piątek, 18 lipca 2014

Oracle udostępni oprogramowanie Oracle Big Data SQL

Oracle zaprezentował oparte na standardzie SQL oprogramowanie Oracle Big Data SQL, które pozwala integrować dane w środowiskach Hadoop, NoSQL i baz danych Oracle. Oprogramowanie to działa na maszynie Oracle Big Data Appliance i może współpracować z maszyną bazodanową Oracle Exadata.

Dzięki unikatowej architekturze i technologii Smart Scan przejętej z maszyny bazodanowej Oracle Exadata oprogramowanie Oracle Big Data SQL umożliwia formułowanie zapytań dotyczących wszystkich rodzajów danych usystematyzowanych i nieusystematyzowanych, minimalizując przy tym przenoszenie danych. Pozwala to znacznie przyspieszyć analizę danych rozproszonych w środowiskach Hadoop, NoSQL i bazy danych Oracle.
Oracle Big Data SQL pojawi się w sprzedaży w trzecim kwartale 2014 r.

Szybsze wykrywanie informacji i formułowanie prognoz
·  Przejęta z maszyny bazodanowej Oracle Exadata technologia Smart Scan działa lokalnie, inteligentnie wyszukując dane potrzebne do udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie, co minimalizuje przenoszenie danych i zwiększa wydajność.
·  Oprogramowanie Oracle Big Data SQL zapewnia popularnym narzędziom do analizy danych biznesowych i aplikacjom opartym na standardzie SQL łatwiejszy dostęp do źródeł danych dostępnych w środowiskach Hadoop i NoSQL, poza tradycyjną hurtownią danych. 

Uproszczenie dostępu 
·  Dzięki możliwości stosowania języka SQL w ramach całego środowiska danych, przedsiębiorstwa mogą wykorzystać już posiadane umiejętności posługiwania się tym językiem do wykrywania danych i ich analizy.
·  Integracja z rozwiązaniami sprzętowo-programowymi Oracle w zakresie zarządzania danymi zapewnia możliwość szybkiego wdrażania i niski całkowity koszt posiadania danych w środowisku Hadoop, relacyjnym i NoSQL. 

Nadzór i bezpieczeństwo 
·  System Oracle Big Data Appliance jest wyposażony w możliwości kompleksowego szyfrowania danych w celu zapewnienia ochrony ich prywatności oraz przestrzegania przepisów. 
·  Oracle Big Data SQL rozszerza zaawansowane możliwości zabezpieczania udostępniane w bazie danych Oracle, obejmując analogiczną ochroną także dane przechowywane w środowiskach Hadoop i NoSQL.

Informacje dodatkowe
Oracle Database
Oracle Big Data SQL
Oracle Big Data Appliance
Oracle Exadata Database Machine
Oracle Database security

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz