poniedziałek, 2 lutego 2015

Chmury hybrydowe najczęściej wybierane w nowych instalacjach IT

Według nowego badania Oracle, w 2017 r. środowiska przetwarzania w chmurze będą coraz bardziej zdominowane przez usługi w zakresie platform i baz danych obsługujące infrastruktury hybrydowe. 
Badanie przeprowadzone przez firmę IDG Connect na zlecenie Oracle pokazało również, że środowiska chmur prywatnych szybko zbliżają się do dojrzałości - prawie dwie trzecie (60%) przedsiębiorstw osiągnęło średniozaawansowany lub dojrzały poziom ich wdrożenia. Jednocześnie jednak do tradycyjnych przeszkód na drodze do wdrożenia chmury prywatnej, takich jak obawy związane z bezpieczeństwem, dołączają nowe problemy, np. standaryzacja infrastruktury informatycznej i konieczność integracji z dotychczasowymi aplikacjami.  

•  Rozważając kolejne etapy przetwarzania w chmurze, przedsiębiorstwa są skłonne do wyboru chmury hybrydowej. Wdrożenie w chmurze hybrydowej (36%) zajęło pierwsze miejsce, przed usługami w chmurze prywatnej (32%) i publicznej (17%).
•  Chmura prywatna szybko zbliża się do dojrzałości - prawie dwie trzecie (60%) przedsiębiorstw osiągnęło średniozaawansowany lub dojrzały poziom wdrożenia. Oczekuje się, że w 2017 r. wartość ta wzrośnie do 82%.
•  Wdrożenia chmury prywatnej wciąż wiążą się ze znacznymi obawami, dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa danych (przytoczone przez 55% respondentów), integracji z dotychczasowymi aplikacjami (47%), braku wystarczających kwalifikacji personelu (45%) czy kosztów sprzętu (44%).
•  W obrębie chmury prywatnej największą popularnością cieszą się obecnie usługi typu „oprogramowanie jako usługa” (68%), a za nimi plasują się usługi typu „baza danych jako usługa” (61%) i „platforma jako usługa” (57%). W ciągu następnych dwóch lat ma się to jednak zmienić - najpopularniejszą formą chmury prywatnej będą usługi typu „dane jako usługa” (29%), a na kolejnych miejscach znajdą się usługi PaaS (26%) i SaaS (23%).

Badanie przeprowadzono za pomocą internetowego kwestionariusza wypełnionego przez 300 respondentów w regionie EMEA. Respondenci to członkowie kadry dyrektorskiej oraz osoby podejmujące decyzje w sprawach informatycznych z przedsiębiorstw różnych branż, zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

Informacje dodatkowe
Oracle Cloud Solutions
Oracle Platform-as-a-Service
Oracle Cloud Zone on Twitter
Oracle Cloud on Facebook
Zamów pełną wersję raportu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz