środa, 20 sierpnia 2014

Oracle Key Vault chroni klucze szyfrowania

Nowy produkt Oracle umożliwia centralne zarządzanie kluczami głównymi, m.in. kluczami szyfrowania dla baz danych Oracle, plikami Oracle Wallet i magazynami Java KeyStore.

Oracle udostępnił Oracle Key Vault, rozwiązanie do bezpiecznego zarządzania kluczami szyfrowania i plikami uwierzytelniającymi. Pakiet Oracle Key Vault obejmuje swym działaniem pliki Oracle Wallet, magazyny Java KeyStore, tablice kluczy systemu Kerberos, pliki kluczy SSH i pliki certyfikatów SSL. Narzędzie przygotowano dla architektury x86-64, jest ono w pełni zintegrowane z systemem Oracle Linux i Oracle Database.

Rozwiązanie oferuje m.in. następujące korzyści:
· Łatwa archiwizacja i odtwarzanie - rozwiązanie archiwizuje pliki Oracle Wallet, pliki magazynów Java KeyStore i inne pliki uwierzytelniające w repozytorium głównym, umożliwiając przy tym ich szybkie udostępnianie i przywracanie.
· Centralne zarządzanie - oparta na przeglądarce konsola do zarządzania Oracle Key Vault oferuje funkcje administracyjne obsługiwane na zasadzie „wskaż i kliknij”, uproszczoną rejestrację i raporty kontrolne.
· Usprawnione udostępnianie - przedsiębiorstwa mogą bezpiecznie udostępniać pliki Oracle Wallet (zaszyfrowane pliki, które bezpiecznie przechowują klucze i powiązane metadane) we wszystkich klastrach bazy danych lub zapasowych centrach przetwarzania.
· Elastyczność - w środowiskach baz danych Oracle korzystających z Oracle Advanced Security z opcją Transparent Data Encryption, rozwiązanie Oracle Key Vault zarządza kluczami TDE za pośrednictwem bezpośredniego połączenia sieciowego jako alternatywa dla lokalnego modułu Oracle Wallet.

Informacje dodatkowe
Oracle Key Vault 
Oracle Database Security

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz