte na funkcji HASH lub RANGE;
• przenosić istniejące partycje baz danych (shard) na nowe serwery lub rozdzielać je na wiele takich partycji.

Powiedzieli o MySQL Fabric
„Wiele spośród największych na świecie witryn internetowych i aplikacji chmurowych, w celu zapewnia wysokiego poziomu dostępności i skalowalności wykorzystuje replikację na platformie MySQL oraz rozmieszczanie danych w różnych partycjach baz danych” ― powiedział Tomas Ulin, wiceprezes Oracle i szef działu inżynierii programowania na platformie MySQL. „System MySQL Fabric sprawia, że dzięki automatycznemu wykrywaniu uszkodzeń i przełączaniu awaryjnemu oraz zautomatyzowanemu rozmieszczaniu danych w różnych partycjach baz danych wysoki poziom dostępności jest osiągalny dla wszystkich. Dzięki temu zintegrowanemu środowisku o otwartym dostępie do kodu źródłowego firma Oracle ułatwia bezpieczne skalowanie aplikacji na platformie MySQL, zarówno tych wdrożonych w siedzibie firmy, jak i tych udostępnianych w chmurze”.

Informacje dodatkowe
MySQL Fabric
MySQL Fabric jest częścią pakietu MySQL Utilities 1.4.3 do pobrania tutaj. Obowiązują zwyczajowe zasady i ograniczenia.
White Paper - MySQL Fabric - A Guide to Managing MySQL High Availability and Scaling Out 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz