piątek, 22 sierpnia 2014

Pakiet Oracle E-Business Suite 12.2.4 już dostępny

Dzięki nowoczesnym rozszerzeniom zwiększającym komfort użytkowania oraz nowym funkcjom integracji przetwarzania w chmurze pakiet ten umożliwia dalszą optymalizację procesów biznesowych, obniżenie kosztów oraz szybkie reagowanie na zmienne warunki rynkowe.

Firmy korzystające już z pakietu Oracle E-Business Suite 12.2 mogą łatwo uzyskać dostęp do nowych funkcji, instalując poprawki w trybie online.

Rozszerzenia w zakresie ERP:
· Oracle Financials: szybsze cykle zatwierdzania dzięki równoległemu zatwierdzaniu faktur. 
· Oracle Projects: rozszerzenia pozwalają usprawnić przepływy pieniężne, zwiększyć przejrzystość i możliwości audytu oraz zautomatyzować procesy zarządzania fakturami.
· Oracle Purchasing: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych za pomocą interfejsu Web ADI oraz modyfikacja linii zamówień, harmonogramów i dystrybucji.
· Oracle iProcurement: jednoetapowa finalizacja zakupu.
· Oracle Services Procurement: rozszerzone funkcje zapewniają kupującym większą elastyczność, uwzględniając szeroką gamę skomplikowanych scenariuszy zamówień.
· Oracle Channel Revenue Management: rozszerzone funkcje dotyczące ofert o dużym wolumenie oraz usprawniony interfejs użytkownika.

Rozszerzenia w zakresie SCM:
· Oracle Order Management: nowy interfejs użytkownika HTML zapewnia większą elastyczność oraz bardziej komfortowe użytkowanie.
· Oracle Yard Management: zarządzanie napływem zasobów do i z centrów dystrybucji, miejsc produkcji, terminali transportowych i innych lokalizacji oraz śledzenie przepływu tych zasobów.
· Oracle Manufacturing: łatwiejsza obsługa systemu Oracle Manufacturing Execution System (MES) pomaga zwiększyć produktywność operatorów poprzez uproszczenie wpisywania danych czasowych i informacji dotyczących jakości. 
· Oracle Enterprise Asset Management: rozszerzenia umożliwiające obsługę zasobów liniowych w branżach takich jak branża paliwowa, sektor usług użyteczności publicznej oraz sektor publiczny.
· Oracle Value Chain Planning: liczne rozszerzenia obejmują funkcje branżowe dotyczące m.in.: minimalnego terminu ważności produktów dla sektora farmaceutycznego i branży towarów konsumpcyjnych, czy synchronizacji produkcji wieloetapowej dla przemysłu przetwórczego. 

Rozszerzenia w zakresie zarządzania kadrami (HCM): 
· Oracle Payroll: konsola płac umożliwia natychmiastową kontrolę gotowości, zatwierdzanie oraz widoki analityczne całego cyklu płac.
· Oracle Self-Service Human Resources: konsola transakcji pomaga pracownikom i menedżerom monitorować procesy zatwierdzania transakcji samoobsługowych.
· Oracle Learning Management: udoskonalony interfejs użytkownika upraszcza przeglądanie katalogu szkoleń oraz wymianę doświadczeń z ich uczestnikami.

Informacje dodatkowe
Oracle E-Business Suite
Oracle E-Business Suite – kanał YouTube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz