środa, 9 lipca 2014

Uproszczenie IT prowadzi do lepszych wyników biznesowych

W opublikowanym ostatnio, sponsorowanym przez firmę Oracle artykule przeglądowym IDC pt. „Uproszczenie infrastruktury informatycznej prowadzi do lepszych wyników biznesowych i większego zwrotu z inwestycji (ROI)” (z czerwca 2014 r.) przedstawiono problemy wynikające ze złożoności infrastruktury informatycznej, z jakimi borykają się współczesne przedsiębiorstwa.

Problemy te oznaczają dla działów informatyki zwiększenie kosztów operacyjnych, zmniejszenie wydajności pracowników oraz ograniczenie zdolności do zapewniania firmie wysokiego poziomu obsługi. W skali całej firmy złożoność infrastruktury informatycznej prowadzi do obniżenia zysków, ograniczenia innowacyjności, mniejszego zadowolenia klientów i użytkowników oraz zmniejszenia przewagi nad konkurencją.

W wyniku podjęcia inicjatyw prowadzących do uproszczenia infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniach były w stanie poprawić uzyskiwane wyniki o 3610 USD rocznie w przeliczeniu na jednego użytkownika. W firmach tych z infrastruktury informatycznej korzystało średnio około 23 tys. użytkowników, co oznacza, że uzyskane przez nie korzyści wyniosły w skali roku 83 mln USD. Z badań wynika również, że uproszczenie infrastruktury informatycznej stymuluje szereg korzyści niematerialnych, w tym wzrost wydajności użytkowników, szybsze wprowadzanie produktów na rynek oraz lepszą obsługę klientów.

Działania prowadzące do uproszczenia infrastruktury informatycznej obejmowały m.in. przejście na przetwarzanie w chmurze, inwestycje w rozwiązania sprzętowo-programowe oraz zastąpienie przestarzałych systemów nowoczesnymi aplikacjami.

Powiedzieli o badaniu
-Wiele firm nie radzi sobie dziś z wysokimi kosztami i utratą przewagi nad konkurencją, do czego może prowadzić nadmierna złożoność infrastruktury informatycznej. Dzięki uproszczeniu infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa mogą poświęcić więcej uwagi i zasobów na wdrażanie innowacji, pobudzanie wzrostu wydajności i zapewnianie lepszej obsługi klientów.
Michael Fauscette, wiceprezes i szef działu Software Business Solutions w firmie IDC.

-Kierownictwo firm, począwszy od członków zarządu, a skończywszy na szefach działów informatyki, doskonale zdaje sobie sprawę, że upraszczanie infrastruktury to niekończące się wyzwanie, któremu muszą sprostać dzisiejsze przedsiębiorstwa. Wielu naszych klientów jest już znużonych samodzielnym przeprowadzaniem wszystkich niezbędnych prac integracyjnych, tak więc inwestuje w systemy sprzętowo-programowe gdzie wszystkie składniki są zoptymalizowane do współpracy. Niektórzy z nich przechodzą na usługi przetwarzania w chmurze, które również bezproblemowo ze sobą współpracują. Firmy te przeznaczają mniej czasu i pieniędzy na integrację i serwisowanie, a więcej na wdrażanie innowacji, są więc lepiej przygotowane do walki z konkurencją i mają większe szanse na sukces.
Bob Evans, wiceprezes Oracle i dyrektor ds. komunikacji.

Metodyka
W 2014 r. Oracle zlecił firmie IDC przeprowadzenie badań mających na celu określenie poziomu złożoności dzisiejszych środowisk informatycznych oraz korzyści wynikających z uproszczenia tych środowisk. W ramach tych badań przeprowadzono szczegółowe rozmowy z dyrektorami działów biznesowych i działów informatyki dziewięciu przedsiębiorstw z różnych branż, takich jak usługi finansowe, handel elektroniczny, branża medyczna, sprzedaż detaliczna, obronność/lotnictwo i administracja publiczna. Rozmowy te przeprowadzono w różnych regionach geograficznych, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie i Ameryce Łacińskiej.

Dowiedz się więcej
Pobierz raport "Simplifying IT to Drive Better Business Outcomes and Improved ROI"
Oracle’s IT Complexity Assessment - badanie stopnia komplikacji IT
Bob Evans z Oracle opowiada o zaletach uproszczenia IT


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz